Grofvuil

Wel

  • grote niet-recycleerbare voorwerpen

Niet

  • houten of metalen voorwerpen
  • ander recycleerbaar materiaal
  • huisvuil dat in je restcontainer kan
  • zakken afval