Waar ben je naar op zoek?

Afvalverwerking

Nadat je je afval naar het recyclagepark hebt gebracht, begint het natuurlijk maar pas. Zowat 75% van al je afval wordt naar verwerkers gebracht om te recycleren. Het grofvuil gaan naar de verbrandingsoven. Het is dus belangrijk om goed te sorteren en zoveel mogelijk afval uit het grofvuil te weren. Ontdek hieronder de verschillende verwerkingsmanieren per fractie.

Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA)

Inzameling

Alle toestellen die op elektriciteit of batterijen werken of die voorzien zijn van een stekker of plug, mag je naar het recyclagepark brengen.

Verwerking

Recupel is de verwerker voor deze afgedankte apparaten. Ze geven een tweede leven aan nog werkende toestellen via hergebruikcentra. 90% van de materialen uit kapotte toestellen worden gerecupereerd en hergebruikt voor nieuwe producten zoals plastics, metalen of edelmetalen, zoals zink en goud.

Urban Mining

Dit proces wordt ook Urban Mining genoemd. De grondstoffen die via de klassieke mijnbouw worden ontgonnen raken stilaan uitgeput en bovendien gebeurt het vaak met weinig respect voor mens en milieu. Het is daarom van groot belang dat we die grondstoffen kunnen recupereren uit afgedankte apparaten.

Klik hier voor meer info of bekijk de video:

Autobatterijen

Inzameling

Afgedankte autobatterijen en -accu’s kan je naar het recyclagepark brengen, ze moeten worden opgeslagen in zuurbestendige gesloten containers omdat ze behoren tot het gevaarlijk afval.

Recyclage

De meest gebruikte accu’s in auto’s zijn loodaccu’s. Door het hoog loodgehalte in deze producten zijn deze bijzonder geschikt voor materiaalrecyclage.

Er zijn twee types recyclageprocessen:

 • Het hoogoven recycling proces (VARTA-proces)

Eerst wordt het zuur uit de batterijen verwijderd, daarna belanden de batterijen in een hoogoven (temperatuur van 1000 °C), waaraan lucht met zuurstof wordt toegevoegd. Het gesmolten lood wordt vervolgens in grote blokken van 1 ton gegoten. De overblijvende lood en ijzerhoudende materialen worden in primaire ovens gerecycleerd.

De organische bestanddelen die zich in de uitlaatgassen van de oven bevinden, worden in een brander geoxideerd en daarna weer afgekoeld en gefilterd. Het stof van de filter wordt ontdaan van alle chloor en gaat terug naar de initieel gebruikte oven. (Recybat, 2014).

 • Het mechanisch scheiden gevolgd door smelten (MA en CX proces)

Ook hier worden alle batterijen eerst ontdaan van zuur, daarna worden ze ontmanteld en gebroken. De verschillende gebroken deeltjes worden gescheiden door een reeks van zeven, vochtige separatoren en filters. Daaruit vloeien metaalverbindingen, pasta’s op basis van loodsulfaat, polypropyleen, niet-recycleerbare kunststoffen en verdund zavelzuur. Soms gebeurt er een tweede brekingsfase voor de kunststoffen verder worden verwerkt. Lood wordt steevast van de kunststoffen gescheiden en recycleerbare kunststoffen worden gerecycleerd voor de productie van nieuwe granulaten.

Uiteindelijk wordt het gerecycleerde lood verrijkt met andere materialen in functie van het eindproduct. Ze worden in baren verpakt en hergebruikt bij de fabricatie van nieuwe autobatterijen en -accu’s. (Bron: EMIS)

De video hieronder heeft een voorbeeld van het eerste recyclageproces:

Banden

Inzameling

Autobanden, fietsbanden en motorbanden mag je naar het reyclagepark brengen. Ze worden vervolgens daar door de verwerker opgehaald.

Sorteren

Afgedankte banden zijn vaak nog herbruikbaar. Elke ingezamelde band wordt daarom grondig gecontroleerd.

 • Indien de band nog bruikbaar is, komt deze terecht op de tweedehandsmarkt.
 • Vaak kunnen banden hersteld worden voor een tweede leven. Door het loopvlak (het versleten gedeelte) te vernieuwen kan de levenscyclus van een band verlengd worden.

Verwerking

Indien loopvlakvernieuwing niet mogelijk is, dan is het rubber vaak goed voor materiaalrecyclage. De banden worden versneden in repen van circa 40 tot 300 mm. Dit proces wordt ook wel shredding genoemd. Verontreinigingen zoals glas, steentjes en zand worden weggespoeld met water.

