Veelgestelde vragen

Algemeen

  Wat is gewogen diftar?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt dan per kilogram afval die je aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie geen inspanning levert. Fair en eenvoudig!

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe minder recycleerbaar, hoe duurder het is.

  Wanneer voert ILvA gewichtgebonden diftar in?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. De invoering zal in verschillende fasen gebeuren. De timing ziet er als volgt uit:

Op 5 april 2021 starten:

 • Lede
 • Zottegem
 • Erpe-Mere
 • Geraardsbergen
 • Sint-Lievens-Houtem
 • Galmaarden
 • Herzele
 • Kluisbergen
 • Oosterzele

In juni 2021 starten:

 • Ninove
 • Haaltert
 • Affligem
 • Denderleeuw
 • Liedekerke

In oktober 2021 start:

 • Aalst
  Hoe weet ik wanneer gewogen diftar voor mij van start gaat?

Je krijgt een eerste brief met een voorstel van containerformaat (40 liter, 140 liter of 240 liter). Ben je tevreden met dit voorstel? Dan hoef je niets te doen. Niet tevreden? In de brief staat er hoe je een ander volume kan kiezen dan het voorgestelde volume. Daarna krijg je een tweede brief waarin de containerkeuze voor jouw gezin wordt bevestigd en de leverdatum dat we je container aan huis komen zetten. Er zijn dus heel wat stappen alvorens we de eerste container leegmaken volgens gewogen diftar. Twijfel je of je een brief gemist hebt? Op deze pagina vind je terug wanneer we de eerste brief versturen.

  Ik heb nog geen brief gekregen. Wat nu?

Misschien is jouw gemeente nog niet aan de beurt. Op onderstaande data valt de brief in brievenbus.

FASE 1

 • Lede (tussen 5 en 13 oktober 2020)
 • Zottegem (tussen 14 en 26 oktober 2020)
 • Erpe-Mere (november 2020)
 • Geraardsbergen (november 2020)
 • Sint-Lievens-Houtem (november 2020)
 • Galmaarden (december 2020)
 • Herzele (december 2020)
 • Kluisbergen (december 2020)

FASE 2

 • Affligem (begin 2021)
 • Denderleeuw (begin 2021)
 • Haaltert (begin 2021)
 • Liedekerke (begin 2021)
 • Ninove (begin 2021)

FASE 3

 • Aalst (info volgt later)

Is de periode van de bedeling van de eerste brief voor jouw gemeente of stad voorbij en heb je geen brief ontvangen? Neem dan contact op via 0800 98 002

  Wanneer mag ik de tweede brief verwachten?

FASE 1

 • Lede (januari 2021)
 • Zottegem (januari 2021)
 • Erpe-Mere (januari 2021)
 • Geraardsbergen (februari 2021)
 • Sint-Lievens-Houtem (februari 2021)
 • Galmaarden (maart 2021)
 • Herzele (februari 2021)
 • Kluisbergen (maart 2021)
 • Oosterzele

FASE 2

 • Affligem (eind april 2021)
 • Denderleeuw (april 2021)
 • Haaltert (maart 2021)
 • Liedekerke (mei 2021)
 • Ninove (maart 2021)

FASE 3

 • Aalst (mei 2021)

Is de periode van de bedeling van de tweede brief voor jouw gemeente of stad voorbij en heb je geen brief ontvangen? Neem dan contact op via 0800 98 002

  Waarom schakelt ILvA over op containers en gewogen diftar?

Na de uitbreiding van de GFT-regels en het toelaten van alle plastic verpakkingen in de blauwe zak, was een volgende stap nodig om de restfractieberg te doen verkleinen. ILvA heeft resoluut gekozen voor een methode waarbij de vervuiler betaalt voor zijn eigen afval. De meest correcte manier om dat te doen, is deze via gewogen diftar, waarbij je betaalt per kilogram afval die je aanbiedt. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor je eigen afvalrekening. Dit is een eerlijke methode, die ondertussen in heel wat andere steden en gemeenten in Vlaanderen heeft bewezen dat het tot een daling van de hoeveelheid afval leidt.

Containers zijn bovendien duurzaam: ze worden gerecycleerd wanneer ze stuk gaan. De gele zakken daarentegen worden mee opgebrand in de verbrandingsoven. Het lijkt voor één zak verwaarloosbaar, maar dankzij het gebruik van containers zal jaarlijks 215.000 kilogram minder plastic moeten verbrand worden.

Werken met containers is ook minder belastend voor onze collega’s van de inzameling. Ze hoeven niet langer duizenden kilo’s aan volle zakken in de vrachtwagen te gooien, maar kunnen de ergonomisch minder belastende containers mechanisch door het tilsysteem van de vrachtwagen laten heffen.

Ook administratief hebben de containers een voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd. De klachtenbehandeling zal er zo nog op verbeteren.

  Voor wie wordt gewogen diftar ingevoerd?

Gezinnen

 1. Je hebt je domicilie in het werkingsgebied.

ILvA zamelt bij elk gezin dat gedomicilieerd is in het werkingsgebied restfractie en GFT in. Elk gezin heeft dus recht op een gratis GFT-container en een gratis restfractiecontainer.

