Overzicht maatregelen – coronavirus

Een overzicht van de maatregelen m.b.t. het coronavirus:

❌ Alle recyclageparken zijn gesloten tot 7 april 2020. Vanaf 7 april zijn ze opnieuw open volgens de normale openingsuren. Opgelet, asbest kan je niet brengen!

✅ Er is opnieuw papierinzameling vanaf 2 april.

✅ De kantoren van ILvA zijn gesloten, maar we blijven via telefoon, mail en Facebook Messenger bereikbaar!

 Alle andere afvalfracties worden normaal ingezameld zoals vermeld op de afvalkalender. Het kan wel zijn dat de ploeg op een ander tijdstip dan gewoonlijk bij je langskomt. Zet dus zeker je afval tijdig buiten (vóór 6u de dag van ophaling)!

✅ Er worden ook extra voorzorgsmaatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Zo wordt de cabine nu door slechts 2 personen bemand (1 chauffeur en 1 ophaler) om de nodige ruimte te garanderen.

ILvA evalueert deze aanpak voortdurend. Hou onze Facebookpagina (www.facebook.com/ilva.afval) en website (www.ilva.be) dus goed in de gaten, zodat je op de hoogte blijft. Opgelet, het is mogelijk dat de Recycle! app momenteel foute informatie toont.

❣️ Tot slot willen we al onze medewerkers van harte bedanken voor hun harde werk in deze moeilijke tijden! Het zijn stuk voor stuk topcollega’s die zich elke dag inzetten om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

#zorgenvoorelkaar #respect #samentegencorona

Afvalkalender

Klik hier

Recyclageparken

Adressen
Openingsuren
Tarieven
Meer ...

Inzameling aan huis

Afvaltypes
Tarieven
Meer ...