Bied jij je PMD-zak al perfect aan?

Plastic verpakkingen, Metalen verpakkingen en Drankkartons, kortweg PMD, horen thuis in de blauwe zak.

We merken dat er nóg beter kan gesorteerd worden. Sommige PMD-verpakkingen belanden nog bij de restfractie of net andersom wordt er restafval in de blauwe zak aangeboden. Ook valt op dat de blauwe zak niet altijd correct wordt aangeboden of dat de moeite niet gedaan wordt om hem dicht te knopen. In juni zullen onze ploegen nauwgezet controleren of de regels correct worden gevolgd.

Bied jij je PMD-zak steeds perfect aan of is er nog ruimte voor verbetering? Hou vanaf volgende week onze kanalen en je brievenbus in de gaten en leer alles over het correct aanbieden van PMD! Succes!

Meer info: https://www.ilva.be/inzameling-aan-huis/pmd/