 1. Je hebt een woning gekocht in het werkingsgebied en verbouwt, maar woont er nog niet.

Heb je een woning gekocht, maar ben je er nog in aan het werken en woon je er nog niet? Dan kan je al een gratis restcontainer en GFT-container gebruiken en het recyclagepark bezoeken. Neem hiervoor contact op met je gemeente of stad.

Tweede verblijven

Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van de dienstverlening van ILvA, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente

Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:

op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn

het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Enkel van toepassing voor tweede verblijven in de gemeente Kluisbergen: Een eigenaar van een tweede verblijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Bedrijven

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt uiteraard niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • Het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente
 • Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
  • Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Verenigingen

 

Net zoals bedrijven kunnen ook erkende verenigingen één restcontainer en één GFT-container aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld jeugdverenigingen.

Verenigingen kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • ILvA krijgt na de registratie een officieel akkoord van de gemeente over het recht van de vereniging op de dienstverlening
 • De vereniging moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • Op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
 • Het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA

Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

  Ben ik verplicht om mijn restfractie in een grijze restcontainer aan te bieden?

Ja. Na de invoering van gewogen diftar, wordt restfractie niet langer in gele zakken ingezameld. Gezinnen zijn dus verplicht de grijze restcontainer te gebruiken. Er is geen overgangsperiode, zodat zakken en containers niet samen gebruikt kunnen worden.

Gezinnen zijn niet verplicht om GFT in de GFT-container te gooien. Ze mogen het ook in de grijze restcontainer aanbieden, maar dan zal je natuurlijk veel meer betalen (0,085 euro/kg GFT en 0,25 euro/kg restfractie). Het goedkoopst en meest milieuvriendelijke is uiteraard om thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat.

  Welk afval wordt via gewogen diftar ingezameld?

Enkel restfractie en GFT worden gewogen volgens het diftarsysteem. Je krijgt hiervoor een grijze restcontainer en een GFT-container gratis ter beschikking. Deze containers hebben een elektronische chip die het mogelijk maakt hen aan je adres te koppelen, zodat de afrekening correct van je afvalrekening kan gaan.

  Wordt GFT ook gewogen?

Met de invoering van gewogen diftar wordt ook je GFT gewogen. Om te weten hoeveel kilogram GFT je bij een lediging aanbiedt, moet een elektronische chip in de container worden geplaatst. Die chip bevat gegevens die je container koppelt aan je adres, zodat de afrekening correct kan verlopen. ILvA moet ter plaatse komen om die chip in je GFT-container te monteren. De info hierover zal in de brief staan die ook het voorstel van formaat restcontainer bevat.

  Moet ik mijn GFT-container inleveren?

Nee, je kan je GFT-container blijven gebruiken. We komen wel langs om er een elektronische chip in te plaatsen, zodat we je GFT-container kunnen koppelen aan je adresgegevens. Je ontvangt nog een brief met de datum waarop we dit komen doen.

Je kan je GFT-container wel wisselen tegen een ander formaat of een compostvat. Je vindt daar alle info over in de brief die je van ons ontvangt.

  Is dit systeem wel fraudebestendig?

ILvA heeft nog nooit klachten gekregen vanuit Oosterzele, waar het systeem al sinds 2018 bestaat, over afval dat in andermans container wordt gegooid. Ook onze collega-intercommunales die met containers werken, wijzen ons er op dat dit slechts zelden gebeurt.

  Wat als ik iemand zie die afval in mijn container gooit?

Sluikstorten in andermans container is strafbaar. Zie je dit gebeuren, schakel je best de politie in.

ILvA heeft nog nooit klachten gekregen vanuit Oosterzele, waar het systeem al sinds 2018 bestaat, over afval dat in andermans container wordt gegooid. Ook onze collega-intercommunales die met containers werken, wijzen ons er op dat dit slechts zelden gebeurt. We raden sowieso aan om je container vol aan te bieden, zodat er niets meer bij kan.

  Waarom wordt ook GFT gewogen?

GFT wegen en per kilogram betalen is een eenvoudige en faire manier om iedereen de eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn of haar eigen afval. Een GFT-sticker kost even veel of je nu 5 of 30 kilogram GFT aanbiedt. Door per kilogram aan te rekenen, laat je eenieder betalen volgens de hoeveelheid afval (GFT) die hij aanbiedt.

We willen de inwoners uiteraard ook graag aanmoedigen om zoveel mogelijk thuis te composteren. Want je kan heel wat afvalkost vermijden door je tuinafval in je eigen tuin te verwerken. Dan is het niet nodig dat een vrachtwagen langskomt en je GFT naar een installatie brengt, waar brandstof en energie nodig is om je GFT tot compost te verwerken. Thuiscomposteren is goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

  Verandert er iets voor de andere afvalsoorten?

Nee, glas, papier/karton, PMD en grofvuil worden aan op dezelfde manier en volgens dezelfde tarieven ingezameld.

  Wat met mogelijke geurhinder?

Vanuit Oosterzele, waar reeds tientallen jaren containers voor restfractie worden gebruikt, is er nog nooit een klacht geweest rond geurhinder van de restcontainers. Goed sorteren kan de kans op geurhinder ook sterk doen afnemen. Veel van wat onfris ruikt, hoort namelijk bij het GFT-afval. Een container kan bovendien goed worden gesloten, zal niet scheuren of lekken, en kan niet stuk worden gekrabd door katten. De mogelijke geurhinder zal dus niet groter zijn bij een container, in vergelijking met een zak.

