Gewogen diftar

Gewogen diftar*

In 2021 zijn we gestart met de inzameling van restfractie en GFT via gewogen diftar.

Gewogen diftar betekent dat:

  • Je je restfractie in grijze containers moet aanbieden.
  • We je restfractie én GFT wegen en je per kilogram betaalt.
  • Je betaalt via een voorschot op je afvalrekening.
  • Je geen gele zakken en GFT-stickers mag gebruiken. Je kan ze wel ruilen. Meer info vind je hier.

* Diftar betekent “gedifferentieerd tarief”. Dit is een moeilijke benaming voor iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe minder recycleerbaar, hoe duurder.

Hoe werkt het?

  • Bied je volle container aan op een veilige plaats op de stoep voor je woning.
  • De vrachtwagen weegt je volle container. De container wordt leeggemaakt en de vrachtwagen weegt je lege container. Het verschil tussen beide gewichten is het aantal kilogram afval dat jij hebt aangeboden. Achtergebleven afval betaal je dus niet.
  • Via de elektronische chip in de GFT- en grijze restcontainer weet de vrachtwagen aan wie de containers zijn gelinkt. Die chip bevat gegevens die de container koppelt aan het adres waar hij staat. Via die chip weet de vrachtwagen ook hoeveel kilogram afval je tijdens de inzameling hebt aangeboden. Na elke inzameling van GFT- of restfractie gaat het bedrag dat je moet betalen, automatisch van je afvalrekening.
  • Elk gezin beschikt over een afvalrekening. Elke keer je gebruikt maakt van een betalende dienst, gaat het bedrag automatisch van je afvalrekening af.

We leggen je in het filmpje hieronder kort uit hoe gewogen diftar werkt.