Restfractie

Na alle inspanningen om afval te vermijden, te hergebruiken of te recycleren, blijft er nog een restdeel van afval over waarmee dat niet kan. Dat is de restfractie. Dit afval wordt verbrand in een huisvuilverbrandingsoven. Er wordt wel energie gewonnen uit de vrijkomende warmte, maar dit is op het vlak van grondstoffenbeheer een minder goede keuze. Je gooit er dus best zo weinig mogelijk van weg.

Restfractie wordt om de twee weken aan huis ingezameld, volgens het principe van gewogen diftar. Het hoort thuis in de grijze restcontainer.

Wat hoort er bij de restfractie?

 • wegwerpluiers
 • niet-recycleerbaar hout- of kunststofafval
 • niet-recycleerbaar afval samengesteld uit verschillende materialen
 • bevuild en ander niet recycleerbaar papier (zoals ook behangpapier)
 • etensresten die beter niet bij het GFT worden gegooid
 • kattenbakvulling
 • uitwerpselen van dieren
 • vogelkooizand
 • niet-recycleerbaar piepschuim

Wat hoort er niet bij de restfractie?

 • Afval dat gerecycleerd kan worden:
  • PMD
  • recycleerbaar papier of karton
  • GFT
  • glas
  • KGA
  • recycleerbaar hout
  • metalen
  • steenpuin en ander bouw- en sloopafval
  • elektronische en elektrische apparaten
  • frituurolie
  • motorolie
  • inktpatronen
  • harde plastics
  • kunststoffolie
  • kunststof bloempotjes
  • medicijnen
  • kurk
  • plastic dopjes
  • CD-doosjes
  • CD- en DVD-schijfjes
  • kaarsvet
 • Slachtafval, kadavers (contacteer Rendac via 053 64 02 34)
 • Injectienaalden

Hoe bied je restfractie aan?

 • Gebruik een grijze restcontainer. Er zijn containers van 40 liter, 140 liter en 240 liter.
 • Richt de handgreep naar de straatkant.
 • Bied de container met een gesloten deksel aan.
 • Zet de container veilig op de wegberm of op de stoep!
 • Blokkeer de doorgang van fietsers en voetgangers niet!
 • Restfractie wordt gewogen en je betaalt per kilogram via een afvalrekening. Meer info vind je hier.
 • De container van 40 liter mag maximum 15 kg wegen, de container van 140 liter mag maximum 60 kg wegen en de container van 240 liter mag maximum 110 kg wegen.

Hoe moet je betalen?

Je restafval wordt gewogen en je betaalt per kilogram dat je hebt aangeboden. Na de inzameling gaat het bedrag automatisch van je afvalrekening. De kost voor de inzameling bestaat uit twee delen:

 • Een kost per kilogram rest:

0,25 euro / kg

 • Een vaste aanbiedkost (va)*:

40 liter: 0,25 euro

140 liter: 0,25 euro

240 liter: 0,50 euro

* Een vaste aanbiedkost (va), volgens volume container. Dit betaal je elke keer dat je je container aanbiedt, ongeacht hoeveel afval er in zit.

Uitzonderlijk veel restfractie?

Je kan uitzonderlijk extra zakken met restfractie bij de container plaatsen. Onze medewerkers ledigen dan eerst je container en steken daarna de extra zak(ken) in de container, die opnieuw wordt gewogen.

Voorwaarden:

 • Je moet de aanbieding van de extra zakken ten laatste drie werkdagen voor de inzameling telefonisch bij ILvA melden.
 • Op het moment van de aanvraag moet het saldo op je afvalrekening positief zijn.
 • Je moet vooraf melden hoeveel zakken je zal aanbieden. ILvA neemt niet meer zakken mee dan vooraf meegedeeld.
 • Je moet je adres duidelijk aanbrengen op elke extra zak.
 • De extra zakken moeten aangeboden worden naast de gevulde restcontainer.
 • De extra zakken moeten volledig passen in de aangeboden restfractiecontainer na de eerste lediging.
 • Heb je een container van 40 liter, dan mogen de extra zakken niet groter zijn dan 40 liter. Heb je een container van 140 of 240 liter, dan mogen de extra zakken niet groter zijn dan 60 liter.
 • De extra zakken die je bij de container plaatst, worden ook gewogen en per kilogram aangerekend.
 • De extra zakken met restfractie mogen niet meer dan 15 kilogram wegen.
 • Je hebt geen speciale ILvA-zak nodig. Je kiest zelf welke zak je aanbiedt. Zorg er wel voor dat hij stevig genoeg, zodat hij niet scheurt.
 • Bind de zak toe met één krop die groot genoeg is om als "handvat" te dienen.

Onze medewerkers kunnen de extra zakken weigeren indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Wie regelmatig meer afval heeft, kan ook de aankoop van een extra container overwegen. Die kost 40 euro (voor 40 of 140 liter) en kan aangeboden worden wanneer het nodig is. Je kan de extra container aankopen via je Mijn ILvA account of via 053 85 85 45.

Een restcontainer aanvragen?

Elk gezin krijgt een restcontainer gratis ter beschikking. De container die je gebruikt, blijft eigendom van ILvA en is gekoppeld aan een adres. Bij een verhuis moet hij dus blijven staan. Beschadig hem niet, neem hem niet mee en geef hem niet weg.

In een appartement raden we een restcontainer van 40 liter aan. Heb je een tuin, dan is een container van 140 liter waarschijnlijk handiger.

Verhuis je en staat er geen restcontainer in je nieuwe woning? Vraag je container aan via je Mijn ILvA account of via 053 85 85 45.

Je kan de restcontainer ruilen, als je een groter of kleiner exemplaar wenst, via je Mijn ILvA account of via 053 85 85 45. Dit kost 50 euro*.

*Een volumewissel is enkel gratis wanneer je nog geen gebruik gemaakt hebt van je gratis wissel en voldaan is aan één van onderstaande voorwaarden: je woont minder dan een jaar op je huidige adres, je gezinssituatie is in het laatste jaar gewijzigd, je beschikt nog niet langer dan één jaar over je huidige container. Denk je dat je volumewissel gratis is, contacteer dan ILvA via 053 85 85 45.

Een slot aanvragen?

Uit de ervaring van meer dan 115 Vlaamse gemeenten waar met diftar-containers wordt gewerkt, weten we dat het storten van afval in iemand anders zijn container zelden gebeurt. Het risico wordt zeker overschat, en bovendien kost een slot behoorlijk veel geld (35 euro). De investering weegt wellicht niet op tegen de kost van het risico. Wil je toch een slot op je restcontainer? Bel naar 053 85 85 45.
Restcontainer