  Zorgt dit systeem niet voor meer zwerfvuil en sluikstorten?

Cijfers tonen aan dat er geen verband is tussen de kostprijs van afval en de toename van sluikstorten. Ook de ervaring van andere intercommunales bevestigt dat: sluikstorten is eerder een mentaliteitsprobleem. Wanneer we naar het zwerfvuil kijken, zien we het bewijs daarvan: de blikjes in de berm kunnen makkelijk aangeboden worden in de goedkope blauwe zak. Ze zomaar op straat gooien, is dus geen financiële kwestie. ILvA zal daarom blijven inzetten op preventie en advies inzake sorteren en recycleren. Samen met de steden en gemeenten wil het ook verder inzetten op communicatie en handhaving: asociaal gedrag moet bestraft worden.

  Welke impact zal gewogen diftar hebben op de hoeveelheid restfractie?

Het betalen per kilogram restfractie zorgt er voor dat je je bewust wordt van de hoeveelheid afval die je produceert. In alle gemeenten waar dit principe wordt toegepast, is er een fikse daling van de afvalberg. Ook in Oosterzele, waar ILvA in 2018 gewogen diftar heeft ingevoerd, was er een daling van de gemiddelde hoeveelheid restfractie per persoon van 127 kg naar 94,6 kg. De daling zal in de rest van het ILvA-werkingsgebied uiteraard niet zo spectaculair zijn, omdat we starten met een lager restfractiecijfer dan in Oosterzele. Toch verwachten we dat er op termijn een daling van 9% restfractie zal zijn. Op een totale restfractieberg van bijna 35 miljoen kilogram is dat toch een behoorlijke afvalwinst!

  Zal mijn afvalkost nu hoger worden?

Je hebt je eigen afvalrekening in de hand. Vermijd je afval? Sorteer je goed? Dan zal je in elk geval minder betalen dan wie dat niet doet. Of je minder zal betalen dan vandaag, hangt af van de extra inspanningen die je doet om afval te vermijden en te sorteren. Denk daarbij aan thuiscomposteren, afvalarm winkelen, herbruikbare goederen kopen in plaats van wegwerpspullen, … Je kan heel wat doen om minder afval te hebben.

Met gewogen diftar willen we 2 dingen: dat er minder afval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend. Met de gele zakken gebeurt dit laatste niet. Want je kan een gele zak met 5 kg afval aanbieden, maar ook met 15 kg afval in. De prijs is dezelfde: 1,50 euro. ILvA betaalt zelf per kilogram afval voor de verwerking ervan. Voor de inwoner met 15 kg in de gele zak betaalt ILvA dus 3 keer meer dan voor de inwoner met 5 kg in de gele zak. Niet helemaal eerlijk dus! Door de gezinnen zelf per kilogram te laten betalen, betaalt eenieder de reële kost van zijn eigen afval.

  Blijft ILvA restfractie om de 2 weken inzamelen?

Er verandert niets aan de frequentie van inzameling. Restfractie wordt ook met gewogen diftar tweewekelijks ingezameld.

  Blijft ILvA GFT wekelijks inzamelen in de zomer?

Er verandert niets aan de frequentie van inzameling. GFT wordt ook met gewogen diftar wekelijks ingezameld in de zomermaanden en tweewekelijks in de wintermaanden.

  Verandert mijn afvalkalender?

Je kan je bestaande afvalkalender gewoon blijven gebruiken, tot die afloopt eind maart 2021. Naar jaarlijkse gewoonte ontvang je je nieuwe afvalkalender tussen eind februari en begin april 2021. Daarin zal alle info staan over de inzameling van de verschillende afvalsoorten.

  Ik woon in Oosterzele. Wat verandert er voor mij?

In Oosterzele worden sinds decennia grijze restcontainers gebruikt voor de inzameling van restfractie. In 2018 werd er gewogen diftar ingevoerd. De GFT-inzameling betaal je er vandaag ook al via je afvalrekening, maar vanaf april 2021 zal ook de GFT-aanbieding per kilogram worden aangerekend en niet langer via een vast bedrag. Je krijgt over deze aanpassing een aantal weken voor de start nog voldoende info over in je brievenbus.

Na de uitvoering van gewogen diftar, zullen dus alle 15 steden en gemeenten van ILvA dezelfde tarieven en methode van afvalinzameling kennen.

  Waarom laat ILvA de keuze niet aan de gebruiker? Wie gele zakken wil, gebruikt de gele zak. Wie liever een container heeft, kiest voor een container?

