home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Jobs AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Jobs

 Hulpmekanieker (M/V)
 

ILvA is op zoek naar een hulpmekanieker (M/V).

Taakomschrijving :

 • onderhoud en herstelling van voertuigen en machines gebruikt door de dienst Inzameling;

 • instrueren van gebruikers van dienstvoertuigen over het juiste gebruik van deze voertuigen;

 • controle van onderhouds- en herstellingswerken uitgevoerd door derden;

 • bijwonen van scholingen gegeven door leveranciers van materieel;

 • besturen van dienstvoertuigen;

 • uitvoeren van andere dan zuiver mechanische herstellingen aan gebouwen en materieel.


  Voor deze betrekking wordt volgend profiel weerhouden :

 • houder van een diploma van het technisch hoger secundair of getuigschrift van het 3de jaar van de 3de graad BSO richting (vrachtwa­gen)mechanica of gelijkgesteld door ervaring;

 • houder van een rijbewijs C, of bereid zijn dit te behalen binnen zes maanden na aanstelling (reeds beschikken over rijbewijs B);

 • beschikken over een grondige kennis van vrachtwagentechniek;

 • laswerk aankunnen;

 • zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken;

 • een gunstig medisch getuigschrift en een bewijs van goed zedelijk gedrag kunnen voorleggen;

 • flexibel betreffende wisselende uur- en werkschema’s, uitzonderlijk weekendwerk;

 • ervaring is geen vereiste, maar geldt als pluspunt;

ILvA biedt een bruto-maandwedde die, aan de huidige index, afhankelijk van de nuttige ervaring, varieert van € 2.001,11 tot € 2.886.62, een groeps- en hospitalisatieverzekering en alle andere gangbare sociale voorzieningen.

Indien u deel wil uitmaken van een dynamisch team, dan stelt u zich vóór 13 december 2017 kandidaat, hetzij schriftelijk, aan de voorzitter van ILvA, de heer Maarten Blommaert, Industriezone Zuid III, Industrielaan 18 te 9320 Aalst-Erembodegem hetzij via e-mail : marleen.casteur@ilva.be, samen met een kopie van uw diploma en rijbewijs.

 

Het eerste, schriftelijk gedeelte van de examenprocedure vindt plaats op vrijdag 22 december om 18u30. Het tweede gedeelte is een technische test en het derde gedeelte is een mondelinge gesprek.

Meer informatie kan bekomen worden bij Marleen Casteur, diensthoofd Personeel, op het nummer 053/85.85.75.<< Terug