Voor sommige toepassingen is deze eerste shredding al voldoende. Voor andere toepassingen moeten de banden nog verder worden verkleind. De repen worden opnieuw versneden in een snijmolen. Tijdens het versnijden verwijderen installaties de metalen delen met een magneet, de textielvezels worden verwijderd door perslucht. Ook het volledig vermalen tot korrels (granaat) of poeder is mogelijk.

Van deze korrels of poeder worden vervolgens opnieuw producten gemaakt zoals: atletiekpistes, straatmeubilair, asfalt, kunstgrasvelden en zelfs nieuwe banden. Zijn de banden echt onbruikbaar, dan worden ze verbrand. De energie die vrijkomt wordt gerecupereerd.

Klik hier voor meer info of bekijk de video's:

Batterijtjes

Inzameling

Je kan met je gebruikte batterijen terecht op het recyclagepark, maar je kan er ook mee naar een inzamelpunt. Vervolgens worden de ingezamelde batterijen naar de verwerker gebracht, waar ze eerst gesorteerd worden.

Voorsorteren

De grote batterijen en packs worden er eerst uitgehaald. Zakjes met batterijen worden opengesneden en leeggegoten. De bijzondere batterijen zoals loodaccu’s, packs uit boormachines,… worden manueel verwijderd. Alle dingen die niet in het sorteerproces thuishoren worden eruit gehaald.

Mechanisch sorteren

Met een schudzeef worden de batterijen op grootte gesorteerd.

Automatisch sorteren

Op basis van afmeting, gewicht en magnetisch veld weet de verwerker wat de chemische samenstelling van een batterij is, en kunnen de batterijen gegroepeerd worden in verschillende chemische families.

Recycleren

Eenmaal gesorteerd per chemische familie worden alle batterijen gerecycleerd. Voor elke familie gebeurt dit volgens een specifiek proces, waarbij telkens metalen en andere componenten herwonnen worden en als grondstof opnieuw kunnen gebruikt worden in de industrie.

Wat wordt gerecupereerd?

 • Alkaline en zinkkool.

Uit alkaline en zinkkool batterijen worden zink, ijzer, mangaan maar ook plastics gerecycleerd. Deze grondstoffen kunnen later opnieuw worden gebruikt in tal van afgewerkte producten.

 • Knoopcellen

Knoopcellen zijn dan weer ander recyclageverhaal, want hier wordt eerst het kwik gedistilleerd zoals wettelijk voorgeschreven en wat overblijft wordt verder gerecycleerd. Daarbij worden vooral de metalen gerecupereerd en opnieuw als grondstof gebruikt in diverse industrieën.

 • Nikkel-cadmium

De belangrijkste grondstoffen die gerecupereerd worden tijdens het recyclageproces van nikkel cadmium batterijen zijn ijzer, cadmium (NiCd) en nikkel: het cadmium uit batterijen wordt gebruikt voor de productie van specifieke nikkel-cadmium batterijen en het nikkel voor de productie van ferro-nikkel.

 • Nikkel metaalhydride

Bij de recyclage van nikkel metaalhydride batterijen wordt het ijzer, nikkel en kobalt er terug uitgehaald.

 • Loodaccu's

Bij de recyclage van loodaccu’s wordt het accuzuur eerst verwijderd. De batterijen worden gesmolten in een oven waarbij het plastic samen met cokes als brandstof dient. Het lood dat vrijkomt wordt geraffineerd om er later nieuwe loodbatterijen of dakbedekking van te maken of om gebruikt te worden als bescherming bij röntgenfoto's en radiotherapie.

 • Lithium

Herlaadbare lithium batterijen zijn zeer populaire batterijen voor allerlei draagbare toestellen. Vrijwel elk jaar worden nieuwe types herlaadbare lithium batterijen op de markt gebracht. De recyclagetechnologie moet hierdoor uiteraard ook regelmatig aangepast worden. De eerste herlaadbare lithium batterijen bevatten relatief veel kobalt, maar dit is in de nieuwste generaties nauwelijks nog het geval.

Eén van de mogelijke recyclageprocessen verloopt als volgt: eerst ondergaan de batterijen een pyrolyse om water, organische fracties en solventen te elimineren. De gepyrolyseerde materialen worden vermalen en gezeefd. Hierbij worden voornamelijk koolstof, grafiet, ijzer, staal en oxiden en hydroxiden gescheiden. Door magnetische separatie worden de ijzerhoudende metalen (ijzer en staal) gescheiden van de oxiden en hydroxiden (koper, kobalt, aluminium en lithium). De metalen dienen opnieuw als grondstoffen voor diverse industrieën.