Dit is om een aantal redenen niet mogelijk. Vooreerst is er een financiële reden. Indien ILvA zowel zakken als containers dient aan te bieden, dan draagt het de kostprijs (en dus de nadelen) van deze twee producten. Het dient de plastic zakken aan te kopen (administratieve opvolging van een overheidsopdracht), het moet deze verdelen naar de winkels (logistiek werk) en dient de betalingen ervan op te volgen (boekhoudkundige impact). Daarbovenop dient het net dezelfde inspanningen te leveren voor de containers: het moet ook deze containers aankopen, chippen en verdelen, en moet daarnaast de vrachtwagens afstemmen op deze containers. Het kostenmodel komt zo onder druk te staan: ILvA dient de nadelen van twee producten te dragen, maar krijgt geen enkel voordeel in de plaats. Immers: de burger kan in functie van zijn gedrag van week tot week beslissen welke recipiënt hem best past. Wie eens compact en zwaarder wegend afval heeft, neemt een plastic zak, maar kan de inzameling erna het lichter en volumineus afval in een container aanbieden. Er is immers geen controle mogelijk op het aanbieden van een zak, zodat ook de inwoners die al een container hebben nog steeds plastic zakken kunnen aanbieden. Daarnaast is deze keuze ook logistiek niet mogelijk. De inworphoogte aan de vrachtwagen is bij containers hoger dan die van een plastic zak. Door gelijktijdig zakken en containers toe te laten, zouden de laders van ILvA verplicht worden de zakken een pak hoger in te werpen. Dit lijkt misschien een klein probleem voor de inwoner zelf, die eens per twee weken een gele zak naar buiten draagt, maar voor laders die dag na dag ettelijke tonnen afval moeten dragen en werpen maakt elke centimeter een wereld van verschil.

  Ik ben zonet in het ILvA-gebied komen wonen, hoe kan ik mijn containers aanvragen?

Contacteer ons via 0800 98 002


Van zakken naar bakken

  Hoe geraak ik aan een grijze restcontainer voor restfractie?

We komen langs en leveren je container aan jouw adres af. Maar eerst sturen we je een brief met een voorstel van containerformaat (40 liter, 140 liter of 240 liter). We baseren dit voorstel op je gezinsgrootte en type woning. Ben je tevreden met dit voorstel? Dan hoef je niets te doen. Niet tevreden? In de brief staat er hoe je een ander volume kan kiezen dan het voorgestelde volume.

Daarna krijg je een tweede brief waarin de containerkeuze voor jouw gezin wordt bevestigd en de leverdatum dat we je container aan huis komen zetten. Je hoeft hier niet voor thuis te blijven.

  Mag ik zelf het formaat van de restcontainer kiezen?

We sturen je eerst een brief met een voorstel van formaat restcontainer. Je krijgt dan even de tijd om deze keuze online of telefonisch aan te passen. Doe je dat niet, dan leveren we de restcontainer zoals we in de brief hebben voorgesteld.

  Ik heb geen internet. Kan ik mijn keuze op een andere manier aanpassen?

Ook zonder internet vind je alle info die je nodig hebt of kan aanpassingen vragen. Je kan de gewenste container online kiezen, maar ILvA staat je ook telefonisch te woord.

Voor de eerste inzameling word je per brief gevraagd een eerste overschrijving uit te voeren. Telkens je rekening onder 12,50 euro daalt, nodigen we je opnieuw uit je saldo aan te zuiveren. Die communicatie gebeurt per brief voor de mensen die geen e-mailadres hebben.

  Wanneer wordt mijn restcontainer geleverd?

Je ontvangt een brief met de exacte leverdag. Je hoeft hier niet voor thuis te blijven.

  Hoe verloopt de levering van mijn restcontainer / GFT-container / compostvat?

Je ontvangt een brief met de exacte leverdag. Je hoeft niet thuis te blijven voor de levering van jouw container(s) en/of compostvat. We plaatsen die aan jouw woning. Je herkent ze aan de adressticker op de zijkant. Neem de geleverd items gewoon binnen.

  Moet ik thuis blijven voor de levering van mijn restcontainer / GFT-container / compostvat?

Je hoeft niet thuis te blijven voor de levering van jouw container(s) en/of compostvat. We plaatsen die aan jouw woning. Je herkent ze aan de adressticker op de zijkant. Neem de geleverde items gewoon binnen.

  De restcontainer is pas geleverd, maar ik wil liever een ander formaat. Mag dat?

Het eerste jaar na ontvangst van je restcontainer, kan je je container één keer gratis wisselen. Daarna kost een wissel 50 euro.

  Mag ik de restcontainer op de openbare weg laten staan?

Nee, je mag je restcontainer enkel op de openbare weg zetten wanneer je hem aanbiedt voor de lediging ervan. Concreet is dit tussen 19u de avond voor de inzameling en 6u (5u in de zomer) de dag van de inzameling. Daarna moet je de container op privéterrein zetten.

  Mogen de gele zakken na de invoering van gewogen diftar nog gebruikt worden?

Eenmaal het systeem van de containers is ingevoerd, mag je geen gele zakken meer gebruiken. Er komt geen overgangsperiode waarin restfractie zowel in zakken als in containers zal mogen worden aangeboden. Probeer je overschot aan gele zakken eerst bij vrienden of familie te ruilen. Is dat niet gelukt? Dan kan je jouw zakken ruilen. We informeren je hier en in de tweede brief hoe je dat kan doen. Het bedrag van de ingeleverde gele zakken wordt op je afvalrekening gestort. Er wordt niet tegen contant geld geruild.

  Wat doe ik met mijn overschot aan gele zakken na de invoering van gewogen diftar?

Probeer je overschot aan gele zakken eerst bij vrienden of familie te ruilen. Is dat niet gelukt? Dan kan je jouw zakken ruilen. We informeren je hier en in de tweede brief hoe je dat kan doen. Het bedrag van de ingeleverde gele zakken wordt op je afvalrekening gestort. Er wordt niet tegen contant geld geruild.

