home


Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor milieu

Zuid IIIIndustrielaan 189320 Aalst (Erembodegem)T (053) 83 88 48F (053) 83 44 22info@ilva.beRoute

Tarieven AFVALKALENDER I NIEUWSARCHIEF I SITEMAP      

Tarieven

Diftar

In samenspraak met de gemeenten past ILvA voor het inzamelen van afval in het hele werkingsgebied éénzelfde diftarsysteem toe. 

Diftar is de afkorting voor gedifferentieerde tarifering en past het principe “de vervuiler betaalt” toe. Hoe minder afval u produceert, hoe minder u moet betalen. Eerlijk is eerlijk. Het feit dat u de afvalrekening zelf onder controle kan houden, is een prikkel om de hoeveelheid afval te beperken. Dankzij diftar wordt u bewust van de kosten voor het wegwerken van uw afval. Zo wordt u écht beloond voor de inspanningen die u doet om de afvalberg te verkleinen.

Het diftarsysteem vertaalt zich in een dure gele zak voor de restfractie, een blauwe zak voor PMD, en een sticker die per aanbieding op een GFT-container moet worden gekleefd. De huis aan huis inzameling van grofvuil en tuinafval is ook betalend. Enkel de inzameling van glas en papier & karton is gratis. 

In toepassing van het principe “de vervuiler betaalt” is de aanvoer naar de recyclageparken betalend. Ook hier is geopteerd voor eenvoud. Er is wel een getrapt tarief met een vrijstelling, en er is een korting voor wie enkel recycleerbaar materiaal meebrengt. De hoeveelheden worden objectief gewogen via twee weegbruggen.

Tarieven

Huis aan huis inzamelingen

Glas

Gratis

Papier & karton

Gratis

Restafval

Gele zak 30l: € 1

Gele zak 60l: € 1,50

Oosterzele grijze container 140l: € 0,25 vaste kost en € 0,25 per kilogram

Oosterzele grijze container 240l: € 0,50 vaste kost en € 0,25 per kilogram

GFT

Container 40l: Gele sticker € 0,90

Container 140l: Rode sticker € 1,80

Oosterzele 40l: € 0,90 via afvalrekening

Oosterzele 140l: € 1,80 via afvalrekening

Grofvuil

Tot 20 kg: € 6

Per begonnen schijf van 10 kg: € 3

Snoeiafval

Tot 20 kg: € 1

Per begonnen schijf van 10 kg: € 0,50

PMD

Blauwe zak: € 0,25

Recyclageparken

  • Elk gezin kan op het recyclagepark tot 100 kilogram recycleerbare afvalstoffen per kalenderjaar gratis aanbrengen.
  • Indien tijdens een recyclageparkbezoek uitsluitend afvalstoffen waarvoor een aanvaardingsplicht geldt, worden aangebracht, zijn de gezinnen vrijgesteld van de retributie op voorwaarde dat zij voor 31 december van het voorgaande kalenderjaar bij ILvA de verklaring deponeren waarin zij afstand doen van de hoger vermelde vrijstelling. Deze afstandsverklaring geldt steeds voor één kalenderjaar en moet, zo gewenst, elk jaar herhaald worden.
  • Voor KMO's en mensen met een bezoekerskaart geldt geen vrijstelling.
    Meer info over de 100 kg gratis recycleerbaar afval vind je hier.
  • Er is een globale korting van 10% voor wie enkel recycleerbaar afval aanvoert.

 

Tarieven

0 – 2000 kg

€ 0,05 / kg

2001 – 5000 kg

€ 0,10 / kg

boven 5000 kg

€ 0,20 / kg

100 kg recycleerbaar afval

vrijstelling