Betalen op het recyclagepark

Betalen op het recyclagepark doe je als volgt:

1. Nog niet gestort op je afvalrekening?

Wie nog niet gestart is met gewogen diftar en nog geen geld gestort heeft op zijn afvalrekening, betaalt nog steeds met Bancontact of via de knop “Later betalen”. Wie op deze knop drukt, krijgt een ticket met de betaalgegevens.

Opgelet! Zolang je deze openstaande schuld niet hebt vereffend, krijg je geen toegang meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld bij een volgend bezoek ook vereffenen aan de ingangszuil van het recyclagepark.

2. Al gestort op je afvalrekening?

Wie wel al een bedrag heeft gestort op de afvalrekening, betaalt automatisch via die rekening. Daarbij kan het saldo voldoende of onvoldoende zijn om het verschuldigde bedrag van je bezoek volledig mee te betalen. Zie hieronder wat er dan gebeurt.

Voldoende saldo om je bezoek te betalen

Indien er voldoende saldo op je afvalrekening staat, betaal je je bezoek volledig met de afvalrekening. Dit gebeurt automatisch en kan je dus niet kiezen. Zakt je saldo door dit bezoek onder 12,50 euro, dan ontvang je een betalingsuitnodiging om dit saldo aan te zuiveren. Zakt je saldo onder 0 euro? Je ontvangt opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je saldo aan te zuiveren. Tot dan nemen we je correct aangeboden afval mee. Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maken we jouw containers niet langer leeg en kan je geen inzameling aan huis van grofvuil of snoeiafval meer aanvragen.

Opgelet! Zolang je saldo onder 0 euro staat, kan je niet meer op het recyclagepark. Je kan je schuld bij een volgend bezoek wel vereffenen aan de ingangszuil van het recyclagepark. Binnenkort kan je daar ook extra saldo opladen.

Onvoldoende saldo om je bezoek te betalen

Je kan kiezen om het resterende bedrag via Bancontact op via de “Later betalen” knop te betalen.

    • Deels via Bancontact

Bevat je afvalrekening niet voldoende om het (volledige) bedrag van je bezoek te betalen? Dan gaat het deel van je bedrag automatisch van je afvalrekening tot je saldo 0 euro is. Het resterende bedrag, kan je dan betalen via Bancontact. Je saldo staat dan opnieuw op 0 euro.

Voorbeeld: je hebt nog 10 euro op je afvalrekening. Je bezoek aan het recyclagepark kost 13 euro. Er gaat automatisch 10 euro van je afvalrekening en je betaalt aan de zuil 3 euro via Bancontact. Saldo op je afvalrekening = 0 euro.

    • Deels via de knop “Later betalen”

Bevat je afvalrekening niet voldoende om het (volledige) bedrag van je bezoek te betalen? Dan gaat het deel van je bedrag automatisch van je afvalrekening tot je saldo 0 euro is. Het resterende bedrag, gaat van je afvalrekening af. Daar kom je dus op een negatief saldo. Zolang deze schuld niet is vereffend, krijg je geen toegang meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld bij een volgend bezoek wel vereffenen aan de ingangszuil van het recyclagepark. Binnenkort kan je daar ook extra saldo opladen.

Voorbeeld: je hebt nog 10 euro op je afvalrekening. Je bezoek aan het recyclagepark kost 13 euro. Er gaat automatisch 10 euro van je afvalrekening. Bankkaart vergeten? Druk op de knop “Later betalen”. Er gaat automatisch nog 3 euro van je afvalrekening af. Saldo op je afvalrekening = -3  euro.