Hoe moet je betalen? De afvalrekening!

Vooraf betalen

Je betaalt vooraf voor de inzameling van je afval. We stellen een startbedrag van 35 euro voor. Vanaf maart 2022 stellen we een bedrag voor dat nodig is voor jouw gezin om 6 maand lang je afval aan te bieden. We houden daarbij enkel rekening met je afvalverbruik via de restcontainer en GFT-container. Wil je graag een ander bedrag dan het voorgestelde bedrag storten, dan is dat geen enkel probleem. Gebruik wel altijd de correcte gestructureerde mededeling. 

Iedere keer je gebruik maakt van een betalende dienst, gaat het verschuldigde bedrag automatisch en onmiddellijk van je afvalrekening:

  • leegmaken restcontainer
  • leegmaken GFT-container
  • bezoek aan het recyclagepark
  • inzameling aan huis van grofvuil
  • inzameling aan huis van snoeiafval

Hoe moet je geld storten op je afvalrekening?

Je kan wachten tot je een betalingsuitnodiging ontvangt (per brief of per mail). Je kan ook spontaan een bedrag storten. Gebruik daarvoor de correcte gestructureerde mededeling voor jouw gezin. Je vindt de gegevens om te storten ofwel op je betalingsuitnodiging, ofwel op je afvalrekening via Mijn ILvA

Gestort op je afvalrekening = betalen via je afvalrekening.

Opgelet! Van zodra je een bedrag hebt gestort, is je afvalrekening actief en betaal je alle ILvA-diensten automatisch en onmiddellijk met je afvalrekening. Dus ook je bezoeken aan het recyclagepark of de inzameling van grofvuil of snoeiafval.

De betalingsuitnodigingen

Zakt je saldo onder 12,50 euro, dan sturen we een betalingsuitnodiging, zodat je je afvalrekening tijdig kan aanzuiveren. Je correct aangeboden afval wordt dan zeker nog meegenomen.

Zakt je saldo onder 0 euro? Je ontvangt opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je saldo aan te zuiveren. Tot dan nemen we je correct aangeboden afval mee. Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maken we jouw containers niet langer leeg en kan je geen inzameling aan huis van grofvuil of snoeiafval meer aanvragen.

Saldo onder 0 euro? Geen toegang tot het recyclagepark.

Opgelet! De betalingstermijn geldt niet voor de toegang tot het recyclagepark. Van zodra je saldo onder 0 euro komt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark. Wil je toch toegang? Dan kan je je schuld aan de zuil op het recyclagepark betalen. Je kan er ook een extra bedrag op je afvalrekening storten.

Verklein de afvalberg, vraag je betalingsuitnodiging per mail.

Wanneer je saldo (te) laag wordt, sturen we je standaard een betalingsuitnodiging op papier. Maar zo blijft de papieren afvalberg wel groot, natuurlijk. Vink daarom in je persoonlijke account Mijn ILvA aan dat je de uitnodigingen enkel per mail wenst te ontvangen.

Mijn ILvA: saldo en verbruik raadplegen

Je kan je saldo en verbruik gemakkelijk raadplegen via Mijn ILvA. Je moet je wel eerst even registreren. Hiervoor heb je de gegevens van de referentiepersoon (gezinshoofd) van je gezin nodig. Registreren doe je hier.

Heb je geen toegang tot internet? Dan zal je via de betalingsuitnodigingen die je met de post ontvangt, ook je afvalgegevens kunnen raadplegen.