Veelgestelde vragen

Algemene info

  Wat is gewogen diftar?

Gewogen diftar betekent dat je je restfractie en GFT moet aanbieden in een container en dat je afval wordt gewogen. Je betaalt per kilogram afval die je aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt op die manier op een eerlijke en duurzame manier toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Fair en eenvoudig!

Gewogen diftar heeft tal van voordelen. Containers zijn duurzaam: ze worden gerecycleerd wanneer ze stuk gaan, terwijl zakken mee opgebrand worden in de verbrandingsoven. Dankzij het gebruik van containers wordt jaarlijks 215.000 kilogram minder plastic verbrand.

Werken met containers is ook minder belastend voor onze collega’s van de inzameling dan de inzameling via zakken.

Ook administratief hebben de containers een voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd, zodat klachten vlot behandeld kunnen worden.

Ter info: diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe minder recycleerbaar, hoe duurder het is.

  Wie kan gebruik maken van een rest- en/of GFT-container?

Gezinnen

 1. Je hebt je domicilie in het werkingsgebied.

ILvA zamelt bij elk gezin dat gedomicilieerd is in het werkingsgebied restfractie en GFT in. Elk gezin heeft dus recht op een gratis GFT-container en een gratis restfractiecontainer.

 1. Je hebt een woning gekocht in het werkingsgebied en verbouwt, maar woont er nog niet.

Heb je een woning gekocht, maar ben je er nog in aan het werken en woon je er nog niet? Dan kan je al een gratis restcontainer en GFT-container gebruiken en het recyclagepark bezoeken. Neem hiervoor contact op met je gemeente of stad.

Tweede verblijven

Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van de dienstverlening van ILvA, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente
 • Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn
  • het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Enkel van toepassing voor tweede verblijven in de gemeente Kluisbergen: Een eigenaar van een tweede verblijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Bedrijven

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt uiteraard niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • Het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente
 • Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
  • Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Verenigingen

Net zoals bedrijven kunnen ook erkende verenigingen één restcontainer en één GFT-container aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld jeugdverenigingen.

Verenigingen kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • Op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
 • Het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA

Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

  Welk afval wordt via gewogen diftar ingezameld?

Restfractie en GFT worden gewogen. Je gebruikt een grijze restcontainer voor restfractie en een groene GFT-container voor GFT. Je krijgt de containers gratis ter beschikking. In de containers zit een elektronische chip die het mogelijk maakt hen aan je adres te koppelen, zodat de afrekening correct van je afvalrekening kan gaan.

  Ik ben zonet in het ILvA-gebied komen wonen, hoe kan ik mijn containers aanvragen?

Staan er nog geen containers? Contacteer ons via 053 85 85 45.

Staan er al containers? Is je domicilie geregeld, dan kan je de containers gewoon gebruiken. Na de eerste aanbieding zal een betalingsuitnodiging gestuurd worden en kan je een voorschot storten op je afvalrekening.

  Ben ik verplicht om mijn restfractie in een grijze restcontainer aan te bieden?

Ja. Gezinnen zijn verplicht de grijze restcontainer te gebruiken voor restfractie. Gezinnen zijn immers verplicht hun restfractie door ILvA te laten inzamelen en niet door andere instanties.

  Ben ik verplicht om mijn GFT in een GFT-container aan te bieden?

Je mag GFT ook thuiscomposteren of thuis verwerken, bijvoorbeeld als kippeneten. Bekijk ook onze tips om voedselresten te vermijden. Heb je die mogelijkheden niet, dan moet je je GFT bij voorkeur via een GFT-container aanbieden.

Het goedkoopst en meest milieuvriendelijke is uiteraard om thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat. Meer info >

  Wat als ik iemand zie die afval in mijn container gooit?

Afval in iemand anders container gooien is sluikstorten en sluikstorten is strafbaar. Zie je dit gebeuren, dan schakel je best de politie in. Je kan ook een slot voor je restcontainer aanvragen. Dit kost 35 euro. Een slot kan je telefonisch aanvragen via 053 85 85 45.

  Ik heb nog gele zakken en/of GFT-stickers over. Kan ik ze nog ruilen?

Je kan je overschot aan gele zakken en GFT-stickers ruilen bij ILvA. Het bedrag van de ingeleverde gele zakken wordt op je afvalrekening gestort. Er wordt niet tegen contant geld geruild.

  Ik ben aan het verbouwen. Hoe kan ik containers aanvragen?

Wie in het werkingsgebied van ILvA een woning aan het verbouwen is, kan al containers aanvragen. Deze aanvraag verloopt via je stad of gemeente.

  Met kleine kinderen is er veel afval door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad veel en kunnen voor een hogere afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen. Sommige gemeenten voorzien een geboortepremie of een andere tussenkomst voor de aankoop van luiers. In nog andere steden of gemeenten steunt men het gebruik van herbruikbare luiers: dat is een duurzame manier om afval te vermijden.

