20.000.000 kilogram minder afval in 2022!

2022 was het eerste jaar dat in alle 15 gemeenten gedurende 12 maanden afval ingezameld werd via gewogen diftar. De impact van deze nieuwe inzamelmethode is spectaculair: gemiddeld is er in 2022 65 kg minder afval per inwoner dan in 2019. 2019 is het laatste “normale” afvaljaar (geen corona en geen gewogen diftar). In 2022 is er bijna 20 miljoen kilogram minder afval ingezameld.

Zeker voor restfractie zijn de cijfers indrukwekkend: er is 29% minder restfractie per inwoner dan in 2019: van 97,1 kg naar slechts 69,1 kg in 2022. De invoer van gewogen diftar heeft dus zonder enige twijfel geleid tot bewuster omgaan met afval.

ILvA wil in de toekomst blijven sensibiliseren, zodat de afvalberg blijft verkleinen. Handhaving krijgt ook een rol in het ILvA-beleid.

Met de plaatsing van een sluikstortcamera, willen ILvA en de deelnemende gemeenten de hardleerse sluikstorters aanpakken.