Mag dat in de blauwe zak?

Het is niet altijd gemakkelijk om te weten wat er nu wel en niet in de blauwe zak thuishoort. Weet jij of alle onderstaande fracties thuishoren bij PMD? Test je kennis en bewijs je als sorteerexpert! Succes!

Neen!

Een lege chipskoker hoort bij papier/karton. Het deksel past perfect in de blauwe zak.

Neen!

Aluminiumfolie komende van een rol aluminiumfolie is geen verpakking en hoort bij het restafval.

Ja!

Plastic en metalen koffie- en andere capsules horen thuis bij PMD!

Neen!

Een badeendje is geen verpakking en hoort dus niet bij PMD, maar bij restafval. Tenzij het nog bruikbaar is, dan kan je er ook mee terecht in de Kringwinkel.

Neen!

Drankzakjes bestaan uit een mix van materialen waardoor ze niet kunnen gerecycleerd worden. Ze horen bij het restafval en niet in de blauwe zak.

Neen!

Producten met een kindveilige dop, zoals bijvoorbeeld WC-ontstopper horen op het recyclagepark bij het KGA.

Neen!

Medicijnenstrips zijn verpakkingen die bij het restafval horen. Dergelijke verpakkingen bestaan uit verschillende soorten materialen die niet van elkaar gescheiden kunnen worden. Strips waarvan de voor- en achterkant uit één enkel materiaal bestaan (bv. aluminium) mogen wel bij PMD.

Ja!

Verpakkingchips zijn een soort van opvulmateriaal om objecten te beschermen tijdens het transport. Ze zijn voorbeelden van huishoudelijke verpakkingen in plastic en horen dus bij het PMD. Sommige types opvulchips, vaak in een groene kleur, zijn biodegradeerbaar. Deze zijn dan niet recycleerbaar en horen dan niet bij het PMD.

Ja!

Netjes van citroenen of ander fruit zijn plastic verpakkingen en horen bij PMD!

Neen!

Een plastic buis is geen verpakking en hoort dus niet thuis in de blauwe zak.

Ja!

Sommige items zijn verpakt in noppenfolie ('bubbeltjesplastic') om hen te beschermen tijdens het transport. Noppenfolie is een voorbeeld van huishoudelijke plastic verpakking en mag dus bij PMD!

Ja!

Veel vlees, kip en vis worden verkocht in een zwart, wit of geel schaaltje dat eruit ziet als piepschuim. Het gaat hier specifiek om XPS kunststofschuim. Dergelijke verpakkingen sorteer je in de PMD-zak. Opgelet! Piepschuim dat je voornamelijk vindt rond elektro en dat bestaat uit samengeperste bolletjes, hoort niet thuis in de blauwe zak maar breng je naar het recyclagepark!

Ja!

Ja, het dekseltje van je plastic potje yoghurt, hoort net zoals het potje bij PMD. Trek ze los van elkaar en gooi ze afzonderlijk bij het PMD, zo kunnen ze gerecycleerd worden.

Ja!

Ja! Een lege tube tandpasta mag in de blauwe zak!

Ja!

Chipszakken zijn plastic verpakkingen, waarbij een aluminium kleurtje op 'verdampt' is. Het gaat hier dus niet om een samenstelling van een plastic laag en een aluminium laag, maar om één plastic laag die gekleurd is. Deze chipszakken mag je sorteren in de PMD-zak.

Ja!

Plastic dozen van bijvoorbeeld waspods, plastic potten voor vlekkenverwijderaar of andere onderhoudspprocucten zijn voorbeelden van huishoudelijk plastic verpakkingen en mogen, zodra ze leeg zijn, in de PMD-zak. Opgelet: vul de doos niet met andere verpakkingen, want zo gaat het geheel verloren voor recyclage!

Ja!

Is het doosje proper, dan mag het bij PMD. Is het te vettig of vuil, dan hoort het bij je restafval.

Neen!

Neen, dit is geen verpakking en hoort niet bij PMD. Is het nog bruikbaar, breng het naar de Kringwinkel. Niet meer bruikbaar? Gooi het in je grijze restcontainer.

Ja!

Plastic wijnzakken uit bag-in-box verpakkingen mag je bij PMD sorteren. Het zijn plastic verpakkingen die perfect gerecycleerd kunnen worden. Maak ze wel leeg vooraleer je ze sorteert. De kartonnen doos sorteer je bij papier/karton.

Neen!

Zowel rubberen als plastic (wegwerp)handschoenen zijn geen plastic verpakkingen en horen dus niet in de blauwe zak!

Ja!

Schuimfolie wordt gebruikt om een gekocht product veilig te houden in een doos, zodat deze geen schade oploopt. Deze folie, ook wel foamfolie of mousse genoemd, vind je bijvoorbeeld rond (delen van) elektrotoestellen zoals TV's, of als een soort zakje of hoes voor een kleiner product. Dit zijn plastic verpakkingen en mogen in de PMD-zak.