Waar ben je naar op zoek?

Afvalverwerking

Nadat we je afval hebben ingezameld, begint het natuurlijk maar pas. Zowat 75% van al je afval wordt naar verwerkers gebracht om te recycleren. Je restafval en het grofvuil gaan naar de verbrandingsoven. Het is dus belangrijk om goed te sorteren en zoveel mogelijk afval uit je grijze restcontainer te weren. Ontdek hieronder de verschillende verwerkingsmanieren per fractie.

De verwerking van GFT

Na de inzameling

Je groente-, fruit- en tuinafval wordt rechtstreeks naar de composteerinstallatie in Erembodegem gebracht.

Verwerking

Het GFT wordt gelost in de ontvangsthal van de composteerinstallatie. Het wordt verkleind tot stukjes, kleiner dan 80 mm en gemengd met houtachtig structuurmateriaal. Dit gemengd materiaal wordt in één van de tunnels gebracht.

Tunnels

In totaal zijn er 6 tunnels, die elk 30 m lang, 6 m breed en 6 m hoog zijn. Ze hebben een geventileerde vloer die voorzien is van een drainagesysteem. Na het invoeren van het GFT, worden de tunneldeuren gesloten en start het composteerproces. Het materiaal blijft 1 week in de eerste tunnel en 1 week in een tweede tunnel. In beide weken wordt er extra water toegevoegd aan het GFT.

Narijpingshal

Na 2 weken wordt het materiaal vanuit de gesloten tunnels naar één van de 6 maturatiebunkers gebracht. Ook dit proces verloopt in 2 fasen, die elk ongeveer 2,5 weken duren. Beluchting is hier zeer belangrijk. Op het einde van de narijping, wordt het materiaal uit de boxen gehaald en overgebracht naar de volgende hal.

Compost

Via een transportband gaat de gerijpte ruwe compost langs een overbandmagneet, waarbij het ijzer wordt afgescheiden, en een trommelzeef. De trommelzeef produceert fijne compost en structuurmateriaal. De compost is nu klaar.

Deze compost wordt ingezet als bodemverbeteraar en wordt onder meer gebruikt in de landbouw en zelfs voor het voeden van de bodem op de wijnranken in Zuid-Frankrijk. In het filmpje hieronder krijg je wat meer info over de compostering van je GFT.

De verwerking van papier en karton

Inzameling

ILvA brengt het ingezamelde papier rechtstreeks naar de verwerker. Daar wordt het meestal gesorteerd op basis van de kwaliteit ervan. Oud papier wordt van karton gescheiden.

Pulp maken en ontinkten

Er wordt water toegevoegd aan het oude papier en karton. Zo ontstaat een bruinachtige brij of pulp. Alle ongewenste bestanddelen zoals lak, nietjes, vernis, lijmresten, plastic en touw worden verwijderd. Om papiersoorten van hoge kwaliteit te maken, moet alle inkt uit het oude papier worden verwijderd. Via de behandeling met zeepachtige stoffen worden de inktdeeltjes van de vezel verwijderd. Soms wordt het papier ook gebleekt.

Nieuw papier en karton

De papierpulp wordt daarna ontwaterd, geperst en gedroogd. Uiteindelijk wordt van het oude karton nieuw verpakkingskarton gemaakt. Oude kranten en magazines zijn de basis voor de productie van nieuwe tijdschriften en papier van hoge kwaliteit.

De verwerking van glas

Inzameling

Je glas wordt eerst naar de overslaghal in Erembodegem gebracht, waarna het in grote vrachtwagens wordt overgeladen en zo naar de verwerker wordt gebracht.

Verkleinen en zuiveren

Daar verwijderen de medewerkers met de hand de grootste onzuiverheden. Het glas wordt vervolgens gebroken in stukken van enkele centimeters groot. Magneten verwijderen de ferro-metalen. Ook aluminium wordt er uit gehaald, zodat deze metalen daarna nog gerecycleerd kunnen worden.

Smelten

De zuivere glasscherven worden in ovens gesmolten en krijgen een nieuwe vorm. Ze krijgen daarna een nieuw leven als fles of bokaal. Nadat jij de fles of bokaal hebt gebruikt, kan dit proces weer helemaal opnieuw beginnen. Glas kan immers oneindig keer gerecycleerd worden zonder kwaliteitsverlies. Het glas moet wel zuiver zijn. Vuurvaste schotels of ander glas dat niet is toegelaten, kunnen zorgen voor onzuiverheden.

De verwerking van PMD

Inzameling

Het PMD dat ILvA inzamelt, gaat eerst tijdelijk naar het overslagstation in Erembodegem. Daarna wordt het in grote vrachtwagens overgeladen, die het naar een verwerker brengt. De verwerker zorgt voor de recyclage van de plastic verpakkingen (P), de metaalverpakkingen (M) en de drankkartons (D).