Informeer hierover bij je stad of gemeente.

  Wie een medisch probleem heeft, kan veel afval hebben door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad erg veel en kunnen voor een hogere afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen.

Informeer hierover bij je stad of gemeente.

  Ik wens geen gebruik meer te maken van de ILvA dienstverlening. Wat moet ik doen?

In een aantal gevallen kan je een terugbetaling van je resterend saldo op je afvalrekening aanvragen:

 • Je was referentiepersoon op jouw adres, maar iemand anders is dat momenteel geworden.
 • Je bent (of was) referentiepersoon op een adres, maar je verhuist (of verhuisde) naar een adres waar iemand anders referentiepersoon is.
 • Je verhuist naar een woonzorgcentrum.
 • Je verkiest, als onderneming of vereniging, een privé-inzamelaar.
 • De vereniging of onderneming bestaat niet langer of is overgenomen.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons terug via de post of per mail.

Opgelet! Dit formulier is niet geldig voor wie verhuist buiten het werkingsgebied en een terugbetaling van het resterende saldo op de afvalrekening wenst. Dit saldo zal zes weken na de officiële verhuis automatisch teruggestort worden op het rekeningnummer dat laatst gebruikt werd om saldo te storten.

Ben je in een andere situatie dan hierboven en wens je een terugbetaling van je saldo? Contacteer dan ILvA via info@ilva.be.

  Wat is Mijn ILvA?

Mijn ILvA is een webplatform, ontwikkeld door ILvA, waarop je, na registratie, al de gegevens betreffende je afvalrekening, afvalgegevens en – verbruik kan raadplegen.

Via deze handige tool kan je:

 • je afvalverbruik raadplegen
 • je betaalgegevens terugvinden om je afvalrekening aan te zuiveren
 • een aanvraag doen voor de inzameling van grofvuil of snoeiafval aan huis
 • je containers beheren, zoals het ruilen ervan

Registreer je dus snel >


Je containers aanbieden

  Hoeveel kilogram restfractie mag ik aanbieden per keer?

Onze medewerkers moeten in staat zijn een container tot aan de vrachtwagen te rollen voor lediging. Daarom is er een maximaal gewicht volgens het formaat van de container:

 • 40 liter: maximaal 15 kg
 • 140 liter: maximaal 60 kilogram
 • 240 liter: maximaal 110 kilogram

De restcontainer mag gerust vol worden aangeboden, maar hou je wel aan het gewicht! Containers die zwaarder zijn, worden geweigerd.

  Hoeveel kilogram GFT mag ik aanbieden per keer?

Onze medewerkers moeten in staat zijn een container tot aan de vrachtwagen te rollen voor lediging. Daarom is er  een maximaal gewicht volgens het formaat van de container:

 • 40 liter: maximaal 15 kg
 • 140 liter: maximaal 70 kilogram

De GFT-container mag gerust vol worden aangeboden, maar hou je wel aan het gewicht! Containers die zwaarder zijn, worden geweigerd.

  Mag ik de rest- of GFT-container op de openbare weg laten staan?

Nee, je mag je container enkel op de openbare weg zetten wanneer je hem aanbiedt voor de lediging ervan. Concreet is dit tussen 19u de avond voor de inzameling en 6u (5u in de zomer) de dag van de inzameling. Daarna moet je de container op privéterrein zetten.

  Ik wil graag een slot op mijn restcontainer? Kan dat?

Je kan een slot op je restcontainer aanvragen via het nummer 053 85 85 45. Uit de ervaring van meer dan 115 Vlaamse gemeenten waar met diftar-containers wordt gewerkt, weten we dat het storten van afval in iemand anders zijn container zelden gebeurt. Het risico wordt zeker overschat, en bovendien kost een slot behoorlijk veel geld (35 euro). De investering weegt wellicht niet op tegen de kost van het risico.

  Ik wil een slot op mijn GFT-container. Kan dat?

Nee, op een GFT-container wordt geen slot geplaatst.

  Wat doe ik als ik uitzonderlijk veel restfractie heb en het niet in de container kan?

Je kan uitzonderlijk extra zakken met restfractie bij de container plaatsen.

