Tarieven recyclagepark

Tarieven op jaarbasis

Je betaalt per kilogram afval dat je brengt. Je wordt gewogen bij het binnen rijden en bij het buiten rijden. Het verschil tussen beide gewichten is het aantal kilogram afval dat je hebt gebracht. De prijs per kilogram loopt op naarmate het aantal kilogram dat je gezin in dat kalenderjaar heeft gebracht. De eerste 125 kilogram recycleerbaar afval die een gezin brengt per kalenderjaar is gratis.

Volgende tarieven voor niet-recycleerbaar afval gelden op alle 15 ILvA-recyclageparken:

Tarieven (op jaarbasis)
0 – 2.000 kg € 0,075 / kg
2.001 – 5.000 kg € 0,15 / kg
Meer dan 5.000 kg € 0,30 / kg
Eerste 125 kg recycleerbaar afval € 0,00 / kg
0 – 200 kg asbest (afzonderlijk) € 0,00 / kg

 

Wanneer je enkel recycleerbaar afval brengt, krijg je 10% korting.

De eerste 125 kilogram recycleerbaar afval gratis

Jaarlijks mag elk gezin de eerste 125 kg recycleerbaar afval gratis brengen. Je mag tijdens die bezoeken wel enkel recycleerbaar afval brengen. Heb je ook niet-recycleerbaar afval bij, dan moet je betalen. Eerst het niet-recycleerbaar afval lossen en onmiddellijk daarna opnieuw een nieuwe toegang nemen met enkel het recycleerbaar afval is toegelaten.

KMO’s, eigenaars tweede verblijven, verbouwers, verenigingen met een bezoekerskaart en mensen met een activatiekaart genieten deze vrijstelling niet.

Wil je graag wat meer informatie over waarom er bij ILvA een systeem van 125 kg gratis recycleerbaar afval bestaat? Je vindt er hier een uitgebreide uitleg over.

Het is trouwens mogelijk afstand te doen van de 125 kilogram gratis afval door het ondertekenen van de "afstandsverklaring".  Meer info vind je hier.

10% korting voor recycleerbaar afval

Er is een globale korting van 10% voor het bezoek waarin je enkel recycleerbaar afval aanvoert.

200 kilogram gratis hechtgebonden asbest

Elk gezin kan jaarlijks 200 kg hechtgebonden asbest gratis brengen. De voorwaarde is dat je enkel hechtgebonden asbest brengt. Heb je ook ander afval mee, dan geldt het normale tarief. Wil je asbest brengen? Druk dan eerst op de “asbestknop” aan de ingangszuil voor je je identiteitskaart in de gleuf steekt. De recyclageparkwachter komt de aangeboden vracht eerst controleren, zodat hij de vrijstelling kan toekennen.

Ingangszuil