Sorteren

Via verschillende technieken worden alle PMD-fracties van elkaar gescheiden. In eerste instantie worden harde en zachte materialen van elkaar gescheiden en daarna volgt een uitsortering per soort van zachte materialen en een uitsortering per soort van harde materialen.

Uiteindelijk belanden alle fracties in de sorteerhal, gesorteerd per fractie, materiaal en kleur. Dit zorgt er voor dat de verwerking kwalitatief kan verlopen.

Metalen en vermalen

Metalen verpakkingen kunnen eindeloos worden gerecycleerd. Ze worden gesmolten en kunnen als grondstof opnieuw gebruikt worden. Plastic verpakkingen worden vermalen, gewassen en omgevormd tot zuivere schilfers of gebruiksklare korrels. De schilfers en korrels worden gesmolten en verwerkt in nieuwe producten.

In de filmpjes hieronder kan je zien wat er met je PMD gebeurt.

De verwerking van snoeiafval/tuinafval

Inzameling

Je kan je snoeiafval en tuinafval op afroep laten inzamelen. Nadat ILvA je snoeiafval / tuinafval is komen ophalen, wordt het naar onze eigen groencomposteringsinstallatie waar het eerst wordt verhakseld en nadien wordt verwerkt tot groencompost.

Groencompostering

Composteren is een proces waarbij micro-organismen allerlei biologisch afbreekbaar materiaal onder gecontroleerde omstandigheden en in aanwezigheid van zuurstof afbreken. Dit proces is eigenlijk te vergelijken met wat in een bos gebeurt wanneer afgevallen bladeren, takken en dode planten en dieren zich omvormen tot donkerbruine bosgrond.

Het eindresultaat is compost, een stabiel organisch materiaal dat nog slechts traag verder afbreekt en humus vormt. Door dit hoge gehalte aan stabiele organische stof kan compost dienst doen als bodemverbeteraar en bijdragen aan een goede bodemstructuur.

Composteerproces

Het proces neemt ongeveer 10 weken tijd in beslag. Tijdens deze periode wordt het materiaal verschillende keren omgezet. Dit omzetten zorgt voor een betere menging van het groenafval en brengt opnieuw de noodzakelijke zuurstof in het materiaal.

Na 10 weken is het groenafval voor het grootste deel gecomposteerd en kan de compost afgezeefd worden. Hiervoor wordt een mobiele trommelzeef ingezet die het materiaal in twee fracties opsplitst.

De kleinste fractie (<20mm) is de eigenlijke compost. Deze blijft nog even ter plaatse om na te rijpen en kan nadien aan een nieuw leven beginnen in land- en tuinbouw. De grootste fractie (>20mm) bevat voornamelijk houtig materiaal en kan opnieuw ingebracht worden in het composteringsproces als structuurmateriaal of wordt afgevoerd als biomassa voor productie van energie of materialen.


De verwerking van restfractie of grofvuil

Inzameling

Wat je in je restcontainer of bij het grofvuil op afroep aanbiedt, wordt niet gerecycleerd. Het wordt naar ILvA gebracht, van waar het in grote vrachtwagens naar de verbrandingsoven in Brugge of Eeklo wordt gereden.

Verbrand

Het afval wordt verbrand in de verbrandingsoven, bij een temperatuur van 850°C tot 1000°C. De warmte wordt uit de rookgassen gerecupereerd. De gassen worden daarna gezuiverd via een rookgaszuiveringsinstallatie die de uitstoot vermindert tot het laagst mogelijke en technisch haalbare niveau. De mouwenfilter houdt alle resterende stofdeeltjes en polluenten tegen. Een mouwenfilter lijkt op een reuzenstofzuiger waarin 700 filterzakken zijn geplaatst.

Recuperatie ijzer

Na de verbranding van de afvalstoffen wordt het ferro-metaal (ijzer, staal, en legeringen op basis van ijzer) uit de verbrandingsassen gerecupereerd. Dit wordt uitgevoerd door een magneet boven de transportband met assen: het metaal wordt aangetrokken en wordt zijwaarts weggeworpen in een container. Dit metaal wordt afgevoerd naar de schroothandelaar die het dan voor recyclage naar de staalindustrie brengt.

Verloren grondstoffen

Alle andere recycleerbare grondstoffen gaan dus in rook op en zijn onherroepelijk verloren. Het is daarom belangrijk zo weinig mogelijk restafval/grofvuil te hebben.

Wil je graag meer info over het verbrandingsproces? Ontdek er hier alles over.

Twijfel over sorteerregels?

Wil je iets kwijt en weet je niet tot welke afvalsoort het behoort?