Voorwaarden:

 • Je moet de aanbieding van de extra zakken ten laatste drie werkdagen voor de inzameling telefonisch bij ILvA melden.
 • Op het moment van de aanvraag moet het saldo op je afvalrekening positief zijn.
 • Je moet vooraf melden hoeveel zakken je zal aanbieden. ILvA neemt niet meer zakken mee dan vooraf meegedeeld.
 • Je moet je adres duidelijk aanbrengen op elke extra zak.
 • De extra zakken moeten aangeboden worden naast de gevulde restcontainer.
 • De extra zakken moeten volledig passen in de aangeboden restfractiecontainer na de eerste lediging.
 • Heb je een container van 40 liter, dan mogen de extra zakken niet groter zijn dan 40 liter. Heb je een container van 140 of 240 liter, dan mogen de extra zakken niet groter zijn dan 60 liter.
 • De extra zakken die je bij de container plaatst, worden ook gewogen en per kilogram aangerekend.
 • De extra zakken met restfractie mogen niet meer dan 15 kilogram wegen.
 • Je hebt geen speciale ILvA-zak nodig. Je kiest zelf welke zak je aanbiedt. Zorg er wel voor dat hij stevig genoeg, zodat hij niet scheurt.
 • Bind de zak toe met één krop die groot genoeg is om als “handvat” te dienen.

Onze medewerkers kunnen de extra zakken weigeren indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan. Onze medewerkers ledigen eerst je container en steken daarna de extra zakken in de container, die opnieuw wordt gewogen.

Wie regelmatig meer afval heeft, kan ook de aankoop van een extra container overwegen. Die kost 40 euro (voor 40 of 140 liter) en kan aangeboden worden wanneer het nodig is. Je kan die aanvragen via je Mijn ILvA-account of door te bellen naar 053 85 85 45.

  Mag ik plastic zakjes in mijn restcontainer gooien, zodat de container netjes blijft?

Ja, je mag zeker plastic zakjes gebruiken die je dan in je restcontainer gooit. Probeer dat uiteraard te vermijden, want hoe minder plastic we moeten verbranden, hoe beter.

In de GFT-container mogen er natuurlijk geen plastic zakjes! Wel kan je biozakjes van ILvA aankopen. Dit zijn composteerbare zakjes van 8 liter, waar je je groente- en fruitafval in kan gooien. Zo’n biozakje mag dan in de GFT-container. Opgelet, andere composteerbare zakjes (zonder ILvA-logo) mogen niet in de GFT-container. Van die zakjes zijn we immers niet zeker of ze wel 100% composteerbaar zijn.

  Mogen er zakjes in de GFT-container?

In de GFT-container mogen er geen plastic zakjes! Wel kan je biozakjes van ILvA aankopen. Dit zijn composteerbare zakjes van 8 liter, waar je je groente- en fruitafval in kan gooien. Zo’n biozakje mag dan in de GFT-container. Opgelet, andere composteerbare zakjes (zonder ILvA-logo) mogen niet in de GFT-container. Van die zakjes zijn we immers niet zeker of ze wel 100% composteerbaar zijn.

  Waarom zijn enkel ILvA-biozakjes toegelaten in de GFT-container?

Van de biozakjes met het ILvA logo zijn we 100% zeker dat ze composteerbaar zijn. Van de andere zakjes zijn we dat niet zeker en dat kan een invloed hebben op het composteringsproces.

ILvA heeft een strenge selectieprocedure met betrekking tot de biozakjes die we laten produceren.

Onze biozakjes moeten voldoen aan bepaalde strenge eisen. Ze moeten minstens over de volgende certificaten te beschikken :

 • TÜV-OK COMPOST, dat de composteerbaarheid van de materialen garandeert
 • TÜV-OK COMPOST voor de gebruikte inkten, dat de composteerbaarheid van de gebruikte inkten garandeert
 • TÜV-OK COMPOST HOME, dat de thuiscomposteerbaarheid van de materialen garandeert.
 • een attest volgens de C14 methode, dat aantoont dat het materiaal voor minstens 30 % uit hernieuwbare grondstof is vervaardigd
 • een attest van waterdampdoorlaatbaarheid, “ademende zakjes”

ILvA is verantwoordelijk voor het GFT dat samen met deze zakjes wordt aangeleverd in de composteringsinstallatie. Met dit GFT worden compost geproduceerd dat het VLACO-kwaliteitslabel continu verdient. Zonder VLACO-label kan de producent de compost niet op de markt brengen.

Door allerlei zakjes toe te laten, is deze controle weg, en kunnen wij onze composteerder ook niet langer de kwaliteit garanderen van wat wij aanleveren.

Onze biozakjes hebben bovendien de enige toegelaten grootte: 8 tot maximaal 10 liter. Andere zakjes zijn tot 20 liter of meer en zij vormen slierten in de voorbewerking in de composteringsinstallatie. Hierdoor zorgen ze voor onverantwoorde stilstanden in het productieproces én voor moeilijk composteerbare delen. 

  Waar kan ik de ILvA-biozakjes kopen en wat is prijs?

De biozakjes zijn in de meeste verkooppunten te koop voor 2 euro per rolletje van 25 zakjes.


Verhuis of overlijden

  Mag ik de containers meenemen wanneer ik verhuis?

Neen. De standaard restcontainer en GFT-container zijn verbonden aan je adres. Wanneer je verhuist, moeten de containers dus blijven staan. Had je een bijkomende container gekocht, dan mag je die wel meenemen.

