2. Wat is gewogen diftar?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt dan per kilogram afval die je aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie geen inspanning levert. Fair en eenvoudig!

 

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe minder recycleerbaar, hoe duurder het is.

Afvalkalender

Klik hier

Recyclageparken

Adressen
Openingsuren
Tarieven
Meer ...

Inzameling aan huis

Afvaltypes
Tarieven
Meer ...

Categorieën