Waar ben je naar op zoek?

Toegang tot het recyclagepark

Wie heeft toegang tot het recyclagepark en met welk type voertuig ben je welkom.

Gezinnen

Met je identiteitskaart heb je toegang tot elk ILvA-recyclagepark.

Eigenaar tweede verblijf

Eigenaars van een tweede verblijf en gezinnen die zijn ingeschreven in de gemeente, maar nog wachten op de definitieve domiciliëring via het bevolkingsregister, kunnen via de gemeente een aanvraag indienen om toegang te krijgen tot het recyclagepark.

KMO's en zelfstandigen

Als zelfstandige of KMO mag je afval naar het recyclagepark brengen, als dat afval naar aard en hoeveelheid gelijkaardig is aan huishoudelijk afval. Je hebt wel een recyclageparkkaart niet-particulieren nodig om toegang te kunnen krijgen. Je kan dit aanvragen bij ILvA. Dit kost 40 euro. Registreer je eerst bij Mijn ILvA.

Als zelfstandige of KMO heb je geen recht op de 125 kilogram gratis recycleerbaar afval.

Bijkomende voorwaarden tot toegang

  • Het recyclagepark is toegankelijk voor voertuigen met of zonder aanhangwagen die bij het oprijden van de weegbrug geladen en bemand maximum 7.000 kilogram wegen en maximum een wielbasis van 7,5 meter hebben. De totale lengte van het voertuig met of zonder aanhangwagen mag maximum 9,5 meter lang zijn, zodat een correcte weging kan worden uitgevoerd.
  • Je mag ook te voet met je afval komen. Ter plaatse maak je dan gebruik van de kruiwagen van ILvA. Deze manier is ook aangewezen voor toegang met de fiets waarvan het frame niet reageert op de magnetische lus bij de ingang.