Eens je elders officieel bent ingeschreven, of meteen nadat je je verhuis uit de woning hebt aangegeven bij je stad of gemeente, worden de containers onmiddellijk geblokkeerd. Ze kunnen dus niet meer aangeboden worden. Je kan bij de stad of gemeente waar je woonde, wel vragen om ze nog enkele weken actief te houden.

De administratie rond een verhuis neemt altijd wat tijd in beslag. Neem daarom na je verhuis contact op met ILvA, om je af te melden op je oude adres.

  Ben ik mijn saldo op de afvalrekening kwijt als ik verhuis?

De afvalrekening is gebonden aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van een gezin. Wanneer de referentiepersoon verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, wordt het resterende saldo na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer.

Wanneer de referentiepersoon verhuist binnen het werkingsgebied van ILvA, dan neemt hij/zij het saldo mee naar zijn nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied, tenzij dit niet is gewenst. Wie wil dat het saldo toch wordt teruggestort, moet zich afmelden als referentiepersoon. Dit kan via dit formulier.

  De referentiepersoon verhuist, maar ik blijf in de woning. Wat gebeurt er met de afvalrekening?

De referentiepersoon behoudt steeds de afvalrekening en het saldo dat er op staat. Wanneer de referentiepersoon uit de woning vertrekt, dan neemt hij/zij de afvalrekening mee naar het nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied. Wanneer de referentiepersoon verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, wordt het resterende saldo na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer.

De persoon die achterblijft, wordt de nieuwe referentiepersoon op dit adres en krijgt dus een nieuwe afvalrekening waar een saldo op gestort moet worden. Hij of zij hoeft daar niets voor te doen. Van zodra containers worden aangeboden, verzendt ILvA een betalingsuitnodiging met alle informatie.

  Ik verhuis, maar de referentiepersoon blijft in de woning. Wat gebeurt er met de afvalrekening?

Wanneer de referentiepersoon in de woning blijft, behoudt hij/zij de afvalrekening en het saldo dat er op staat.

  Ik verhuis naar een woning waar een gemeenschappelijke oplossing bestaat. Krijg ik mijn saldo terug?

Wie verhuist naar een woning waar een gemeenschappelijke oplossing voor het afval is voorzien, zoals een woonzorgcentrum, kan vragen dat het saldo van op de afvalrekening teruggestort wordt. Dit kan via dit formulier.

  Ik verhuis, maar ik wil dat de containers aan mijn oude woning nog leeggemaakt kunnen worden.

Wanneer je ingeschreven bent in je nieuwe woning, worden de containers van je oude woning automatisch geblokkeerd. Ze kunnen dan niet meer leeggemaakt worden. Wil je dat toch? Dan kan je bij de gemeente (waar je oude woning is gelegen) aanvragen om je containers nog 6 weken actief te houden.

  Ik ben verhuisd en er staan geen containers in mijn nieuwe woning.

Contacteer ILvA via het nummer 053 85 85 45.

  Ik ben verhuisd. Kan ik de aanwezige containers al gebruiken?

Wanneer je domicilie in orde is, kan je de aanwezige gechipte containers gebruiken. De kostprijs van de inzameling zal van je afvalrekening af gaan nadat we de container een eerste keer hebben leeggemaakt. Heb je nog geen afvalrekening? Dan sturen we de referentiepersoon van je gezin een betalingsuitnodiging na de eerste keer dat we je container hebben leeggemaakt.

  Wat is de procedure bij een overlijden?

In het geval van een overlijden hangt de procedure af van het al dan niet referentiepersoon zijn van de overledene.

Een overlijden van een niet-referentiepersoon heeft geen impact op de afvalrekening. De afvalrekening blijft dan op naam van de referentiepersoon staan.

Indien de referentiepersoon overlijdt, kunnen de containers nog 6 weken gebruikt worden. De inzameling wordt dan nog betaald via de bestaande afvalrekening. Wie wil dat de containers vroeger geblokkeerd worden, kan dit aanvragen via 053/85 85 45. Het saldo van de afvalrekening wordt na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer. Dit saldo wordt nooit overgedragen aan anderen.

De containers worden dus als volgt geblokkeerd:

 • automatisch na 6 weken
 • na aanvraag vroegere blokkering dan 6 weken (via 053 85 85 45)

Wanneer een ander gezinslid de nieuwe referentiepersoon van het gezin wordt, zal die een eigen afvalrekening krijgen, waar een voorschot op gestort moet worden. De containers kunnen direct gebruikt worden en na de eerste inzameling wordt een betalingsuitnodiging gestuurd om het voorschot te betalen.

Wanneer een ander gezin komt inwonen, zal het saldo van de afvalrekening van dit gezin worden gebruikt of zal een betalingsuitnodiging worden verstuurd om een voorschot te storten na de eerste inzameling.