Meer weten? https://www.bebat.be/nl/recyclageproces

Beton

Inzameling

Je kan je beton naar het recyclagepark brengen. Gooi het in de daarvoor voorziene container.

Verwerken

Er zijn verschillende manieren om beton te recycleren. In een eerste proces wordt het oude beton gebroken en ontstaan er verschillende korrels, ook wel granulaten genoemd. Deze kunnen heel snel, al dan niet met toevoeging van cement, opnieuw worden ingezet in de bouwsector, voor bijvoorbeeld funderingen en onderfunderingen.

Bij een tweede methode wordt het beton niet met brute kracht gebroken, maar wordt het heen en weer gewalst. Hierdoor vallen de componenten zacht uit elkaar en komt zand, grind en cement vrij. Het gerecupereerde cement kan verwerkt worden in nieuw beton, waardoor er minder nieuw cement moeten worden toegevoegd. Het gerecycleerde grind en zand kan ergens anders opnieuw worden ingezet.

CD-doosjes

Inzameling

Lege CD-doosjes horen thuis op het recyclagepark waarvoor een aparte container is voorzien.

Verwerking

CD-doosjes vormen een zuivere stroom (een “monostroom”) van heldere plastics. Ze zijn dus op een heel eenvoudige manier te recycleren tot nieuwe korrels doorzichtige plastics. Het voordeel dat deze fractie afzonderlijk van de harde plastics wordt ingezameld, is de zuiverheid van de doosjes. Ze bestaan uit hetzelfde materiaal en hebben dus weinig verdere sortering nodig om te worden gerecycleerd. De nieuwe korrels doorzichtige plastics kunnen vervolgens worden ingezet bij de productie van allerhande nieuwe producten.

CD's en DVD's

Inzameling

Oude CD's en DVD's breng je naar het recyclagepark in de daarvoor voorziene container.

Verwerking

CD’s en DVD's zijn gemaakt uit polycarbonaat (PC). Ze worden machinaal verkleind tot maalgoed (diameter 12 mm) en nadien versmolten tot kleine korrels, ook wel PC-granulaat genoemd. Dit PC-granulaat kan vervolgens dienen als grondstof voor de aanmaak van nieuwe producten. Hoofdzakelijk wordt dit PC gebruikt in de automobielsector.

Gipskartonplaten

Inzameling

Zuivere, niet vervuilde gipskartonplaten kan je aanbieden op het recyclagepark. Vervolgens worden ze naar de verwerker gebracht.

Verwerking

Het gips wordt van het papier gescheiden. Het papier gaat naar de papierproducenten om nieuw karton en papier te maken. Van het gips worden nieuwe gipskartonplaten gemaakt. Het gips moet daarvoor wel voldoende zuiver zijn.

Glas

Inzameling

Het glas wordt naar de verwerker gebracht.

Verkleinen en zuiveren

Bij de verwerker verwijderen de medewerkers met de hand de grootste onzuiverheden. Het glas wordt vervolgens gebroken in stukken van enkele centimeters groot. Magneten verwijderen de ferro-metalen. Ook aluminium wordt er uit gehaald, zodat deze metalen daarna nog gerecycleerd kunnen worden.

Smelten

De zuivere glasscherven worden in ovens gesmolten en krijgen een nieuwe vorm. Ze krijgen daarna een nieuw leven als fles of bokaal. Nadat jij de fles of bokaal hebt gebruikt, kan dit proces weer helemaal opnieuw beginnen. Glas kan immers oneindig keer worden gerecycleerd zonder kwaliteitsverlies. Het glas moet wel zuiver zijn, daarom zijn bijvoorbeeld vuurvaste schotels of ander onzuiver glas niet toegelaten.

Gras / Bladeren

Inzameling

Met je groenafval kan je terecht op onze recyclageparken. Op elk park worden drie verschillende soorten groenafval afzonderlijk opgeslagen, namelijk gras/bladeren, snoeihout en wortels.

Verwerking

Alvorens het groenafval wordt afgevoerd van onze parken, wordt het eerst ter plaatse verhakseld. Dit zorgt ervoor dat we minstens dubbel zoveel materiaal kunnen meenemen en helpt ons om ritten uit te sparen en vrachtwagens van de weg te houden.

Al dit materiaal wordt vervolgens afgevoerd naar onze eigen groencomposteringsinstallatie waar het verwerkt wordt tot groencompost.

