home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Afvalinzameling AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Resultaten

Cijfers Inzameling 2004-2017
 
(ton) 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2017-2016 2017-2004
RECYCLAGEPARKEN                      
                       
Bouw en sloopafval 35.711 7.501 8.474 9.335 10.567 12.439 11.858 12.416 12.244 -1% -66%
Tuinafval 14.839 5.439 5.735 5.733 6.359 7.646 6.777 7.920 7.185 -9% -52%
Houtafval 7.317 2.578 3.380 4.008 5.242 6.430 6.708 7.499 7.618 2% 4%
Grof huisvuil 4.833 2.486 3.233 3.941 4.526 4.757 4.573 4.437 4.548 3% -6%
Papier 3.937 782 880 1.060 1.295 1.332 1.438 1.446 1.487 3% -62%
AEEA (voorheen "Wit en bruingoed") 1.315 795 959 1.206 1.263 1.384 1.266 1.414 1.444 2% 10%
Schroot 2.908 1.049 986 1.265 1.250 1.356 1.430 1.492 1.487 0% -49%
Harde plastics - 417 528 659 848 1.016 1.049 1.144 1.157 1%  
KGA totaal (kg) - waaronder : 711 425 505 641 716 684 708 721 740 3% 4%
Frituurolie 202 141 175 221 234 232 225 214 208 -3% 3%
Afvalolie 121 47 47 35 43 39 48 47 72 54% -40%
Batterijen 14 8 10 11 13 14 13 12 14 17% -2%
Autobatterijen 80 26 16 17 10 6 13 12 10 -19% -88%
Grond 6.017 482 447 462 526 632 619 599 545 -9% -91%
Kunststoffolies 329 194 223 221 290 299 335 364 347 -5% 6%
Holglas 1.071 168 152 169 220 284 301 285 330 16% -69%
Vlakglas 541 214 145 93 157 224 347 312 325 4% -40%
PMD 578 178 149 136 150 145 134 141 135 -5% -77%
Bloempotjes 33 38 43 61 66 69 70 74 78 6% 141%
Textiel 52 56 51 70 64 87 92 86 89 3% 72%
Rubberbanden 145 48 36 46 60 63 55 53 77 44% -47%
Isomo (zakken van 1,5 m3) 4.938 3.255 3.529 3.913 4.967 5.545 5.902 5.496 6.066 10% 23%
TOTAAL RECYCLAGEPARK 80.337 22.851 25.925 29.107 33.599 38.851 37.760 40.402 39.836 -1% -50%
                       
HUIS-AAN-HUIS                      
                       
Restfractie 26.275 27.092 28.537 30.531 32.135 33.769 34.252 34.699 34.774 0% 32%
GFT 29.943 28.751 29.110 27.141 27.420 30.167 27.617 28.920 27.263 -6% -9%
Papier 17.303 20.491 22.576 22.037 21.713 21.690 21.052 20.564 19.670 -4% 14%
Glas 6.269 7.216 7.807 7.892 7.938 8.346 8.500 8.343 8.228 -1% 31%
PMD 3.234 3.887 4.346 4.405 4.467 4.629 4.662 4.782 4.870 2% 51%
Grofvuil 979 406 336 296 338 349 355 382 373 -2% -62%
Tuinafval 287 164 171 319 134 99 86 90 96 6% -67%
Wegwerpluiers 103 1.204 1.522 - -            
TOTAAL HUIS AAN HUIS 84.394 89.211 94.406 92.619 94.145 99.048 96.525 97.782 95.275 -3% 13%
                       
Inwonersaantal 282.228 284.998 301.318 305.668 319.714 336.292 338.133 339.699 341.422 1% 21%