  Mogen de GFT-stickers na de invoering van gewogen diftar nog gebruikt worden?

Eenmaal het systeem van de containers is ingevoerd, mag je geen stickers meer gebruiken. Probeer je overschot aan stickers eerst bij vrienden of familie te ruilen. Is dat niet gelukt? Dan kan je jouw stickers ruilen. We informeren je hier en in de tweede brief hoe je dat kan doen. Het bedrag van de ingeleverde stickers wordt op je afvalrekening gestort. Er wordt niet tegen contant geld geruild.

  Wat doe ik met het overschot aan GFT-sticker na de invoering van gewogen diftar?

Probeer je overschot aan stickers eerst bij vrienden of familie te ruilen. Is dat niet gelukt? Dan kan je jouw stickers ruilen. We informeren je hier en in de tweede brief hoe je dat kan doen. Het bedrag van de ingeleverde stickers wordt op je afvalrekening gestort. Er wordt niet tegen contant geld geruild.

  Hoe zal mijn huidige groene GFT-container worden opgehaald?

Indien je ervoor hebt gekozen om niet langer gebruik te maken van je huidige groene GFT-container, zal je onderstaande stappen moeten volgen zodat wij je GFT-container kunnen komen ophalen. Al deze informatie zal ook vermeld staan in de tweede brief.

 1. In de tweede brief zit een sticker. Kleef deze op het deksel van je huidige GFT-container.
 2. We informeren jou over wanneer we je GFT-container gratis komen leegmaken. Een GFT-sticker hangen voor deze inzameling is niet nodig. De sticker op het deksel volstaat.
 3. Laat je GFT-container na de lediging buiten staan. We halen hem zo spoedig mogelijk op. De datum van ophaling zal vermeld staan in de brief.
  Hoe zal mijn huidige groene GFT-container gewisseld worden voor een ander formaat?

Indien je een ander formaat hebt gekozen van groene GFT-container, dan zal je onderstaande stappen moeten volgen zodat wij je GFT-container kunnen komen ophalen. Al deze informatie zal ook vermeld staan in de tweede brief.

 1. In de tweede brief zit een sticker. Kleef deze op het deksel van je huidige GFT-container.
 2. We informeren jou over wanneer we je GFT-container gratis komen leegmaken. Een GFT-sticker hangen voor deze inzameling is niet nodig. De sticker op het deksel volstaat.
 3. Laat je GFT-container na de lediging buiten staan. We halen hem zo spoedig mogelijk op. De datum van ophaling zal vermeld staan in de brief.
 4. De nieuwe GFT-container zal samen met je nieuwe restcontainer worden geleverd. De dag staat vermeld in je brief.
  Hoe verloopt de levering van een compostvat en de ophaling van mijn huidige GFT-container?

Indien je hebt gekozen voor een compostvat, dan zal je onderstaande stappen moeten volgen, zodat wij je huidige  GFT-container kunnen komen opalen. Al deze informatie zal ook vermeld staan in de tweede brief.

 1. In de tweede brief zit een sticker. Kleef deze op het deksel van je huidige GFT-container.
 2. We informeren jou over wanneer we je GFT-container gratis komen leegmaken. Een GFT-sticker hangen voor deze inzameling is niet nodig. De sticker op het deksel volstaat.
 3. Laat je GFT-container na de lediging buiten staan. We halen hem zo spoedig mogelijk op. De datum van ophaling zal vermeld staan in de brief.
 4. Het compostvat zal samen je nieuwe restcontainer worden geleverd. De dag staat vermeld in je brief.
  In welke periode worden mijn containers / compostvat geleverd?

FASE 1

 • Lede (januari 2021)
 • Zottegem (januari – februari 2021)
 • Erpe-Mere (februari 2021)
 • Sint-Lievens-Houtem ( februari – maart 2021)
 • Geraardsbergen (februari 2021 – maart 2021)
 • Herzele (maart 2021)
 • Galmaarden (maart 2021)
 • Kluisbergen (maart 2021)
 • Oosterzele

FASE 2

 • Haaltert (maart – april 2021)
 • Denderleeuw (april 2021)
 • Ninove (april – mei 2021)
 • Liedekerke (mei 2021)
 • Affligem (mei 2021)

FASE 3

 • Aalst (mei – juni 2021)

Is de periode van de levering van de container(s) of/en compostvat voor jouw gemeente of stad voorbij? Heb jij je items niet gekregen? Neem dan contact op via 0800 98 002.

  Ik heb een verkeerd formaat van restcontainer ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Controleer via je brieven of via je mijn ILvA account of je wel degelijk een verkeerd formaat hebt ontvangen. Indien je een verkeerd formaat hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via 0800 98 002.

  Ik heb een verkeerd formaat van GFT-container ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Controleer via je brieven of via je mijn ILvA account of je wel degelijk een verkeerd formaat hebt ontvangen. Indien je een verkeerd formaat hebt ontvangen, neem dan contact met ons op via 0800 98 002.

  Ik heb geen restcontainer ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Is de periode van de levering van de container(s) of/en compostvat voor jouw gemeente of stad voorbij? Heb jij je items niet gekregen? Neem dan contact op via 0800 98 002.

  Hoe weet ik dat mijn GFT-container is gechipt?

