Enkel indien je deze bevraging invult, zal je met je gezin worden aangesloten op het “gewogen diftar”-project met een voor uw adres gratis ter beschikking gestelde restfractiecontainer en (zo je wenst) GFT-container.

  Gebruik in deze bevraging de naam van de geadresseerde op de brief.

  De eerste bevraging staat los van wat voor de gekochte of gehuurde (bijkomende) GFT-container in de brief is beschreven. In de tweede bevraging kan je in dat verband een keuze maken.


  1. Bevraging standaardcontainers

  Restfractie (verplicht):

  We stellen voor jouw gezin een gechipte grijze container voor met een volume van 140 liter.

  Deze zal voor de start van het diftarproject in de loop van 2021 worden geleverd.Je krijgt hierover nog een brief.


  Wil je graag een ander volume? Stuur hier je voorkeur door:
  Akkoord met 140-liter-containerIk beschik liever over een 40-liter-containerIk beschik liever over een 240-liter-container  GFT (niet verplicht – volgens onze informatie beschik je reeds echter over een gratis standaardcontainer, naast deze die je kocht en/of huurde)

  Voor jouw gezin stellen we voor om de groene GFT-container met een volume van 140 liter te voorzien van een chip. Hiervoor krijg je nog een uitnodiging om deze container op een bepaalde dat voor jouw gevel te plaatsen. De container hoeft op dat moment niet leeg te zijn, en je hoeft er niet voor thuis te blijven.

  Akkoord met 140-liter-container.Ik beschik liever over een 40-liter-container, ik vraag een wissel aan met de 140-liter-container die er nu staat.De gegevens kloppen niet, op mijn adres staat een 40-liter-container en die wil ik van een chip laten voorzien.Ik wens graag een compostvat en zie af van mijn recht op het ter beschikking hebben van een GFT-container.Ik heb geen GFT-container op mijn adres ter beschikking en wens er ook geen.


  2. Bevraging gewenste aansluiting bijkomende GFT-container(s)

  Ik kies ervoor om een reeds aanwezige bijkomende 40-liter-GFT-container te laten chippen.Ik kies ervoor om een reeds aanwezige bijkomende 140-liter-GFT-container te laten chippen.De reeds aanwezige bijkomende container is noch een 40-liter-GFT-container, noch een 140-liter-GFT-container. Ik kies voor een later gratis te leveren gechipte 40-liter-GFT-container om via deze bijkomende container aan te sluiten bij het gewogen diftar-project.De reeds aanwezige bijkomende container is noch een 40-liter-GFT-container, noch een 140-liter-GFT-container. Ik kies voor een later gratis te leveren gechipte 140-liter-GFT-container om via deze bijkomende container aan te sluiten bij het gewogen diftar-project.Ik wens geen bijkomende GFT-container te laten aansluiten op het gewogen diftar-project.