Nieuw bestek voor aanleg golfterrein op oud stort in Vlierzele

De ILvA-stortplaats in Vlierzele is volstort en helemaal afgedekt. Bovenop het stort kan een golfterrein worden ontwikkeld, als nabestemming voor het gebied. Dit gebeurt niet door ILvA zelf, maar door een externe partner die de realisatie en uitbating op zich neemt.  ILvA en SOLVA zijn op zoek naar kandidaten om dit uit te voeren. Er is een nieuw bestek opgesteld voor het ontwerp, de realisatie, de financiering, de exploitatie en het onderhoud van het golfterrein. Kandidaten kunnen hun offerte tot eind oktober 2019 indienen.

Wie graag meer info wil, kan terecht bij ILvA of SOLVA.