Aan de zijkant van je GFT-container wordt na het chippen een nieuwe adressticker gekleefd. Op die sticker staat een C gedrukt.

  Ik heb geen GFT-container ontvangen. Wat moet ik nu doen?

Is de periode van de levering van de container(s) of/en compostvat voor jouw gemeente of stad voorbij? Heb jij je items niet gekregen? Neem dan contact op via 0800 98 002.

  Vanaf wanneer moet ik mijn GFT-container gebruiken?

Op je nieuwe afvalkalender zie je wanneer de eerste inzameling verloopt volgens gewogen diftar. Dan zie je een op je kalender een icoontje met een groene GFT-container waar KG op staat.

  Vanaf wanneer moet ik mijn nieuwe restcontainer gebruiken?

Op je nieuwe afvalkalender zie je wanneer de eerste inzameling verloopt volgens gewogen diftar. Dan zie je icoontje van een grijze restcontainer op je kalender staan.


Chippen van GFT-container

  Heeft mijn GFT-container al een chip?

ILvA moet ter plaatse komen om de chip in je GFT-container te monteren. Tot dan heeft geen enkele GFT-container een chip. De info hierover zal in de tweede brief staan die ook het voorstel van formaat restcontainer bevat.

  Hoe krijgt mijn GFT-container een chip?

Je ontvangt een eerste brief waarin staat welk formaat restcontainer we voorstellen en welke GFT-container je volgens onze gegevens hebt. Klopt dit formaat niet of wens je een ander formaat (of een compostvat in plaats van een GFT-container, dan krijg je even de tijd om online of telefonisch deze keuze door te geven.

Daarna ontvang je een tweede brief met de datum en de instructies voor het aanbieden van je GFT-container op de stoep, zodat een medewerker van ILvA een chip kan monteren in de GFT-container. Je GFT-container moet daarvoor niet leeg zijn.

Dit zijn de insctructies:

 1. In de tweede brief zit een sticker. Kleef deze op het deksel van je huidige GFT-container.
 2. We informeren jou over wanneer we de GFT-container komen chippen. Zet hem die dag vóór 7u buiten.
 3. Het is handiger als je GFT-container leeg is, maar het is niet verplicht.
 4. Je herkent jouw restcontainer aan de adressticker op de zijkant. Je GFT-container krijgt een nieuwe adressticker met een C op vermeld. Neem beide containers gewoon binnen*.

Wil je een ander formaat of een compostvat, dan nemen we je bestaande GFT-container mee en moet die uiteraard wel leeg zijn.

  Mijn GFT-container kon niet worden gechipt. Wat nu?

Het kan zijn dat jouw GFT-container gescheurd of te oud is om een chip in te monteren. Geen nood! We nemen dan onderstaande stappen om jou alsnog te voorzien van de gevraagde items.

 1. We kleven dan een sticker met extra info op het deksel. Verwijder die sticker niet!
 2. Je krijgt onmiddellijk een nieuwe GFT-container met een chip in, en jouw adres op.
 3. In de tweede brief zal vermeld staan op welke datum we je oude GFT-container gratis komen leegmaken. Een GFT-sticker hangen voor deze inzameling is niet nodig. De sticker op het deksel volstaat
 4. Laat je GFT-container na de lediging buiten staan. We halen hem zo spoedig mogelijk op. De datum van ophaling zal vermeld staan in de brief
  Moet mijn GFT-container leeg zijn om er een chip in te plaatsen.

Je GFT-container moet niet leeg zijn om er een chip in te monteren.

  Hoe weet ik dat mijn GFT-container een chip heeft gekregen?

Er zal een nieuwe adressticker op de zijkant van de GFT-container gekleefd worden, nadat de chip is gemonteerd.

  Ik heb geen GFT-container. Wat nu?

Je ontvangt een eerste brief waarin staat welk formaat restcontainer we voorstellen en welke GFT-container je volgens onze gegevens hebt. Indien je geen GFT-container hebt, kan je online of telefonisch een aanvraag voor een GFT-container van 40 liter of van 140 liter doen. Je kan ook verkiezen om geen GFT-container te gebruiken en een gratis compostvat in de plaats te laten leveren. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053/85 85 45.

  Ik wil geen GFT-container. Mag dat?

Ja, dat mag. Enkel de grijze restcontainer voor restfractie is verplicht voor gezinnen.

Je bent niet verplicht om GFT in de GFT-container te gooien. Je mag het ook in de grijze restcontainer aanbieden, maar dan zal je natuurlijk veel meer betalen (0,085 euro/kg GFT en 0,25 euro/kg restfractie). Het goedkoopst en meest milieuvriendelijke is uiteraard om thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat.

  Ik wil een compostvat en geen GFT-container. Kan dat?

Dat kan! Je kan je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat. Je vindt hier alle info over in de eerste brief die je ontvangt waarin staat welke GFT-container je volgens onze gegevens hebt. Daarna kan je online of telefonisch de ruil aanvragen voor een gratis compostvat.

  Ik wil zowel een compostvat als een GFT-container. Kan dat?

Je hebt recht op 1 standaard GFT-container of een compostvat. Je kan wel een extra GFT-container aankopen (40 euro).

  Is er een beluchtingsstok bij het compostvat?

Ja, die wordt meegeleverd met het compostvat.

  Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Krijg ik daarnaast nog een container voor restfractie?

