Aanvraagformulier openbaarheid van bestuur

Wie inzage of afschrift van een bestuursdocument wil, dient onderstaand formulier volledig in te vullen. Kennelijk onredelijke of op te algemene wijze geformuleerde verzoeken kunnen niet meteen behandeld worden. Voor de openbaarmaking van informatie van persoonlijke aard is het bovendien mogelijk dat je als aanvrager moet aantonen dat je rechtstreeks en persoonlijk in je rechtssituatie kan worden geraakt. Indien dit het geval is, dient het formulier ook op dit punt duidelijk ingevuld te worden.

Je aanvraag wordt na ontvangst geregistreerd en je krijgt binnen de decretale termijn antwoord namens ILvA.    Dit laatste punt dient niet ingevuld te worden als het om informatie van persoonlijke aard over jezelf gaat, om milieu-informatie, om bestuursdocumenten die meer dan dertig jaar geleden opgemaakt of ontvangen zijn of om bestuursdocumenten die aangevraagd worden in het kader van wetenschappelijk onderzoek als vermeld in artikel II.38 van het Bestuursdecreet.

    ILvA verwerkt uw gegevens conform de privacywetgeving en nemen daarbij uw rechten strikt in acht. Klik hier voor meer informatie en vragen hieromtrent of mail ons