Wie de containers langer wil blijven gebruiken, kan dit aanvragen bij de stad- of gemeentediensten.


Je containers

  Hoeveel containers kan ik ter beschikking krijgen?

Elk gezin krijgt standaard 1 gratis restcontainer en 1 GFT-container ter beschikking. Je kan wel 1 extra restcontainer en 1 extra GFT-container aankopen.

Er is een maximum volume dat je in totaal mag hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter.

De aankoopprijs voor een extra container is 40 euro voor containers van 40 en 140 liter. Je kan er ook voor kiezen je GFT-container te ruilen voor een gratis compostvat.

  Ik heb een groot gezin. Is 1 container voldoende?

Elk gezin krijgt standaard 1 gratis restcontainer en 1 GFT-container ter beschikking. Bestaat je gezin uit meer dan 6 personen? Dan heb je recht op een gratis extra restcontainer en GFT-container. Voor gezinnen met meer dan 6 personen is het totaalvolume van alle restcontainers samen dus 480 liter (2 x 240 liter) en van alle GFT-containers 560 liter (2 x 280 liter). Voor grote gezinnen is het hebben van 2 restcontainers en/of 2 GFT-containers uiteraard geen verplichting. Wil je graag een extra rest- en/of GFT-container? Dan moet je deze wel eerst aanvragen. Doe dit online via je Mijn ILvA-account of contacteer ons via 053 85 85 45.

  Welke restcontainers zijn er beschikbaar?

Er zijn 3 types restafvalcontainers: 240 liter – 140 liter – 40 liter.

  Welke GFT-containers zijn er beschikbaar?

Er zijn 2 types containers voor GFT: 140 liter – 40 liter.

  Hoe groot en breed zijn de verschillende container?

140 liter

 • Hoogte: 108 cm
 • Breedte: 51 cm
 • Diepte: 56 cm

40 liter

 • Hoogte: 51 cm
 • Breedte: 50 cm
 • Diepte: 34 cm

240 liter

 • Hoogte: 106 cm
 • Breedte: 58 cm
 • Diepte: 72 cm
  Hebben de containers wieltjes?

De drie formaten restcontainer hebben wieltjes, ook die van 40 liter. De GFT-container van 140 liter heeft wielen, maar die van 40 liter niet.

  Ik wil meer dan 1 container voor mijn restfractie. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 restcontainer ter beschikking, van 40, 140 of 240 liter. Deze is gratis. Is het formaat restcontainer dat je voor je gezin ter beschikking hebt niet voldoende? Dan heb je 2 keuzes:

 1. Je koopt een extra container aan:

Tarieven aankoop restcontainers gezinnen:

 40 liter 40 euro
140 liter 40 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende restcontainers mag maximaal 240 liter zijn. Heb je dus al een restcontainer van 240 liter, dan kan je er geen extra aankopen.

 1. Je ruilt je restcontainer voor een ander formaat:

Je kan je container ruilen, dit kost 50 euro*. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter. Vraag de ruil van je container of je extra container aan via je Mijn ILvA-account of telefonisch via 053 85 85 45.

*Een volumewissel is enkel gratis wanneer je nog geen gebruik gemaakt hebt van je gratis wissel en voldaan is aan één van onderstaande voorwaarden: je woont minder dan een jaar op je huidige adres, je gezinssituatie is in het laatste jaar gewijzigd, je beschikt nog niet langer dan één jaar over je huidige container. Denk je dat je volumewissel gratis is, contacteer dan ILvA via 053 85 85 45.

  Ik wil meer dan 1 container voor mijn GFT. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 GFT-container ter beschikking, van 40 of van 140 liter. Deze is gratis. Is het formaat GFT-container dat je voor je gezin ter beschikking hebt niet voldoende? Dan heb je 2 keuzes:

 1. Je koopt een extra container aan:

Tarieven aankoop GFT-containers gezinnen:

 40 liter 40 euro
140 liter 40 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende containers mag maximaal 280 liter zijn.

 1. Je ruilt je GFT-container voor een ander formaat:

Je kan je container ruilen, dit kost 50 euro*. Je kan bijvoorbeeld je container van 40 liter omruilen voor een groter exemplaar van 140 liter. Vraag de ruil van je container of je extra container aan via je Mijn ILvA-account of telefonisch via 053 85 85 45.

*Een volumewissel is enkel gratis wanneer je nog geen gebruik gemaakt hebt van je gratis wissel en voldaan is aan één van onderstaande voorwaarden: je woont minder dan een jaar op je huidige adres, je gezinssituatie is in het laatste jaar gewijzigd, je beschikt nog niet langer dan één jaar over je huidige container. Denk je dat je volumewissel gratis is, contacteer dan ILvA via 053 85 85 45.

  Ik wil graag een ander formaat van rest- of GFT-container. Mag dat?