Nee, de ondergrondse afvalsystemen blijven verplicht voor de bewoners voor wie deze bestemd zijn.

  Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Krijg ik daarnaast nog een groene container voor GFT?

Dat kan. We raden het je zeker aan, omdat je GFT dan gecomposteerd in plaats van verbrand wordt. Het kost ook een pak minder per kilogram in vergelijking met restfractie. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053/85 85 45.

  Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Wordt mijn restfractie dan ook per kilogram aangerekend?

Nee, het gebruik van de ondergrondse containers blijft op dezelfde manier werken als vandaag.

  Ik heb in het verleden bij ILvA een bijkomende GFT-container gehuurd. Wat gebeurt daarmee?

We sturen je een afzonderlijke brief, waarin we je meedelen of je die container nog kan gebruiken of wat er best mee gebeurt.


Containerinfo

  Welke restcontainers zijn er beschikbaar?

Er zijn 3 types restafvalcontainers: 240 liter – 140 liter – 40 liter.

  Welke GFT-containers zijn er beschikbaar?

Er zijn 2 types containers voor GFT: 140 liter – 40 liter.

  Welk formaat restcontainer wordt mij aangeraden?

Afhankelijk van je woningtype en gezinssamenstelling stellen we een formaat van container voor. Je zal de mogelijkheid hebben om een ander volume te kiezen dan het voorgestelde volume.

Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis te wisselen. Daarna kost een wissel 50 euro.

  Welk formaat GFT-container wordt mij aangeraden?

Heb je geen of een kleine tuin? Dan is een GFT-container van 40 liter waarschijnlijk de beste keuze. Composteer je thuis en wil je vooral je etensresten aanbieden? Dan heb je met een GFT-container van 40 liter genoeg.

Heb je een grote tuin en je composteert niet of slechts beperkt, dan is een GFT-container van 140 liter het meest geschikt.

Bovendien is het binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis te wisselen. Daarna kost een wissel 50 euro.

  Hoe groot en breed zijn de verschillende container?

140 liter

Hoogte: 108 cm

Breedte: 51 cm

Diepte: 56 cm

40 liter

Hoogte: 51 cm

Breedte: 50 cm

Diepte: 34 cm

240 liter

Hoogte: 106 cm

Breedte: 58 cm

Diepte: 72 cm

  Hoe ziet zo’n compostvat er uit? Wat zijn de afmetingen?

Het compostvat (Type: GRAF) is zwart en beschikt over een klep aan de onderkant zodat de compost gemakkelijk het vat kan worden geschept. Daarnaast beschikt het ook over een deksel. De afmetingen zijn:

Hoogte: 93 cm
Diameter: 80 cm
Massa: 7,3 kg
Inhoud: 280 liter

  Hebben de containers wieltjes?

De drie formaten restcontainer hebben wieltjes, ook die van 40 liter. De GFT-container van 140 liter heeft wielen, maar die van 40 liter niet.

  Hoeveel kilogram restfractie mag ik aanbieden per keer?

Onze medewerkers moeten in staat zijn een container tot aan de vrachtwagen te rollen voor lediging. Daarom is er  een maximaal gewicht volgens het formaat van de container:

40 liter: maximaal 15 kg

140 liter: maximaal 60 kilogram

240 liter: maximaal 110 kilogram

De restcontainer mag gerust vol worden aangeboden, maar hou je wel aan het gewicht! Containers die zwaarder zijn, worden geweigerd.

  Hoeveel kilogram GFT mag ik aanbieden per keer?

Onze medewerkers moeten in staat zijn een container tot aan de vrachtwagen te rollen voor lediging. Daarom is er  een maximaal gewicht volgens het formaat van de container:

40 liter: maximaal 15 kg

140 liter: maximaal 70 kilogram

De GFT-container mag gerust vol worden aangeboden, maar hou je wel aan het gewicht! Containers die zwaarder zijn, worden geweigerd.

  Hoeveel containers krijg ik ter beschikking?

Elk gezin krijgt standaard 1 gratis restcontainer en 1 GFT-container te beschikking. Je zal wel 1 extra restcontainer en 1 extra GFT-container kunnen aankopen.

Er is een maximum volume dat je in totaal mag hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter.

De aankoopprijs voor een extra container is 40 euro voor containers van 40 en 140 liter.

  Ik heb een groot gezin. Is 1 container dan voldoende?

Elk gezin krijgt standaard 1 gratis restcontainer en 1 GFT-container te beschikking. Bestaat je gezin uit meer dan 6 personen? Dan heb je recht op een gratis extra restcontainer en GFT-container. Voor gezinnen met meer dan 6 personen is het totaalvolume van alle restcontainers samen dus 480 liter (2 x 240 liter) en van alle GFT-containers samen 560 liter (2 x 280 liter). Voor grote gezinnen is het hebben van 2 restcontainers en/of 2 GFT-containers uiteraard geen verplichting. Wil je graag een extra rest- en/of GFT-container? Dan moet je wel eerst aanvragen.

  Hoe kan ik een extra container aankopen?

Naast de standaard gratis rest- en GFT-container, kan elk gezin 1 extra restcontainer en 1 extra GFT-container aankopen. Dit zal je pas na de opstart van het project kunnen doen, via je Mijn ILvA-account.