Groencompostering

Composteren is een proces waarbij micro-organismen allerlei biologisch afbreekbaar materiaal onder gecontroleerde omstandigheden en in aanwezigheid van zuurstof afbreken. Dit proces is eigenlijk te vergelijken met wat in een bos gebeurt wanneer afgevallen bladeren, takken en dode planten zich omvormen tot bosgrond.

Het eindresultaat is compost, een stabiel organisch materiaal dat nog slechts traag verder afbreekt en humus vormt. Door dit hoge gehalte aan stabiele organische stof kan compost dienst doen als bodemverbeteraar en bijdragen aan een goede bodemstructuur.

Composteerproces

Het proces van groencompostering neemt ongeveer 10 weken tijd in beslag. Tijdens deze periode wordt het materiaal verschillende keren omgezet of gekeerd. Dit omzetten zorgt voor een betere menging van het groenafval en brengt opnieuw de noodzakelijke zuurstof in het materiaal.

Na 10 weken is het groenafval voor het grootste deel gecomposteerd en kan de compost afgezeefd worden. Hiervoor wordt een mobiele trommelzeef ingezet die het materiaal in twee fracties opsplitst.

De kleinste fractie (< 20mm) is de eigenlijke compost. Deze blijft nog even ter plaatse om na te rijpen en kan nadien aan een nieuw leven beginnen in land- en tuinbouw. De grootste fractie (> 20mm) bevat voornamelijk houtig materiaal en kan opnieuw ingebracht worden in het composteringsproces als structuurmateriaal of wordt afgevoerd als biomassa voor productie van energie of materialen.

Grofvuil

Inzameling

Grofvuil is afval dat niet kan worden gerecycleerd. Net zoals het afval dat je aanbiedt in je grijze container wordt grofvuil verbrand. Het is hetzelfde type afval (brandbaar en niet-recycleerbaar), maar te groot om in een restcontainer te gooien.

Pers

Op het recyclagepark worden de grote stukken grofvuil in de pers gegooid, waar ze worden samen geperst. Nadien gaat het naar de verbrandingsoven.

Verbrand

Bij een temperatuur van 850°C tot 1000°C wordt het grofvuil verbrand. De warmte wordt uit de rookgassen gerecupereerd. De gassen worden daarna gezuiverd via een rookgaszuiveringsinstallatie die de uitstoot vermindert tot het laagst mogelijke en technisch haalbare niveau. De mouwenfilter houdt alle resterende stofdeeltjes en polluenten tegen. Een mouwenfilter lijkt op een reuzenstofzuiger waarin 700 filterzakken zijn geplaatst.

Recuperatie ijzer

Na de verbranding van de afvalstoffen wordt het ferro-metaal (ijzer, staal, en legeringen op basis van ijzer) uit de verbrandingsassen gerecupereerd. Dit wordt uitgevoerd door een magneet boven de transportband met assen: het metaal wordt aangetrokken en wordt zijwaarts weggeworpen in een container. Dit metaal wordt afgevoerd naar de schroothandelaar die het dan voor recyclage naar de staalindustrie brengt.

Verloren grondstoffen

Alle andere recycleerbare grondstoffen gaan dus in rook op en zijn onherroepelijk verloren. Het is daarom belangrijk zo weinig mogelijk restafval/grofvuil te hebben.

Wil je graag meer info over het verbrandingsproces? Ontdek er hier alles over.

Harde plastics

Inzameling

Harde plastics zamelen we in op het recyclagepark, van waar het naar de verwerker wordt gebracht.

Verder sorteren en verwerken

De grote stukken worden gesorteerd met een kraan, mensenhanden zorgen voor de rest. Het plastic wordt nadien in balen samengeperst en gaat naar de recyclage industrie waar het wordt vermalen, gewassen en omgevormd tot schilfers en korrels.

Deze worden, net zoals bij PMD, op hun beurt gesmolten en verwerkt in nieuwe plastic producten, zoals buizen, bouwprofielen, afvalzakken, …

Hechtgebonden asbest

Inzameling

Hechtgebonden asbest mag je op dinsdag en donderdag tussen 16u en 19u naar de geopende recyclageparken brengen. Hechtgebonden asbest is gevaarlijk materiaal en moet daarom steeds verpakt worden aangeboden.

Storten

Het kan en mag niet hergebruikt of gerecycleerd worden. Het wordt daarom gestort, onder strikt gecontroleerde omstandigheden op een stortplaats specifiek voor asbest.

