Waar ben je naar op zoek?

Wat mag je niet naar het recyclagepark brengen?

Sommige zaken zijn niet welkom op het recyclagepark. Omdat het niet veilig is om ze te brengen of omdat een recyclagepark niet de juiste plek is.

Grond niet welkom op het recyclagepark

Wat is niet welkom?

 • GFT (keukenafval)
 • alles wat in de grijze container voor restfractie kan (dit moet je meegeven met de inzameling aan huis)
 • niet-hechtgebonden asbest
 • medicijnen
 • wapens
 • radioactief afval
 • grond

Waarom zijn die zaken niet welkom op het recyclagepark?

 • Op de ILvA recyclageparken kan je niet terecht met GFT. Het wordt enkel huis-aan-huis ingezameld.

  Door GFT in te zamelen aan huis, kunnen we het onmiddellijk naar de verwerker brengen zodat het composteerproces kan beginnen.

  Op het recyclagepark zou GFT geurhinder, lekwater, insecten en ongedierte met zich meebrengen, iets wat we absoluut willen vermijden.

 • Restfractie moet je altijd aanbieden in je grijze restcontainer. Dit is niet welkom op het recyclagepark. Grofvuil daarentegen, mag wel naar het recyclagepark. Maar wat is nu het verschil?

  Grof huisvuil zijn alle grote brandbare, niet-recycleerbare voorwerpen. Denk aan zetels, reiskoffers, parasols, snowboards, .. Deze voorwerpen zijn te groot om in je restcontainer te steken, daarom mag je ze naar het recyclagepark brengen.

  Er zijn verschillende redenen waarom restfractie niet welkom is op het recyclagepark.

  • Een recyclagepark is er in de eerste plaats voor recycleerbare fracties. Uitzonderingen worden gemaakt voor gevaarlijke afvalstoffen (sommige fracties uit het KGA zijn niet recycleerbaar) en het niet-recycleerbare gedeelte van het grofvuil. Dit is de fractie van het grovere huishoudelijk afval dat niet bij hout, schroot of harde plastics terecht kan op het recyclagepark. Tenslotte is er de fractie “niet-brandbaar niet-recycleerbaar”, dat niet aan huis kan/mag worden aangeboden en dus op het recyclagepark gelukkig een plaats krijgt.
  • Wettelijk is het verboden om restfractie op een recyclagepark toe te laten, tenzij de uitbater ervoor vergund is via zijn omgevingsvergunning. Dan geldt wel de voorwaarde dat het tarief per kilogram even hoog moet zijn als bij de huis-aan-huis inzameling. Met het ILvA-diftarsysteem zou dit een grote structurele aanpassing van de 15 recyclageparken vergen, en de kostprijs voor de gemeenten en de burger omhoogjagen. De belangstelling van veel “vragende partijen” zou ook snel dalen, omdat het impliciete voordeel weg zou vallen. De resterende vragende partijen (gezinnen met veel luiers, gezinnen met weinig stockageruimte/kleine restcontainer en gezinnen die voor hun reis graag hun afval uit huis hebben…) vormen een minderheid waarvoor deze luxe-dienstverlening (tegen € 0,25 per kilogram in plaats van aan de € 0,075 per kilogram momenteel op het park – indien ze zakjes sluiks in de grofvuilpers kunnen gooien) zou “kunnen gemaakt worden, maar waarvoor de hele bevolking mee zal moeten betalen aan de veranderde infrastructuur (extra weegbruggen / een opgesplitst park met minder manoeuvreerruimte…).
  • De grofvuilpers zou veel sneller vol raken als dat officieel toegelaten zou worden. Hierdoor gaan gebruikers die deze pers terecht enkel willen gebruiken voor hun grofvuil mogelijk sneller voor een verwijzing naar aan ander park gaan staan “wegens vol”.
  • Maar zelfs als dit niet zo zou zijn, gaat de exploitatiekost van ILvA stijgen omdat er veel meer heen en weer moet gereden worden met de grofvuilcontainers. Deze tonnages horen eigenlijk thuis bij de huis-aan-huis-inzameling, op rondes die er sowieso zijn, en die dan lichtjes langer kunnen zijn, maar uiteindelijk wel goedkoper in de vergelijking.
  • Een van de andere redenen waarom restfractie lang door de overheid was verboden op de recyclageparken was de vrees voor geurhinder. In principe zou restfactie (zeker in een GFT-regio) stilaan bijna geurloos moeten zijn in gezinnen waar goed gesorteerd, maar met luiers en hygiëne-afval erin lukt dat niet, en kan men zich wel voorstellen dat het nog steeds een argument is om restfractie niet te aanvaarden op een recyclagepark.
 • Niet-hechtgebonden asbest wil eigenlijk zeggen dat de toepassingen uit los asbest bestaan. Deze bevatten weinig of zwak bindmiddel, zoals gips. Deze materialen bevatten een enorm hoge concentratie asbestvezel en dat maakt dat deze materialen erg gevaarlijk zijn. Omdat deze toepassingen meer risico's met zich meebrengen, mogen deze enkel verwijderd worden door erkende asbestverwijderaars.

 • Medicijnen mag je niet naar het recyclagepark brengen omdat de wetgeving inzake geneesmiddelen dit verbiedt. We zijn hiervoor niet bevoegd omdat:

  1. We de privacy niet kunnen garanderen.
  2. We de samenstelling van de oude of aangeboden geneesmiddelen niet kunnen controleren.

  Oude en vervallen geneesmiddelen (ook van huisdieren) dien je dus af te geven bij je apotheker. Die is verplicht om deze te aanvaarden, ook als je ze elders hebt gekocht. Je hoeft ze niet uit de verpakking te halen en mag ze gewoon zo aanbieden.

  Heb je lege medicijnenstrips? Dan mag je die bij het restafval gooien. Glazen medicijnflesjes van bijvoorbeeld siroop horen thuis bij het glas. Ze moeten wel leeg zijn en de dop moet er af.

  Injectienaalden daarentegen dien je te deponeren in een naaldcontainertje, die je naar het recyclagepark brengt. Ze behoren er tot het KGA. Een naaldcontainertje kan je kopen bij de apotheker of gratis aanvragen bij jouw stad of gemeente. Een vol naaldcontainertje kan je op het recyclagepark ruilen voor een leeg exemplaar.

 • Wapens zijn in principe verboden in België. Het kan ook gevaarlijk zijn om wapens te vervoeren. Ze horen dus niet thuis op een recyclagepark? Wil je graag meer informatie, raadpleeg dan de website van Justitie Belgium.


 • Omwille van het stralingsgevaar mag je geen radioactief afval naar het recyclagepark breng. Dit is voor je eigen veiligheid en voor die van de andere bezoekers, de parkwachters en de afvalverwerkers. Alle informatie over radioactief afval kan je hier terugvinden.

 • Grond is geen afval. Je hergebruikt dus beter zelf je uitgegraven grond of bezorgt het eventueel aan grondverwerkers of aan andere gezinnen die er in hun tuin iets mee kunnen doen.