Gezinnen

Met je identiteitskaart heb je toegang tot elk ILvA-recyclagepark.

Eigenaar tweede verblijf/verbouwer

Ook de eigenaars van een tweede verblijf of verbouwers en gezinnen die zijn ingeschreven in de gemeente, maar nog wachten op de definitieve domiciliëring via het bevolkingsregister, kunnen via de gemeente een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

KMO’s en zelfstandigen

Ook zelfstandigen en KMO’s mogen afval naar het recyclagepark brengen. Zij hebben daar wel een KMO-bezoekerskaart voor nodig, die ze kunnen aanvragen bij ILvA. Zij hebben geen recht op de 100 kilogram gratis recycleerbaar afval. Je kan informatie vragen of de KMO-kaart aanvragen via kmo@ilva.be.

Bijkomende voorwaarden tot toegang

  • Je mag op het recyclagepark met voertuigen die maximum 7.000 kg wegen en minder dan 8 m lang zijn (aanhangwagen inbegrepen, geladen en bemand).
  • Je mag ook te voet met je afval komen, maar dan moet je ter plaatse de kruiwagen van ILvA gebruiken. Deze manier is ook aangewezen voor toegang via fietsen waarvan het frame niet reageert op de magnetische lus bij de ingang.