Hout

Inzameling

Met je houtafval kan je terecht op het recyclagepark.

3 categorieën

Er bestaan 3 categorieën hout naargelang de herkomst en de gebruikswijze:

 • A-hout: Onbehandeld hout (paletten, fruitkisten, …)
 • B-hout: Niet-verontreinigd behandeld hout (spaanplaat, osb, geverfd of gelakt hout, …)
 • C-hout: Verontreinigd behandeld hout (chemisch behandeld hout, treinbielzen, …)

Verwerking

Afhankelijk van de categorie verloopt de verwerking anders. De eerste categorieën (A en B) bevatten geen gevaarlijke stoffen, de laatste daarentegen wel. Ongevaarlijk houtafval wordt verkleind en ontdaan van onzuiverheden. Daarna wordt het gemalen en opnieuw ingezet voor de productie van spaanplaat, houtvezels voor dieren, kattenbakvulling of als stookelement in de industrie, biogas en biodiesel.

C-hout mag alleen als brandstof worden toegepast met als doel energie op te wekken. C-hout kan niet opnieuw in een recyclageproces worden ingezet, omdat de giftige stoffen er niet uit verwijderd kunnen worden.

Isomo (piepschuim)

Inzameling

Met zuiver, wit en net piepschuim kan je terecht op het recyclagepark.

Verwerking

Het zuiver, wit en net piepschuim, ontdaan van onzuiverheden wordt verbrokkeld en nadien gemalen naar de gewenste parelgrootte. Deze grootte is afhankelijk van de toepassing waarvoor het opnieuw zal gebruikt worden. Vervolgens kunnen ze opnieuw samengedrukt worden tot blokken of dienen ze als nieuwe grondstof voor kapstokken, isolatiemateriaal, bloempotten, verpakkingsmateriaal, luidsprekers, sportkleding, …

Bekijk de video met een voorbeeld over hoe piepschuim wordt verkleind:

Kaarsresten

Inzameling

Met kaarsresten kan je terecht op het recyclagepark. Deponeer de resten in de daarvoor voorziene container.

Verwerking

Van de ingezamelde kaarsresten wordt de paraffine opnieuw gebruikt. Ook de warmte die vrijkomt bij de smeltingsprocessen wordt opgevangen. Hiervan worden dan opnieuw allerhande kaarsen gemaakt.


KGA (Klein Gevaarlijk Afval)

Inzameling

KGA staat voor ‘klein gevaarlijk afval’. De naam zegt het zelf: dit afval is gevaarlijk. En daarom horen deze afvalstoffen niet thuis bij de gekende fracties (restafval, PMD, glas, papier en karton of grofvuil). KGA moet je steeds naar het recyclagepark brengen. Enkele voorbeelden: inkt, verf, nagellakverwijderaar, verpakkingen met een kindveilige sluiting, brandblussers, …

Verwerking

Na de inzameling op het recyclagepark komt de verwerker alle KGA ophalen. Dit omvat een grote verscheidenheid aan erg verschillende afvalstoffen. Een deel daarvan kan worden gerecycleerd. De verwerker bekijkt per type welke grondstoffen nog kunnen worden gerecupereerd. Zo wordt kwik uit tl-lampen of zilver uit fotochemicaliën gehaald. Het metaal uit vervallen brandblussers kan dan weer naar de metaalrecyclage. De afvalstoffen die helaas niet meer kunnen worden gerecupereerd worden ook verband, maar wel in een speciale verbrandingsoven, waarbij de temperatuur hoger is dan voor restafval of grofvuil.

Kurk

Inzameling

Breng kurkafval naar het recyclagepark. Al het ingezamelde kurk gaat naar een verwerker die het hergebruikt in nieuwe eindproducten.

Verwerking

Het kurkafval wordt fijngemalen tot granulaat, nadien wordt het, door middel van stoom, opnieuw samengeperst in de gewenste vorm. Door de stoom wordt de natuurlijke kurkhars geactiveerd die zorgt voor het samenklitten van het granulaat. Van de gecomprimeerde blokken worden opnieuw kurkproducten geproduceerd. Kurk blijft kurk en zal nooit aan kwaliteit inboeten, ook niet door het recyclageproces.

Bij de recyclage van kurk wordt het principe van Urban Mining toegepast. Door het te hergebruiken wordt de productiedruk op de kurkboomgaarden verlaagd of zelfs vermeden. Aangezien kurk maar eenmaal om de 10 jaar kan worden geoogst is het enorm belangrijk om het te recycleren en niet te laten verbranden in de verbrandingsoven. Gooi het dus nooit bij je restafval, maar breng het mee bij je volgende bezoek aan het recyclagepark.

