Overzicht maatregelen – coronavirus

Een overzicht van de maatregelen m.b.t. het coronavirus:

Alle recyclageparken zijn opnieuw open volgens de normale openingsuren. Opgelet, asbest kan enkel op afspraak gebracht worden (https://ilva.mijnrecyclagepark.be)! Je moet je ook aan de veiligheidsvoorschriften houden.

✅ Er is opnieuw papierinzameling vanaf 2 april.

✅ De kantoren van ILvA zijn opnieuw open. We verkiezen dat je een afspraak maakt. Aan de ingang vragen we je aan de veiligheidsmaatregelen te houden.

 Alle andere afvalfracties worden normaal ingezameld zoals vermeld op de afvalkalender. Het kan wel zijn dat de ploeg op een ander tijdstip dan gewoonlijk bij je langskomt. Zet dus zeker je afval tijdig buiten (vóór 6u de dag van ophaling)!

✅ Er worden ook extra voorzorgsmaatregelen genomen om onze medewerkers te beschermen. Zo wordt de cabine nu door slechts 2 personen bemand (1 chauffeur en 1 ophaler) om de nodige ruimte te garanderen.

ILvA evalueert deze aanpak voortdurend. Hou onze Facebookpagina (www.facebook.com/ilva.afval) en website (www.ilva.be) dus goed in de gaten, zodat je op de hoogte blijft. Opgelet, het is mogelijk dat de Recycle! app momenteel foute informatie toont.

❣️ Tot slot willen we al onze medewerkers van harte bedanken voor hun harde werk in deze moeilijke tijden! Het zijn stuk voor stuk topcollega’s die zich elke dag inzetten om de afvalinzameling zo vlot mogelijk te laten verlopen.

#zorgenvoorelkaar #respect #samentegencorona

Afvalkalender

Klik hier

Recyclageparken

Adressen
Openingsuren
Tarieven
Meer ...

Inzameling aan huis

Afvaltypes
Tarieven
Meer ...

Categorieën