Je kan je rest- en/of GFT-container ruilen via je Mijn ILvA-account of door te bellen naar 053 85 85 45. Dit kost 50 euro*.

*Een volumewissel is enkel gratis wanneer je nog geen gebruik gemaakt hebt van je gratis wissel en voldaan is aan één van onderstaande voorwaarden: je woont minder dan een jaar op je huidige adres, je gezinssituatie is in het laatste jaar gewijzigd, je beschikt nog niet langer dan één jaar over je huidige container. Denk je dat je volumewissel gratis is, contacteer dan ILvA via 053 85 85 45.

  Ik wil geen GFT-container. Mag dat?

Ja, dat mag. Enkel de grijze restcontainer voor restfractie is verplicht voor gezinnen.

Je mag GFT ook thuiscomposteren of thuis verwerken, bijvoorbeeld als kipppeneten. Bekijk ook onze tips om voedselresten te vermijden. Heb je die mogelijkheden niet, dan moet je je GFT bij voorkeur via een GFT-container aanbieden.

Het goedkoopst en meest milieuvriendelijke is uiteraard om thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat. Meer info >

  Ik wil een compostvat en geen GFT-container. Kan dat?

Dat kan! Je kan je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat. Of wanneer er geen GFT-container aanwezig is, kan je een compostvat aanvragen. Je kan dit aanvragen via je Mijn ILvA-account  of door te bellen naar 053 85 85 45.

  Ik wil zowel een compostvat als een GFT-container. Kan dat?

Je hebt recht op 1 standaard GFT-container of een compostvat. Heb je je GFT-container al geruild tegen een compostvat en wil je nu toch een GFT-container gebruiken? Dan kan je opnieuw een GFT-container en GFT-inzameling aanvragen, tegen een kost van 50 euro. Je kan dit aanvragen via je Mijn ILvA-account of door te bellen naar 053 85 85 45.

  Is er een beluchtingsstok bij het compostvat?

Ja, die wordt meegeleverd met het compostvat.


Wegen van je afval

  Hoe verloopt de weging van de container?

In elke container zit een chip met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. De ophaalwagens zijn uitgerust met een boordcomputer, beladingssysteem en een automatisch weegsysteem, dat volgens de Europese wetgeving geijkt wordt. Tijdens de inzameling herkent het systeem in de vrachtwagen de chip. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank. Het weegsysteem laat toe de aangeboden afvalcontainers automatisch te wegen op het beladingssysteem van de ophaalwagen. Wanneer de vrachtwagen je container leegmaakt, weegt hij die eerst met alle afval erin. Na het leegmaken, wordt de container opnieuw gewogen. Het verschil tussen beide gewichten is dus het aantal kilogram afval dat je hebt aangeboden. Is er nog wat afval achtergebleven in je container? Dan betaal je dat uiteraard niet mee.

Het weegsysteem geeft het gewicht door aan de boordcomputer. Dit gewicht wordt gebruikt om de kostprijs te berekenen. Het verschuldigde bedrag gaat automatisch van je afvalrekening af.

  Is dat wel betrouwbaar, dat wegen?

Het automatisch weegsysteem is volgens de Europese wetgeving geijkt. Onze ploegen controleren elke ochtend bij vertrek hun vrachtwagen, waarbij ook het wegen wordt gecontroleerd. De gewichten zijn dus zeker betrouwbaar.

  En wat met mijn privacy?

In elke container zit een elektronische chip. Daarmee lezen we aan onze vrachtwagen het nummer van je container, dat we koppelen aan het gewicht van het afval. In onze software koppelen we het chipnummer en het gewicht aan jouw adres. Je adres en je gezinssamenstelling halen we uit het Rijksregister, dat ILvA mag consulteren, of krijgen we van het gemeentebestuur (omdat je er een tweede verblijf hebt geregistreerd). Op die manier kunnen we je ook toegang geven tot het recyclagepark, en weten we bijvoorbeeld of de leden van jouw gezin al 125 kilogram gratis hebben aangebracht of niet. Via de software van onze verwerker rekenen we je verbruik aan op je afvalrekening. Het spreekt voor zich dat die omgeving goed beveiligd wordt. Op basis van je verbruik kunnen we, net zoals dat voor water en elektriciteit gebeurt, in de toekomst een aangepast voorschot vragen, al bepaal je altijd zelf welk bedrag je wanneer oplaadt. We kunnen je ook laten weten of je veel of weinig afval verbruikt, in vergelijking met andere mensen. Maar meer gebeurt er nooit: er zijn geen beloningen of sancties, en je gegevens worden nooit aan (commerciële) organisaties of andere bedrijven doorgegeven. Je kan je gegevens ook steeds zelf nakijken, via je Mijn ILvA-account. Wil je meer in detail weten hoe het zit, dan kan je hier onze privacyverklaring nalezen.

