Afvalverwerking: Hoe? Zo!

Dagelijks zamelen we aan huis en via onze recyclageparken meer dan 40 verschillende soorten afvalstromen in.. Vandaag kan het merendeel van deze stromen verwerkt en hergebruikt worden voor nieuwe toepassingen. Daarom is het belangrijk om goed te sorteren. Want hoe zuiverder de afvalstroom, hoe beter het kan gerecycleerd worden. En door het te recycleren moeten we minder beroep doen op primaire grondstoffen. Blijf dus goed sorteren, zodat wij al het ingezamelde afval kunnen laten recycleren!

Benieuwd naar hoe al dat afval wordt verwerkt?

30 afvalstromen