Evaluatie 6 weken gewogen diftar

Op 6 april is de inzameling van GFT en restfractie via gewogen diftar gestart in 9 steden en gemeenten binnen ILvA. In die 6 weken heeft elk gezin de kans gehad de restcontainer 3 keer en de GFT-container 6 keer aan te bieden.

Uit de cijfers van de inzameling kunnen we concluderen dat het leegmaken van een GFT-container van 140 liter gemiddeld 2,49 euro kost, voor een gewicht van 27,73 kg. 40% van de aanbiedingen van GFT in een GFT-container van 140 liter kost minder dan 2 euro. Gemiddeld weegt de restfractie in een grijze restcontainer van 140 liter 12,17 kilogram, wat 3,30 euro kost. Iets meer dan de helft (51%) van de aanbiedingen van restfractie in een restcontainer van 140 liter kost minder dan 3 euro en 70% blijft onder de 4 euro.

Graag meer info? Download hier de PDF met de gedetailleerde cijfers.