Ontdek er hier alles over.

Lampen

Inzameling

Er bestaan verschillende soorten lampen (LED, TL- of fluorescentielamp, halogeen-, spaar- en gloeilampen). Met de meeste lampen kan je terecht op het recyclagepark. Enkel gloeilampen worden er niet aanvaard, deze horen bij de restfractie.

Verwerking

Eerst worden de lampen gescheiden in glas van verschillende kwaliteiten, types fluorescentiepoeder en metaal. Zowel het herbruikbare fluorescentiepoeder als het fijngemalen glas van de beste kwaliteit zijn grondstoffen bij de productie van nieuwe lampen. Het glas van minder goede kwaliteit krijgt andere bestemmingen zoals de glaswolindustrie, verbrandings- en smeltovens ... Het metaal wordt gerecycleerd, en het fluorescentiepoeder dat niet in aanmerking komt voor hergebruik, wordt op een milieuverantwoorde manier verwijderd uit onze leefomgeving.

Meer weten? https://www.recupel.be/nl/blog/lampen/#/

Matrassen

Inzameling

Je kan met je oude matras terecht in de kringwinkel, op het recyclagepark of je kan ze vaak inleveren bij de verkoper van je nieuwe matras.

Verwerking

De matras wordt eerst ontmanteld. De verschillende materialen worden gesorteerd.

Het latex of PU-schuim worden in balen geperst om te gebruiken in nieuwe toepassingen. De stalen springveren worden hergebruikt in de staalindustrie en ook het textiel wordt gereinigd en hergebruikt.

80% van de materialen uit je oude matras worden herwerkt tot grondstof voor nieuwe toepassingen. Denk maar aan: geluidsisolatie, judomatten, vulling voor dashboards voor auto's, thermische isolatie,..

Metalen

Inzameling

Je kan met alle metalen terecht op het recyclagepark.

Sorteren en verkleinen

De ingezamelde metalen worden vervoerd naar smelterijen. Eerst worden de verschillende metalen gesorteerd. Nadien worden ze, indien nodig, verkleind zodat ze in de smeltoven passen. Het verkleinen gebeurt door te knippen, te persen, te snijbranden of te vermalen.

Smelten en hergebruiken

Nadien worden de metalen verder bewerkt en omgesmolten tot half afgewerkte producten, meestal staven, cilinders of blokken, die verder hun weg vinden naar de meest uiteenlopende toepassingen in de transport of bouwsector, maar ook als nieuwe verpakking. Ook de metalen verpakkingen uit de PMD-zak worden op deze manier gerecycleerd.

Metaalafval is een van de belangrijkste grondstoffen die na recyclage opnieuw kan ingezet worden. Het hergebruik van metalen leidt tot een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot en het water- en energieverbruik. (Bron: EMIS)

Motorolie

Inzameling

Breng je afgedankte olie naar het recyclagepark of naar een inzamelpunt bij jou in de buurt.

Verwerking

De afvalolie wordt ontdaan van water en vaste stoffen. Vervolgens wordt het gerecycleerd tot basisolie voor de productie van nieuwe olie, of verbrand met terugwinning van energie.

Papier en karton

Inzameling

Het papier en karton wordt naar de verwerker gebracht. Daar wordt het meestal gesorteerd op basis van de kwaliteit ervan. Oud papier wordt van karton gescheiden.

Pulp maken en ontinkten

Er wordt water toegevoegd aan het oude papier en karton. Zo ontstaat een bruinachtige brij of pulp. Alle ongewenste bestanddelen zoals lak, nietjes, vernis, lijmresten, plastic en touw worden verwijderd. Om papiersoorten van hoge kwaliteit te maken, moet alle inkt uit het oude papier worden verwijderd. Via de behandeling met zeepachtige stoffen worden de inktdeeltjes van de vezel verwijderd. Soms wordt het papier ook gebleekt.

Nieuw papier en karton

De papierpulp wordt daarna ontwaterd, geperst en gedroogd. Uiteindelijk wordt van het oude karton nieuw verpakkingskarton gemaakt. Oude kranten en magazines zijn de basis voor de productie van nieuwe tijdschriften en papier van hoge kwaliteit.

Plantaardige oliën en vetten

Inzameling

Je kan met plantaardige oliën en vetten terecht op het recyclagepark, maar je kan er ook mee terecht in andere inzamelpunten.

