Waar ben je naar op zoek?

Algemene voorwaarden inzameling aan huis asbest

Algemene voorwaarden asbestinzameling aan huis

1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing bij de aankoop van een of meer kuubzakken en/of plaatzakken, te gebruiken voor ophaling van hechtgebonden asbest.

Door het uitvoeren van de betaling voor de aankoop van kuubzakken en/of plaatzakken (€ 30 per stuk, inclusief 2 sets persoonlijke beschermingsmiddelen per bestelling) aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden.

De klant verwerft door de aankoop van een of meer kuub- en/of plaatzakken het recht op één gratis ophaling van in totaal maximaal vijf kuubzakken en/of plaatzakken per kalenderjaar.

2. De klant is zelf als enige verantwoordelijk voor het bekomen van alle noodzakelijke vergunningen en/of toelatingen voor de plaatsing van de kuubzakken en/of de plaatzakken (bijvoorbeeld voor de inname van het openbaar domein wanneer dit van toepassing is, het bekomen van een parkeerverbod, …).

3. Vanaf de verwerving (door de afhaling van de kuubzakken en/of plaatzakken) tot de effectieve ophaling, blijft de klant persoonlijk verantwoordelijk voor iedere beschadiging of vervreemding van de kuubzakken en/of plaatzakken.

4. Het is de klant niet toegestaan om aanpassingen of wijzigingen aan te brengen aan een kuubzak of plaatzak en/of aan de meegeleverde persoonlijke beschermingsmiddelen.

5. Andere zakken dan de kuub- en/of plaatzakken die bij ILvA aangekocht kunnen worden, worden niet door ILvA ingezameld.

6. Elke voor de ophaling aangeboden kuubzak of plaatzak moet op een correcte manier gevuld worden en moet volledig gesloten zijn. De aanbieding van de kuubzak en/of plaatzak dient steeds te gebeuren zoals beschreven in de meegedeelde instructies.

7. Voor de ophaling van elke kuubzak of plaatzak dient deze zodanig geplaatst te zijn dat deze bereikbaar is vanaf de openbare weg.

8. De ophaler die de kuubzak of plaatzak komt ophalen, doet steeds een visuele controle om na te gaan of het hechtgebonden asbest op een correcte wijze wordt aangeboden.

De kuub- en/of plaatzakken kunnen bij de ophaling geweigerd worden wanneer:

  • de kuubzak en/of plaatzak niet bereikbaar is vanaf de openbare weg;
  • de kuubzak en/of plaatzak niet is aangeboden op het afgesproken adres;
  • de kuubzak en/of plaatzak niet is aangeboden op het afgesproken tijdstip;
  • de kuubzak en/of plaatzak ander afval dan hechtgebonden asbest bevat;
  • de kuubzak en/of plaatzak gescheurd of beschadigd is;
  • de ophaler een andere reden opmerkt waardoor ophaling niet mogelijk of onveilig is.

Bij een niet-correcte aanbieding (aantoonbaar via fotomateriaal door de ophaler) zal de bestelde dienstverlening, betaald tegen € 30 per zak, als uitgevoerd beschouwd worden.

De klant kan dan, na betaling van € 90, een nieuwe afspraak maken voor de ophaling en er voor zorgen dat de kuubzakken en/of plaatzakken wel voldoen aan de voorwaarden voor ophaling.

9. ILvA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen en/of schade die ontstaan/ontstaat naar aanleiding van:

  • de asbestverwijderingswerken;
  • het vullen of manipuleren van een kuubzakken of een plaatzakken;
  • de ophaling van de kuubzakken of de plaatzakken.

10. De ophaling of leegmaking van de kuubzak of platenzak gebeurt via de door ILvA aangestelde firma, die contact met de klant opneemt voor de inzameling.

11. Aangekochte zakken worden niet door ILvA teruggenomen/terugbetaald.

12. In geval van betwisting geldt de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbank van Dendermonde. Het Belgisch recht is van toepassing.

Specifieke voorwaarden voor de aankoop van een kuubzak of plaatzak

13. De klant kan hetzij telefonisch bij de klantendienst van ILvA hetzij via “Mijn ILvA” een bestelling plaatsen voor een (of meerdere) kuubzak(ken) en/of plaatzak(ken). Dit is enkel mogelijk wanneer het saldo op de afvalrekening van dit account niet negatief is. Na betaling van de kuubzak en/of plaatzak via de afvalrekening kan de klant ten vroegste drie werkdagen later de zakken afhalen op het aangegeven recyclagepark. De klant zal binnen de week na de bestelling worden gecontacteerd voor een afspraak voor de ophaling van de kuubzak(ken) en/of plaatzak(ken) door de door ILvA aangestelde firma, die een ophaling binnen de 21 dagen zal voorstellen en realiseren, tenzij anders met de klant wordt overeengekomen.

14. De klant ontvangt bij het ophalen van het asbestmateriaal de brochure “Inzameling hechtgebonden asbest in een plaatzak of kuubzak”, waarin uitvoerig wordt uitgelegd hoe het materiaal moet worden gebruikt om het asbest op een veilige en correcte manier aan te bieden. Het is de verantwoordelijkheid van de klant deze brochure vooraf nauwlettend te lezen en de vermelde instructies correct na te leven.