  Wat gebeurt als de container niet volledig is leeggemaakt?

Mogelijks is er een deel vastgevroren of te hard aangeduwd. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is niet haalbaar voor ILvA om alle inhoud manueel los te wrikken van de containers, wat daarna achterblijft in de container wordt niet meegenomen. Het deel dat in de container achterbleef, zal je uiteraard niet bij die ophaalbeurt betalen.

Gelukkig gebeurt dit niet vaak, maar je kan wel helpen om dit te voorkomen. Om vastvriezen tegen te gaan, raden we aan om onderin de container krantenpapier te leggen en dan pas te beginnen vullen.


Tarieven en betaling

  Wat zijn de tarieven voor restfractie?

Het tarief voor restfractie bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost (va) en een kost per kilogram.

 • Vaste aanbiedkost (va) restfractie

Telkens wanneer je de grijze restcontainer aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een vaste aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

   40 liter    0,25 euro
   140 liter    0,25 euro
   240 liter    0,50 euro
 • Tarief per kilogram gewogen gewicht restfractie

Per kilogram restfractie wordt 0,25 euro aangerekend.

  Wat zijn de tarieven voor GFT?

Het tarief voor GFT bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost (va) en een kost per kilogram.

 • Vaste aanbiedkost (va) GFT

Telkens wanneer je de GFT-container aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een vaste aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

   40 liter    0,125 euro
   140 liter    0,125 euro
 • Tarief per kilogram gewogen gewicht GFT

Per kilogram GFT wordt 0,085 euro aangerekend.

  Waarom wordt een vaste aanbiedkost aangerekend?

ILvA wil je graag aanmoedigen om je container vol aan te bieden. Halfvolle containers leegmaken kost ILvA immers even veel moeite en energie als een volle container. Het is dus logistiek een veel betere zaak je container pas aan te bieden als hij vol is.

  Waarom is de aanbiedkost van de restcontainer duurder dan die van de GFT-container?

We willen vooral dat restfractie zoveel mogelijk wordt beperkt om zo de afvalberg te verkleinen. Hoe minder restfractie je hebt, hoe goedkoper dus.

We willen ook het thuiscomposteren stimuleren, zodat er geen transport moet ingezet worden voor de inzameling van je GFT. Wil je toch dat we langskomen, vragen we een beperkte aanbiedkost. Dit bedrag dekt niet de volledige kost, maar doet toch al nadenken om ook bewuster met GFT om te gaan.

  Hoe verloopt de betaling van de inzameling?

Je betaalt via een voorschot aan ILvA. De eerste keer dat je een betalingsuitnodiging ontvangt, stellen we een voorschotbedrag van 35 euro voor. Daarna passen we dit bedrag aan naargelang het effectieve afvalverbruik van jouw gezin, waarbij het voorgestelde bedrag normaal gezien volstaat om 6 maand lang je afvalinzameling mee te betalen.

Via een betaaluitnodiging vragen we om het voorschot te storten. Na elke inzameling gaat het bedrag van het aangeboden afval van dit saldo af.

Ook je bezoek aan het recyclagepark en het gebruik van andere betalende diensten van ILvA (zoals de inzameling aan huis van grofvuil) gebeurt via het saldo op je afvalrekening.

Wanneer je saldo zakt onder de 12,50 euro, sturen we je een betaaluitnodiging met de vraag je saldo aan te zuiveren.

Let op: Het kan soms enkele dagen duren vooraleer het bedrag op je afvalrekening staat. Zuiver dus tijdig aan, zodat je kan blijven gebruikmaken van de inzameling aan huis. Check je saldo en verbruik via je Mijn ILvA-account.

  Op welk rekeningnummer moet ik storten?

Je dient te storten op het rekeningnummer BE11 0960 2196 3548. Gebruik steeds de gestructureerde mededeling die bij jouw afvalrekening hoort. Je vindt die op je betalingsuitnodiging of op de pagina “Mijn afvalverbruik” in je Mijn ILvA-account.

Let op: Het kan soms enkele dagen duren vooraleer het bedrag op je afvalrekening staat. Zuiver dus tijdig aan, zodat je kan blijven gebruikmaken van de inzameling aan huis. Check je saldo en verbruik via je Mijn ILvA-account.

  Waar vind ik de gestructureerde mededeling die ik moet gebruiken?

Je vindt de gestructureerde mededeling op je betalingsuitnodiging of op de pagina “Mijn afvalverbruik” in je Mijn ILvA-account. Gebruik altijd die mededeling wanneer je stort op je afvalrekening.

  Kan ik dan ook meer dan het voorgestelde bedrag storten?

Je kan op elk moment geld bijstorten op je afvalrekening, zolang je de correct gestructureerde mededeling gebruikt. Je vindt die op je betalingsuitnodiging of op de pagina “Mijn afvalverbruik” in je Mijn ILvA-account.

