Waar ben je naar op zoek?

Tips

We geven je graag wat tips om je bezoek aan het recyclagepark zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Parkwachter

Sorteer vooraf!

Wacht niet tot je op het park bent om je afval te sorteren. Doe dit al vóór je vertrek. Denk even na over de container waar je afval in moet en leg alles in je koffer of aanhangwagen volgens afvalsoort.

Voordelen?

 • Een pak minder tijdverlies voor jou en je medebezoekers.
 • De parkwachters hebben een goede controle over wat je brengt, zodat de containers zuiver blijven. ILvA kan boetes krijgen voor containers met fout afval in.

Het vooraf sorteren is verplicht. De parkwachter mag je de toegang weigeren als je aangevoerd afval niet voldoende is gesorteerd.

Je weet niet goed tot welk afval iets behoort? Raadpleeg het afvalalfabet.

Kies correct: recycleerbaar/niet recycleerbaar

Op het recyclagepark vind je ongeveer 40 verschillende afvalcontainers. Slechts 2 daarvan worden niet gerecycleerd: de container voor grofvuil en de container voor niet-brandbaar/niet-recycleerbaar afval. Het afval uit die containers wordt verbrand of gestort. Heb je uit deze containers afval bij, dan moet je dit aan de ingangszuil melden.

Heb je enkel recycleerbaar afval mee? Dan krijg je 10 % korting op de kostprijs voor het gebrachte afval. Heb je ook niet-recycleerbaar afval bij, dan betaal je voor je hele vracht de volle prijs. Je kan er ook voor kiezen om je afval in 2 beurten binnen te brengen.

Wanneer de parkwachter merkt dat je niet-recycleerbaar afval brengt en dit niet hebt aangegeven, kan je de toegang geweigerd worden en kan hiervoor een schadebedrag gevorderd worden.

Recycleerbaar afval:

 • AEEA – Groot wit
 • AEEA – Klein elektro
 • AEEA – Koel en vries
 • AEEA – TV’s en beeldschermen
 • AEEA (afgedankte elektrische en elektronische apparaten)
 • Autobatterijen
 • Banden
 • Batterijtjes
 • Beton
 • CD’s en DVD’s
 • CD-doosjes
 • Gipskartonplaten
 • Glas (wit en gekleurd)
 • Gras/bladeren
 • Harde plastics
 • Hout
 • Isomo (piepschuim)
 • Kaarsresten
 • KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
 • Kurk
 • Matrassen
 • Metalen
 • Motorolie
 • Papier en karton
 • Plantaardige oliën en vetten
 • Plastic doppen
 • PMD
 • Snoeihout
 • Spaarlampen
 • Steenpuin
 • Textiel
 • TL-lampen
 • Vlak glas
 • Wortels

Niet recycleerbaar afval

 • Grofvuil
 • Hechtgebonden asbest
 • Niet brandbaar/niet recycleerbaar afval

Gooi je afval in de juiste container

Elke afvalsoort heeft een eigen recyclageproces. Hoe zuiverder het afval, hoe sneller en goedkoper de recyclage kan gebeuren en hoe beter de kwaliteit van het gerecycleerde product. Logisch!

Natuurlijk, met 40 afvalsoorten op een recyclagepark en duizenden verschillende soorten voorwerpen die er terecht kunnen, is het niet altijd zo gemakkelijk te weten wat waar moet. De parkwachter helpt je graag. Maar je kan zelf vooraf al eens een kijkje nemen op het afvalalfabet. We dagen je graag uit: heb je iets bij dat je niet in het alfabet terugvindt? Laat het ons weten en dan voegen we het met plezier toe!

De parkwachter beslist!

De taak van de parkwachter bestaat er uit je te begeleiden op het recyclagepark. Hij of zij moet erover waken dat het afval in de correcte container terechtkomt. Wanneer de parkwachter je dus aanspreekt, moet je zijn of haar regels volgen. Je kan gerust je sorteervragen aan de parkwachter stellen, je zal met plezier worden geholpen. Het is evenwel niet de bedoeling om in discussie te gaan. Ook op het recyclagepark willen we dat er rustig en beleefd gecommuniceerd wordt.

Gebeurt er iets op het recyclagepark waar je niet mee akkoord bent? Geen probleem! Verlaat rustig het park en contacteer het hoofdkantoor van ILvA. Noteer het recyclagepark en tijdstip van je bezoek en bezorg een relaas van hetgeen er is gebeurd. We behandelen je melding zo snel mogelijk.

Waarom mag restfractie (huisvuil) niet bij het grofvuil?

Een grote bron van discussie op het recyclagepark is de regel dat restfractie er niet is toegelaten. Er is een uitzondering voor behangpapier, dit mag wel bij het grofvuil. Maar verder moet alle restfractie in de restcontainer voor de inzameling aan huis worden aangeboden. Ook grote of kleine zakjes gevuld met afval, zijn niet toegelaten.

Een recyclagepark is er in de eerste plaats voor recycleerbare fracties. De enige uitzonderingen worden gemaakt voor grofvuil en voor niet-brandbaar niet-recycleerbare voorwerpen. Dit laatste mag/kan niet aan huis worden aangeboden en krijgt dus op het recyclagepark een plaats.

Wettelijk is het verboden om restfractie op een recyclagepark toe te laten, tenzij de uitbater ervoor vergund én het tarief per kilogram even hoog is als bij de aanbieding huis-aan-huis. Met het ILvA-diftarsysteem zou dit een grote structurele aanpassing van de 15 recyclageparken vergen, en de kostprijs voor de gemeenten en de burger de hoogte injagen.

De grofvuilpers zou ook heel snel vol zijn als iedereen zijn restfractie er in komt gooien. Ook is de logistiek van de grofvuilcontainers een pak duurder. En vergeet ook niet dat een grofvuilcontainer vol restfractie zoals volle luiers, hygiëne-afval,… niet zo aangenaam zou zijn voor onze parkwachter én de bezoekers.

Samengevat: restfractie hoort thuis in de restcontainer, niet op het recyclagepark.

Het reglement voor een bezoek aan het recyclagepark

Wil je meer info over alle regels die er gelden bij een bezoek aan het recyclagepark? Je vindt het uitgebreide reglement hier.