Wat is gewogen diftar

In het kort!

Gewogen diftar betekent dat je je GFT en restfractie aanbiedt in een gechipte container en dat je betaalt per kilogram afval. Bij het leegmaken van je container weegt de vrachtwagen hoeveel kilo afval er in zat. Daarna gaat het bedrag van je afvalrekening af.

Met het invoeren van dit nieuwe systeem, verdwijnen dus de gele zakken en de GFT-stickers. Je zal je overschot aan stickers en zakken wel kunnen ruilen, maar daar krijg je later zeker nog info over.

 

 

Waarom veranderen we naar gewogen diftar?

 

 1. Onze afvalberg moet kleiner. We weten ondertussen al heel goed hoe we moeten sorteren. De oude krant bij het papier, plastic verpakkingen in de blauwe zak, glas in een stevige bak… Maar we moeten eerlijk zijn. De afvalberg blijft te groot en we moeten samen proberen die kleiner te maken. In de eerste plaats moeten we afval vermijden. Zeker de hoeveelheid restfractie, want dat afval wordt verbrand en gaat verloren.

 1. Je bent verantwoordelijk voor je eigen afvalkost. Het meest logische is zelf te betalen voor elke kilogram afval die je aanbiedt. Dat is gewoon fair! Want je buurman biedt 15 kilo aan in zijn gele zak en jij maar 5 kilo, maar toch betalen jullie elk hetzelfde, zijnde 1,50 euro. Toch moet ILvA betalen voor de 20 kilo die is ingezameld. Met gewogen diftar betaal jij de kost voor 5 kilo en je buurman voor 15 kilo. Eerlijk, toch!

 

 1. We moeten (nog) beter sorteren! We merken dat er nog veel recycleerbaar afval bij de restfractie belandt. Verpakkingen, textiel, zelfs steenpuin… Dat is zonde! Want dit afval kan nog perfect gerecycleerd worden, als je het correct sorteert. Gooi plastic verpakkingen in je blauwe zak. Etensresten mogen in de GFT-container. Steenpuin hoort in het recyclagepark en textiel kan je naar De Kringwinkel brengen. Zo houd jij je afvalrekening laag en zorg je voor een beter milieu!

 

 1. Containers zijn een duurzamere oplossing dan gele zakken. Ze worden immers gerecycleerd wanneer ze stuk gaan. De gele zakken daarentegen worden mee opgebrand in de verbrandingsoven. Het lijkt voor één zak verwaarloosbaar, maar dankzij het gebruik van containers zal jaarlijks 215.000 kilogram minder plastic moeten verbrand worden. Een container moet zeker een 10-tal jaar meegaan, alvorens hij wordt gerecycleerd. Dat is 2.150.000 kilogram minder plastic te verbranden!

 

 1. De gezondheid van onze medewerkers staat voorop. Werken met containers is ook minder belastend voor onze collega’s van de inzameling. Ze hoeven niet langer duizenden kilo’s aan volle zakken in de vrachtwagen te gooien, maar kunnen de ergonomisch minder belastende containers mechanisch door het tilsysteem van de vrachtwagen laten heffen.

 

 1. Ook administratief hebben de containers een voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd. De klachtenbehandeling zal er zo nog op verbeteren.

 

 

De groene GFT-container en de grijze restcontainer?

 1. Voor GFT

Je groente-, fruit- en tuinafval (GFT) bied je aan in een GFT-container. In tegenstelling tot vroeger, betaal je bij gewogen diftar geen vast bedrag via de GFT-sticker, maar betaal je per kilogram GFT die je aanbiedt.

Er bestaan twee verschillende volumes (40 liter en 140 liter). Elk gezin krijgt gratis 1 GFT-container ter beschikking.

De meeste gezinnen hebben al een groene container. Ze gebruiken die voor hun groenteschillen of etensresten. Of misschien staat hij ergens ongebruikt in een tuinhuis. Je haalt hem dan best van stal! Want wil je besparen op je restfractie? Haal er dan alles uit dat in de GFT-container kan: aardappelschillen, koffiegruis, gemaaid gras en zelfs gekookte etensresten.