Let op: Het kan soms enkele dagen duren vooraleer het bedrag op je afvalrekening staat. Zuiver dus tijdig aan, zodat je kan blijven gebruikmaken van de inzameling aan huis. Check je saldo en verbruik via je Mijn ILvA-account.

  Ben ik verplicht het voorgestelde bedrag te storten of mag ik ook een ander bedrag storten?

Je wordt uitgenodigd, maar niet verplicht, om een voorgesteld voorschot te betalen. Met het voorgestelde voorschot kan een gemiddeld gezin ongeveer 6 maanden zijn afval kwijt. Je hoeft niet het volledige bedrag te betalen. Wil jij graag wat vaker een kleiner bedrag storten? Dan is dat geen probleem. Maar we vragen je toch voldoende te storten om administratie te vermijden en zeker te zijn dat je geen inzamelingen mist.

Zolang je saldo positief is, kan je afval aanbieden. ILvA stuurt je sowieso een berichtje wanneer je saldo onder 12,50 euro en onder 0 euro zakt. Je krijgt dan even tijd om te betalen en pas daarna wordt je afval niet meegenomen.

Let op: Het kan soms enkele dagen duren vooraleer het bedrag op je afvalrekening staat. Zuiver dus tijdig aan, zodat je kan blijven gebruikmaken van de inzameling aan huis. Check je saldo en verbruik via je Mijn ILvA-account.

Je mag ook meer dan het voorgestelde bedrag storten, zolang je de correcte gestructureerde mededeling gebruikt. Je vindt die op je betalingsuitnodiging of op de pagina “Mijn afvalverbruik” in je Mijn ILvA-account.

  Kan mijn saldo onder 0 euro zakken?

Ja, je saldo kan onder 0 euro zakken.

Een voorbeeldje:

Stel dat er nog 4 euro op je afvalrekening staat. Je biedt je restcontainer van 140 liter aan met 17 kg restfractie in. ILvA maakt die leeg. Er gaat 4,50 euro van je afvalrekening af (0,25 euro vaste aanbiedkost + 17 x 0,25 euro/kg = 4,50 euro). Je saldo komt dus negatief te staan: -0,50 euro. Je krijgt dan nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn worden je containers niet meer leeggemaakt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark en kan je geen inzameling van grofvuil aan huis meer aanvragen.

Opgelet! De betalingstermijn geldt niet voor de toegang tot het recyclagepark. Van het ogenblik dat je saldo onder 0 euro komt, heb je geen toegang  meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld er wel aan de zuil betalen, zodat je toch nog binnen kan.

  Wat gebeurt er als mijn saldo onder 0 euro zakt?

Zakt je saldo onder 0 euro, krijg je nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn worden je containers niet meer leeggemaakt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark en kan je geen inzameling van grofvuil aan huis meer aanvragen. Opgelet! De betalingstermijn geldt niet voor de toegang tot het recyclagepark. Van het ogenblik dat je saldo onder 0 euro komt, heb je geen toegang  meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld er wel aan de ingangszuil betalen, zodat je toch nog binnen kan.

  Mijn saldo is onder 0 euro gezakt, kan ik nog naar het recyclagepark?

Zakt je saldo onder 0 euro, krijg je nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn heb je geen toegang meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld er wel aan de zuil betalen, zodat je toch nog binnen kan.

  Kan ik de betalingsuitnodigingen digitaal ontvangen?

Standaard sturen we de betalingsuitnodiging op papier. Maar je kan in je Mijn ILvA-account aanvinken dat je de betalingsuitnodiging per mail wenst te ontvangen. Aarzel dus zeker niet om je keuze aan te passen.

  Kan ik via domiciliëring betalen?

Het is niet mogelijk om je afvalrekening via domiciliëring te betalen.

  Hoe weet ik hoeveel saldo er op mijn afvalrekening staat?

Via je Mijn ILvA-account kan je alle ledigingen, bezoeken aan het recyclagepark en andere betalende diensten raadplegen. Je vindt je verbruik ook op de betalingsuitnodiging die wordt gestuurd wanneer je saldo te laag wordt.

  Hoe kan ik Mijn ILvA raadplegen?

Via www.ilva.be kan je de referentiepersoon registreren voor jouw gezin. Daarna kan je inloggen en je persoonlijke gegevens, zoals het saldo op je afvalrekening en je afvalverbruik nakijken.

Referentiepersoon is een andere naam voor gezinshoofd. ILvA richt alle communicatie aan deze persoon.

  Ik weet niet wie de referentiepersoon is van mijn gezin. Hoe vind ik dat terug?

De referentiepersoon is het gezinshoofd van een gezin. Dit is de persoon aan wie ILvA alle communicatie richt. Op de brief die je hebt ontvangen, vind je dit dus terug.