Verwerking

98% van het ingezamelde vetafval wordt gerecycleerd tot biobrandstof voor bijvoorbeeld auto- en vliegtuigmotoren. De rest wordt teruggewonnen om nieuwe producten of energie te produceren.

Plastic doppen

Inzameling

Plaats je de plastic doppen terug op je platgedrukte fles, dan mag het in de PMD-zak. Maar afzonderlijke doppen breng je beter naar het recyclagepark.

Verwerking

De plastic doppen die ingezameld worden op het recyclagepark worden als "monostroom" onmiddellijk verwerkt, zonder dat ze eerst gesorteerd moeten worden van andere fracties. Ze worden gerecycleerd tot plastic korrels die opnieuw voor nieuwe plastic toepassingen gebruikt kunnen worden. Plastic doppen zijn welkom in je blauwe zak, maar enkel als ze op de plastic flessen zijn gedraaid. Logisch, want als je ze los in de zak gooit, vallen ze door de zeef tijdens de verwerking en kunnen ze niet meer gerecycleerd worden.

PMD

Inzameling

PMD komen we aan huis inzamelen, je kan er ook mee terecht op het recyclagepark. De verwerker zorgt voor de recyclage van de plastic verpakkingen (P), de metaalverpakkingen (M) en de drankkartons (D).

Sorteren

Via verschillende technieken worden alle PMD-fracties van elkaar gescheiden. In eerste instantie worden harde en zachte materialen van elkaar gescheiden en daarna volgt een uitsortering per soort van zachte materialen en een uitsortering per soort van harde materialen.

Uiteindelijk belanden alle fracties in de sorteerhal, gesorteerd per fractie, materiaal en kleur. Dit zorgt er voor dat de verwerking kwalitatief kan verlopen.

Metalen en vermalen

Metalen verpakkingen kunnen eindeloos worden gerecycleerd. Ze worden gesmolten en kunnen als grondstof opnieuw gebruikt worden. Plastic verpakkingen worden vermalen, gewassen en omgevormd tot zuivere schilfers of gebruiksklare korrels. De schilfers en korrels worden gesmolten en verwerkt in nieuwe producten.

Snoeihout

Inzameling

Met je groenafval kan je terecht op onze recyclageparken. Op elk park worden drie verschillende soorten groenafval afzonderlijk opgeslagen, namelijk gras / bladeren, snoeihout en wortels.

Verwerking

Alvorens het groenafval wordt afgevoerd van onze parken, wordt het eerst ter plaatse verhakseld. Dit zorgt ervoor dat we minstens dubbel zoveel materiaal kunnen meenemen en helpt ons om ritten uit te sparen en vrachtwagens van de weg te houden.

Al dit materiaal wordt vervolgens afgevoerd naar onze eigen groencomposteringsinstallatie waar het verwerkt wordt tot groencompost.

Groencompostering

Composteren is een proces waarbij micro-organismen allerlei biologisch afbreekbaar materiaal onder gecontroleerde omstandigheden en in aanwezigheid van zuurstof afbreken. Dit proces is eigenlijk te vergelijken met wat in een bos gebeurt wanneer afgevallen bladeren, takken en dode planten zich omvormen tot bosgrond.

Het eindresultaat is compost, een stabiel organisch materiaal dat nog slechts traag verder afbreekt en humus vormt. Door dit hoge gehalte aan stabiele organische stof kan compost dienst doen als bodemverbeteraar en bijdragen aan een goede bodemstructuur.

Composteerproces

Het proces van groencompostering neemt ongeveer 10 weken tijd in beslag. Tijdens deze periode wordt het materiaal verschillende keren omgezet of gekeerd. Dit omzetten zorgt voor een betere menging van het groenafval en brengt opnieuw de noodzakelijke zuurstof in het materiaal.

Na 10 weken is het groenafval voor het grootste deel gecomposteerd en kan de compost afgezeefd worden. Hiervoor wordt een mobiele trommelzeef ingezet die het materiaal in twee fracties opsplitst.

De kleinste fractie (< 20mm) is de eigenlijke compost. Deze blijft nog even ter plaatse om na te rijpen en kan nadien aan een nieuw leven beginnen in land- en tuinbouw. De grootste fractie (> 20mm) bevat voornamelijk houtig materiaal en kan opnieuw ingebracht worden in het composteringsproces als structuurmateriaal of wordt afgevoerd als biomassa voor productie van energie of materialen.

