Privacyverklaring

ILvA hecht belang aan de privacy en bescherming van persoonsgegevens (cf. Algemene Verordening Gegevensbescherming, EU-verordening 2016/679 dd. 27/04/2016.

In wettelijke opdracht van 15 gemeenten verzorgt ILvA de huishoudelijke afvalinzameling voor verschillende soorten afval en via verschillende manieren. Deze 15 gemeenten zijn:

 • Aalst
 • Affligem
 • Denderleeuw
 • Erpe-Mere
 • Galmaarden
 • Geraardsbergen
 • Haaltert
 • Herzele
 • Kluisbergen
 • Lede
 • Liedekerke
 • Ninove
 • Oosterzele
 • Sint-Lievens-Houtem
 • Zottegem

Bij deze afvalinzameling verwerkt de Opdrachthoudende vereniging “Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Milieu – Land van Aalst”, verder ILvA genoemd, persoonsgegevens van zijn inwoners. In deze privacyverklaring kan je lezen hoe ILvA met jouw persoonsgegevens omgaat, welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welke doeleinden en aan wie jouw persoonsgegevens worden versterkt.

 

Contactgegevens

ILvA igs

Zuid III

Industrielaan 18

9320    Aalst

053 83 88 48

info@ilva.be

 

Bron van de persoonlijke gegevens

Via een machtiging verkregen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (vroeger gekend als “de Privacycommissie”) mag ILvA in het kader van zijn doelstellingen persoonsgegevens uit het bevolkingsregister raadplegen en gebruiken. Bij vermeende fouten in het bevolkingsregister kan ILvA deze gegevens ook laten nakijken door de gemeentelijke diensten die aan de basis liggen van het bevolkingsregister.

Tevens kan ILvA om zijn taken te kunnen uitvoeren persoonsgegevens vragen aan gezinnen die contact nemen om van een dienstverlening te kunnen gebruik maken. Personen die via deze weg weigeren om persoonsgegevens mee te delen, hebben dat recht, maar kunnen mogelijk niet van alle ILvA-dienstverleningen genieten.

 

Gegevensverwerkingen

In het kader van de afvalinzameling kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt :

–       Afvalinzameling aan huis :

 • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer

–       Ondergrondse containers :

 • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Hoeveel en (eventueel) soort stortingen

–       Contact en informatie (bij verzoek, aanvraag, melding of klacht via telefoon of website)

 • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Inhoud verzoek/klacht/melding

–       Recyclageparken

 • Adresgegevens (naam, adres, woonplaats)
 • Rijksregisternummer
 • Identiteitskaartnummer
 • Gezinssamenstelling
 • Bezoekend lid van het gezin
 • Aantal kilogram aangevoerd per bezoekdatum
 • Betalingen
 • Openstaand saldo

–       Website :

De website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op jouw computer worden geplaatst) om te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

 

Doelen van verwerking :

De verwerking van jouw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling gebeurt onder meer om de volgende doeleinden te kunnen bereiken:

 • het behalen van milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid;
 • het uitvoeren van de activiteiten die noodzakelijk zijn om de statutaire doelstelling te realiseren;
 • het inzamelen van afval, waaronder het inzamelen op een bepaald adres (zoals grofvuil, asbest, snoeihout);
 • het melden van een technische storing aan de klant, waardoor de dienstverlening aan hun adres niet kan plaatsvinden op het afgesproken moment;
 • het verdelen van toegangspasjes voor ondergrondse containers;
 • het beantwoorden van vragen of het behandelen van meldingen en klachten met betrekking tot afvalinzameling;
 • het verzorgen van communicatie en het verstrekken van informatie over afvalinzameling;
 • het analyseren van de effectiviteit van de afvalinzameling;
 • het naleven van wettelijke plichten en rechterlijke bevelen;
 • het bijhouden van de manier waarop je de website gebruikt, om deze vorm van communicatie naar de gebruiker toe te optimaliseren.

 

Wettelijke grondslag voor verwerking

ILvA verwerkt jouw persoonsgegevens in het kader van de vervulling van zijn taak om huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen in opdracht van de aangesloten gemeenten.


Derden

In het kader van de afvalinzameling werkt ILvA samen met verschillende dienstverleners.

Aan deze derden kunnen jouw persoonsgegevens zoals hiervoor genoemd worden verstrekt. Deze derden zullen deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. ILvA heeft met deze derden afspraken gemaakt over de wijze waarop met de persoonsgegevens mag worden omgegaan. Zo is onder meer afgesproken dat de persoonsgegevens geheim moeten worden gehouden en dat deze adequaat moeten worden beveiligd.

Je persoonsgegevens zullen door ILvA niet aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden.

 

Bewaartermijn

Jouw persoonsgegevens worden bewaard zolang dat noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke bewaartermijn.

 

Beveiliging

ILvA neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens ernstig. ILvA heeft een beveiligingsbeleid om onder meer te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw persoonsgegevens en heeft afspraken gemaakt over de beveiliging met de derden die hiervoor zijn genoemd.

 

Websitebezoek

ILvA gebruikt technische en functionele cookies bij een websitebezoek. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de ILvA-website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kan cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van jouw computer te verwijderen, en de meeste browsers kan je ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:

Internet Explorer

Chrome

Firefox

Safari

 

ILvA kan op zijn website gebruik maken van diensten van derden om het surfgedrag van de websitebezoeker op te volgen, te analyseren en om daarover te rapporteren. De derde die dergelijke diensten levert aan ILvA, kan hiertoe anonieme gegevens verzamelen over het gebruik dat je maakt van de website van ILvA, met inbegrip van jouw gedrag op de website. Dergelijke data laten ILvA toe op te sporen waar er fouten in zijn website zitten en hoe zij jouw gebruikerservaring op haar website kan verbeteren.

 

Uw rechten

Je hebt het recht om een verzoek te doen tot inzage van jouw persoonsgegevens. Dit kan door voorlegging van het bewijs van jouw identiteit (kopie identiteitskaart) via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan ILvA of via privacy@ilva.be.

Na ontvangst van jouw verzoek ontvang je binnen vier weken een overzicht van jouw persoonsgegevens. Hiervoor dien je een afspraak te maken om langs te komen. Het is belangrijk dat je je kan legitimeren en kan aantonen dat de gegevens die jij wil inzien, corrigeren of verwijderen, daadwerkelijk van jou zijn.

Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen te zien.

Indien daaruit volgt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn of dat de verwerking volgens jou niet relevant is, kan je een verzoek indienen tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van jouw persoonsgegevens in het kader van de afvalinzameling.

Je hebt het recht om tegen de verwerking bij ILvA bezwaar te maken vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Daarnaast heb je de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) (voorheen CBPL, Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer): www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Heb je vragen over deze privacyverklaring of wens je een verzoek in te dienen, dan kan je deze richten aan :

ILvA igs

Zuid III

Industrielaan 18

9320    Aalst

053 83 88 48

info@ilva.be

 

Wijzigingen privacyverklaring

ILvA kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden steeds gepubliceerd op de website van ILvA, zodat je op de hoogte blijft over welke (persoons)gegevens ILvA verzamelt en waarvoor die gegevens gebruikt worden.

 

Afvalkalender

Klik hier

Recyclageparken

Adressen
Openingsuren
Tarieven
Meer ...

Inzameling aan huis

Afvaltypes
Tarieven
Meer ...