Je bent niet verplicht om je GFT in een GFT-container aan te bieden, maar dat is wel een pak goedkoper dan in de restcontainer (0,085 euro/kg in plaats van 0,25 euro/kg)! Het goedkoopst en het milieuvriendelijkst is natuurlijk om je GFT zoveel mogelijk thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat.

Heb je veel GFT en je hebt niet de mogelijkheid om thuis te composteren? Elk gezin kan 1 extra GFT-container aankopen. Het totaalvolume per gezin is maximaal 280 liter. Zo’n extra GFT-container kost 40 euro.

 

 1. Voor restfractie

De gele zakken verdwijnen en je betaalt dus niet langer een vast bedrag, maar per kilogram afval die je aanbiedt. Restfractie wordt in een nieuwe, grijze restcontainer ingezameld. Er bestaan 3 verschillende formaten (40 , 140 of 240 liter). Afhankelijk van je gezinsgrootte en type woning, doen wij bij de opstart van het project een voorstel van containerformaat. Je ontvangt daar een brief over.

In de grijze container mag hetzelfde als wat in de gele zak mocht: restfractie. Dit is dus eigenlijk wat nog “resteert” nadat je goed gesorteerd hebt. Goed sorteren wil zeggen: plastic en metalen verpakkingen bij het PMD, keukenresten in de GFT, papier bij papier, herbruikbare spullen naar de Kringwinkel, textiel naar de textielcontainer, groot afval naar het recyclagepark,… Je hebt dat perfect voor elkaar? Dan blijft er nog een klein beetje over waar je nergens anders mee terecht kan. Dat is restfractie.

 

Hoe werkt dit praktisch?

Eerst zorgen we er voor dat je een grijze restcontainer ter beschikking krijgt. Bij de opstart krijg je hier een brief over. Hierin stelt ILvA een formaat voor en kan jij binnen een bepaalde termijn online of telefonisch dit voorstel wijzigen naar je eigen keuze. In die brief melden we ook welk je formaat GFT-container je volgens onze gegevens hebt. In het geval dit niet correct is, krijg je ook even tijd om dit aan te passen. Nadat de periode van aanpassen voorbij is, verwerken wij alle gegevens die zijn verzameld en bereiden wij de levering van de containers voor. Je krijgt dan een 10-tal dagen voor de effectieve leverdatum een tweede brief met de exacte datum alsook instructies om je GFT-container buiten te zetten, zodat ILvA die kan chippen.

Op je nieuwe afvalkalender zal je kunnen zien op welke datum de eerste inzameling voor jouw adres zal gebeuren volgens het principe van gewogen diftar.

 

Chip

Om te weten aan wie de GFT-container en de grijze restcontainer is gelinkt, krijgen de containers een elektronische chip, die gegevens bevat over het adres waar hij staat. Via de chip weet de vrachtwagen ook hoeveel kilogram afval je tijdens een inzameling hebt aangeboden. Na elke inzameling van GFT of restfractie, betaal je het verschuldigde bedrag via je afvalrekening bij ILvA. Deze afvalrekening is een voorschot dat je stort aan ILvA, waarmee je de verschillende diensten betaalt.

 

Betalen via een voorschot op je afvalrekening

Bij de opstart van het project krijgt elk gezin een betalingsuitnodiging van 35 euro, als startbedrag op je afvalrekening. Elke keer dat je gebruikt maakt van een betalende dienst, gaat het bedrag van je afvalrekening af.

Dit zijn de betalende diensten die je via je afvalrekening betaalt:

 • leegmaken restcontainer
 • leegmaken GFT-container
 • bezoek aan het recyclagepark
 • inzameling aan huis van grofvuil
 • inzameling aan huis van snoeiafval

 

Het is dus belangrijk dat er voldoende geld op je afvalrekening staat. Zakt je saldo zakt onder 12,50 euro, dan sturen we opnieuw een betalingsuitnodiging. Wordt je saldo lager dan 0 euro, dan maakt ILvA je containers niet meer leeg en heb je geen toegang meer tot het recyclagepark of de andere diensten.