Steenpuin

Inzameling

Steenpuin zoals bakstenen en dakpannen kan je naar het recyclagepark brengen. Nadien worden ze naar de verwerker gebracht.

Verwerken of storten

Het steenpuin wordt verkleind, gezuiverd en daarna opnieuw ingezet in de bouwindustrie.

Textiel

Inzameling

Kledij, huishoudlinnen, vodden, maar ook schoeisel, handtassen en broekriemen mag je naar het recyclagepark brengen en deponeren in de textielcontainers die er aanwezig zijn, maar je kan het ook naar een van de textielcontainers in je buurt brengen.

Verwerking

Al het ingezamelde textiel gaat naar een sorteercentrum waar het per soort worden uitgesorteerd. De bruikbare kledij krijgt een tweede leven. Wat niet meer bruikbaar is, dient als grondstof voor onder meer isolatiemateriaal, viltkarton, hardboard, poetslappen en sommige papiersoorten.

Wortels

Inzameling

Met je groenafval kan je terecht op onze recyclageparken. Op elk park worden drie verschillende soorten groenafval afzonderlijk opgeslagen, namelijk gras / bladeren, snoeihout en wortels.

Verwerking

Alvorens het groenafval wordt afgevoerd van onze parken, wordt het eerst ter plaatse verhakseld. Dit zorgt ervoor dat we minstens dubbel zoveel materiaal kunnen meenemen en helpt ons om ritten uit te sparen en vrachtwagens van de weg te houden.

Al dit materiaal wordt vervolgens afgevoerd naar onze eigen groencomposteringsinstallatie waar het verwerkt wordt tot groencompost.

Groencompostering

Composteren is een proces waarbij micro-organismen allerlei biologisch afbreekbaar materiaal onder gecontroleerde omstandigheden en in aanwezigheid van zuurstof afbreken. Dit proces is eigenlijk te vergelijken met wat in een bos gebeurt wanneer afgevallen bladeren, takken en dode planten zich omvormen tot bosgrond.

Het eindresultaat is compost, een stabiel organisch materiaal dat nog slechts traag verder afbreekt en humus vormt. Door dit hoge gehalte aan stabiele organische stof kan compost dienst doen als bodemverbeteraar en bijdragen aan een goede bodemstructuur.

Composteerproces

Het proces van groencompostering neemt ongeveer 10 weken tijd in beslag. Tijdens deze periode wordt het materiaal verschillende keren omgezet of gekeerd. Dit omzetten zorgt voor een betere menging van het groenafval en brengt opnieuw de noodzakelijke zuurstof in het materiaal.

Na 10 weken is het groenafval voor het grootste deel gecomposteerd en kan de compost afgezeefd worden. Hiervoor wordt een mobiele trommelzeef ingezet die het materiaal in twee fracties opsplitst.

De kleinste fractie (< 20mm) is de eigenlijke compost. Deze blijft nog even ter plaatse om na te rijpen en kan nadien aan een nieuw leven beginnen in land- en tuinbouw. De grootste fractie (> 20mm) bevat voornamelijk houtig materiaal en kan opnieuw ingebracht worden in het composteringsproces als structuurmateriaal of wordt afgevoerd als biomassa voor productie van energie of materialen.

Niet brandbaar / Niet recycleerbaar

Inzameling

Er zijn verschillende afvalstoffen niet verbrand of gerecycleerd kunnen worden. Je dient ze te deponeren in de daarvoor voorziene container op het recyclagepark.

Storten

Sommige afvalstoffen kunnen niet verbrand of gerecycleerd worden, zoals treinbiels of isolatiemateriaal. Storten is dan de laatste optie voor die afvalstoffen. Er zijn een 10-tal vergunde storten in Vlaanderen. Het is verboden om afval dat op een andere manier kan worden verwerkt of verbrand te storten.

Een stortplaats moet aan bepaalde voorwaarden doen om zo weinig mogelijk impact te hebben op het milieu. Zo zullen er boven, onder en tussen het afval diverse beschermingslagen (folie, klei, grofkorrelige materialen, beworteling, … ) worden aangebracht om de uitstroom van vervuiling tegen te gaan.

Elke stortplaats dient, na volledige afwerking, 30 jaar lang nazorg te krijgen, waarbij de nodige periodieke milieu-analyses worden uitgevoerd.

Door middel van onderzoek en ontwikkeling blijft men zoeken naar oplossingen voor deze niet-brandbare / niet recycleerbare stoffen. Zodat ze, in de toekomst, ooit nog kunnen verwerkt worden.