Gewogen diftar

Gewogen diftar betekent dat je restfractie én GFT gewogen wordt en per kilogram wordt aangerekend. De betaling verloopt via je afvalrekening, waar je een voorschot betaalt. Na elke inzameling gaat het verschuldigde bedrag van je afvalrekening af.

Hoe werkt het?

 • Elk gezin beschikt over een afvalrekening. Dat is je rekening bij ILvA waar je een voorschot op betaalt.
 • Bied je volle container aan op een veilige plaats op de stoep voor je woning.
 • De vrachtwagen weegt je volle container. De container wordt leeggemaakt en de vrachtwagen weegt je lege container. Het verschil tussen beide gewichten is het aantal kilogram afval dat jij hebt aangeboden. Achtergebleven afval betaal je dus niet.
 • Via de elektronische chip in container weet de vrachtwagen aan welk adres de containers zijn gekoppeld. Via die chip weet de vrachtwagen ook hoeveel kilogram afval je tijdens de inzameling hebt aangeboden. Na elke inzameling gaat het verschuldigde bedrag automatisch van je afvalrekening.

Waar heb je recht op?

Voor GFT

Elk gezin krijgt gratis 1 GFT-container ter beschikking, van 40 of 140 liter, waar je je groente-, fruit- en tuinafval (GFT) in kan aanbieden. Je bent niet verplicht een GFT-container te gebruiken, maar dat is wel een pak goedkoper dan de restcontainer (0,085 euro per kg in plaats van 0,25 euro per kg)!

Heb je veel GFT en heb je niet de mogelijkheid om thuis te composteren? Elk gezin kan 1 extra GFT-container aankopen. Het totaalvolume per gezin is maximaal 280 liter. Zo’n extra GFT-container kost 40 euro.

Het goedkoopst en het milieuvriendelijkst is natuurlijk om je GFT zoveel mogelijk thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat.

Voor restfractie

Elk gezin krijgt gratis 1 restcontainer ter beschikking, van 40 , 140 of 240 liter. In de restcontainer hoort restfractie. Dit is dus het afval dat nog resteert” nadat je goed gesorteerd hebt. Goed sorteren wil zeggen: plastic verpakkingen en metalen verpakkingen bij het PMD, keukenresten in de GFT, papier bij papier, herbruikbare spullen naar de Kringwinkel, textiel naar de textielcontainer, groot afval naar het recyclagepark,… Je hebt dat perfect voor elkaar? Dan blijft er nog een klein beetje over waar je nergens anders mee terecht kan. Dat is restfractie.

Voor wie is gewogen diftar?

Gezinnen

 1. Je hebt je domicilie in het werkingsgebied.
 2. Je hebt een woning gekocht in het werkingsgebied en verbouwt, maar woont er nog niet.

Heb je een woning gekocht, maar ben je er nog in aan het werken en woon je er nog niet? Dan kan je al een restcontainer en GFT-container gebruiken en het recyclagepark bezoeken. Neem hiervoor contact op met je gemeente of stad.

Tweede verblijven

Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van gewogen diftar, mits volgende voorwaarden:

 1. het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente
 2. Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn
 • het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Wil je een restcontainer en/of een GFT-container op het adres van je tweede verblijf? Dan moet je je eerst online registreren

Ben je eigenaar van een tweede verblijf in Kluisbergen en je wil een rest- en/of GFT-container? Neem contact op met ILvA via 053 85 85 45. 

Bedrijven

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • het betreft enkel met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval
 • het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente

Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:

 • op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
 • het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ilva ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 gft-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je je eerst online registreren.

Verenigingen

Een vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:

 • op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
 • het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ilva
 • een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 gft-container aankopen. tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je je eerst online registreren.

De afvalrekening: betalen via een voorschot

Je betaalt vooraf voor de inzameling van je afval. De eerste keer stelt ILvA een startbedrag van 35 euro voor. Daarna wordt een bedrag voorgesteld op basis van je reële verbruik. Dit bedrag is wat nodig is voor jouw gezin om 6 maand  je afval aan te bieden. We houden daarbij enkel rekening met je afvalverbruik via de restcontainer en GFT-container. Wil je graag een ander bedrag dan het voorgestelde bedrag storten, dan is dat geen enkel probleem. Gebruik wel altijd de correcte gestructureerde mededeling. 

Iedere keer je gebruik maakt van een betalende dienst, gaat het verschuldigde bedrag automatisch en onmiddellijk van je afvalrekening:

 • leegmaken restcontainer
 • leegmaken GFT-container
 • bezoek aan het recyclagepark
 • inzameling aan huis van grofvuil
 • inzameling aan huis van snoeiafval
 • aankopen asbestmateriaal
 • wissel container

Hoe moet je geld storten op je afvalrekening?

Je kan wachten tot je een betalingsuitnodiging ontvangt (per brief of per mail). Je kan ook spontaan een bedrag storten. Gebruik daarvoor de correcte gestructureerde mededeling voor jouw gezin. Je vindt de gegevens om te storten ofwel op je betalingsuitnodiging, ofwel op je afvalrekening via Mijn ILvA

Let op: Het kan soms enkele dagen duren vooraleer het bedrag op je afvalrekening staat. Zuiver dus tijdig aan, zodat je kan blijven gebruikmaken van de inzameling aan huis. Check je saldo en verbruik via Mijn ILvA.

De betalingsuitnodigingen

Zakt je saldo onder 12,50 euro, dan sturen we een betalingsuitnodiging, zodat je je afvalrekening tijdig kan aanzuiveren. Je correct aangeboden afval wordt dan zeker nog meegenomen.

Zakt je saldo onder 0 euro? Je ontvangt opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je saldo aan te zuiveren. Tot dan nemen we je correct aangeboden afval mee, maar je hebt geen toegang tot het recyclagepark. Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maken we jouw containers niet langer leeg en kan je geen andere betalende dienst meer aanvragen.

Van zodra je saldo onder 0 euro komt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark. Wil je toch toegang? Dan kan je je schuld aan de zuil op het recyclagepark betalen. Je kan er ook een extra bedrag op je afvalrekening storten.

Verklein de afvalberg, vraag je betalingsuitnodiging per mail.

We sturen een betalingsuitnodiging standaard op papier. Maar zo blijft de papieren afvalberg wel groot, natuurlijk. Vink daarom in je persoonlijke account Mijn ILvA aan dat je de uitnodigingen enkel per mail wenst te ontvangen.

Mijn ILvA: saldo en verbruik raadplegen

Je kan je saldo en verbruik gemakkelijk raadplegen via Mijn ILvA. Je moet je wel eerst even registreren. Hiervoor heb je de gegevens van de referentiepersoon (gezinshoofd) van je gezin nodig. Registreren doe je hier.

Geen toegang tot internet? Via de betalingsuitnodigingen die je met de post ontvangt, kan je ook je afvalgegevens raadplegen.