Minder afval door gewogen diftar

Vorige week is het jaarverslag van 2021 goedgekeurd en de cijfers zijn spectaculair. De totale afvalberg is met maar liefst 8% gedaald: van 428 kg per inwoner in 2020 naar 394 kg in 2021. Zeker de hoeveelheid restfractie daalt drastisch. In 2020 werd 98,3 kg restfractie per persoon ingezameld, in 2021 is dit gedaald tot 80,1 kg. In vergelijking met het gemiddelde in Vlaanderen (in 2020), scoort ILvA zeer goed: we doen het 33% beter.

Bekijken we de cijfers van de gemeenten die al een volledig jaar via gewogen diftar hebben ingezameld (van begin april 2021 tot einde maart 2022), dan zijn de resultaten nog indrukwekkender. In de 9 steden en gemeenten van fase 1 hebben de inwoners op 1 jaar tijd 62,7 kg restfractie in hun restcontainer gegooid. Dat is een daling van maar liefst 35,6 kg minder per inwoner in vergelijking met 2020.

Gewogen diftar heeft dus een groot effect in ons afvalverbruik! Het heeft onze inwoners aangezet bewuster met afval om te gaan, afval te vermijden en beter te sorteren.

Bekijk je graag het volledige jaarverslag? Je vindt het hier.

Inzameling rest