Mijn ILvA kreeg een update!

Mijn ILvA kreeg een update. Vanaf nu vind je je afvalrekening en verbruik terug in een nog handiger overzicht!
 
De bestaande functionaliteiten zijn uiteraard niet verdwenen. Zo kan je via Mijn ILvA nog steeds:
  • Je betaalgegevens raadplegen om je afvalrekening aan te zuiveren.
  • Een aanvraag doen voor een inzameling van grofvuil of snoeiafval aan huis.
  • Je containers beheren, zoals het ruilen ervan.
  • Plaat- en of kuubzakken aankopen voor een asbestinzameling aan huis.