Afvalinzameling bij hitte

Tijdens de zomermaanden (juni, juli, augustus, september) kan het zijn dat onze ploegen starten om 5u in plaats van om 6u, afhankelijk van de hitte. Zet je afval dus vóór 5u buiten. Zo mis je onze inzameling niet! Bedankt!