Toegang tot de ILvA-recyclageparken

Gezinnen

Met je identiteitskaart heb je toegang tot elk ILvA-recyclagepark.

Eigenaar tweede verblijf/verbouwer

Ook de eigenaars van een tweede verblijf of verbouwers en gezinnen die zijn ingeschreven in de gemeente, maar nog wachten op de definitieve domiciliëring via het bevolkingsregister, kunnen via de gemeente een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

KMO's en zelfstandigen

Ook zelfstandigen en KMO’s mogen afval naar het recyclagepark brengen. Zij hebben daar wel een recyclageparkkaart niet-particulieren voor nodig, die ze kunnen aanvragen bij ILvA. Dit kost 40 euro. Zij hebben geen recht op de 125 kilogram gratis recycleerbaar afval. Je kan informatie vragen via kmo@ilva.be.

Bijkomende voorwaarden tot toegang

  • Het recyclagepark is toegankelijk voor voertuigen met of zonder aanhangwagen die bij het oprijden van de weegbrug geladen en bemand maximum 7.000 kilogram wegen en maximum een wielbasis van 7,5 meter hebben. De totale lengte van het voertuig met of zonder aanhangwagen mag maximum 9,5 meter lang zijn, zodat een correcte weging kan worden uitgevoerd.
  • Je mag ook te voet met je afval komen, maar dan moet je ter plaatse de kruiwagen van ILvA gebruiken. Deze manier is ook aangewezen voor toegang via fietsen waarvan het frame niet reageert op de magnetische lus bij de ingang.
weegbrug recyclagepark