Er is een maximum volume dat je in totaal mag hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter.

De aankoopprijs voor een extra container is 40 euro voor containers van 40 en 140 liter.

  Mag ik een onbeperkt volume aan restcontainers hebben?

Nee, je mag maximaal 2 restcontainers hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Heb je een container van 140 liter, dan mag je dus maximum een container van 40 liter aankopen. Je kan binnen het jaar na de opstart je container ook 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter.

  Mag ik een onbeperkt volume aan GFT-containers hebben?

Nee, je mag maximaal 2 GFT-containers hebben. Je mag dus twee GFT-containers gebruiken (1 standaard en 1 die je moet aankopen). Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter. Je kan binnen het jaar na de opstart je container ook 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 40 liter.

  Mag ik twee restcontainers van 140 liter hebben?  

Nee, het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Heb je een container van 140 liter, dan mag je dus maximum een container van 40 liter aankopen. Heb je niet voldoende met een container van 140 liter? Je kan binnen het jaar na de opstart je container 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter.

  Mag ik twee GFT-containers van 140 liter hebben? 

Ja, het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter. Je mag dus twee GFT-containers van 140 liter gebruiken (1 standaard en 1 die je moet aankopen).

  Ik wil graag een slot op mijn restcontainer? Kan dat?

Bij de opstart van het project, kan je nog geen slot aankopen voor je container.

Uit de ervaring van meer dan 115 Vlaamse gemeenten waar met diftar-containers wordt gewerkt, weten we dat het storten van afval in iemand anders zijn container zelden gebeurt. Het risico wordt zeker overschat, en bovendien kost een slot behoorlijk veel geld (35 euro). De investering weegt wellicht niet op tegen de kost van het risico. Bij de opstart van het project worden dus containers zonder slot aangeboden. Wanneer na de opstart van het project gezinnen toch problemen met sluikstorten hebben, kan contact opgenomen worden met ILvA. Ten vroegste kan je na 1 januari 2022 een slot aanvragen.

  Ik wil een slot op mijn GFT-container. Kan dat?

Nee, op een GFT-container wordt geen slot geplaatst.

  Waarom mag een slot pas in januari 2022 en niet van bij de opstart?

Er zijn verschillende redenen waarom we nog even wachten. Het plaatsen van een slot moet altijd achteraf gebeuren en betekent een manipulatie van de container. Dit is een lastige aangelegenheid. Zo’n mechanisme is redelijk fragiel en moet 100% correct worden geplaatst, waarbij absoluut moet vermeden worden dat door de plaatsing water in de container sijpelt. Er moet namelijk geboord worden in de container.

Het slot wordt aan de binnenkant van de container geplaatst, en geopend wanneer de container wordt omgekeerd. Het slot komt hierdoor geregeld in aanraking met afval. Na verloop van tijd kan dit voor problemen zorgen (met het slotmechanisme zelf.)

Daarnaast zijn er de logistieke problemen en administratieve gevolgen achteraf. Mensen verliezen hun sleuteltjes. Of ze verhuizen en willen op hun nieuwe adres ook een slot. Dit kan dus op 150.000 adressen voor heel wat extra werk, transport en kosten zorgen. We willen dus wel graag sloten plaatsen, maar liefst enkel op die adressen waarvan blijkt dat een slot echt nodig is. Tenslotte is voor de inwoners de kost van 35 euro niet gering. Om die 35 euro “terug te winnen”, moet iemand al 140 kg afval in de restcontainer gooien. We geven daarom de kans om dit systeem eerst een aantal maanden uit te proberen en wanneer blijkt dat een slot echt nodig is, zullen we dit uiteraard mogelijk maken. In andere steden en gemeenten waar dit systeem al jarenlang loopt, blijkt trouwens dat het zelden gebeurt dat afval in iemands container wordt gegooid.

We vermelden er ook graag bij dat sluikstorten in andermans container strafbaar is.

  Wat doe ik als ik uitzonderlijk veel restfractie heb en het niet in de container kan?

Je zal uitzonderlijk 1 extra zak afval bij de container kunnen plaatsen. Onze medewerkers ledigen dan eerst je container en steken daarna de extra zak in de container, die opnieuw wordt gewogen.

Voorwaarden:

 • Je moet de aanbieding van de extra zak ten laatste drie werkdagen voor de inzameling telefonisch bij ILvA melden.
 • Je moet je adres duidelijk aanbrengen op de extra zak.
 • De extra zak past volledig in de aangeboden restfractiecontainer na de eerste lediging.
 • Heb je een container van 40 liter, dan mag de extra zak niet groter zijn dan 40 liter. Heb je een container van 140 of 240 liter, dan mag de extra zak niet groter zijn dan 60 liter.
 • De extra zak die je bij de container plaatst, wordt ook gewogen en per kilogram aangerekend.
 • De extra zak met restfractie mag niet meer dan 15 kilogram wegen.
 • Je hebt geen speciale ILvA-zak nodig. Je kiest zelf welke zak je aanbiedt. Zorg er wel voor dat hij stevig genoeg, zodat hij niet scheurt.

Onze medewerker kan de extra zak weigeren indien niet aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

Wie regelmatig meer afval heeft, kan ook de aankoop van een extra container overwegen. Die kost 40 euro (voor 40 of 140 liter) en kan aangeboden worden wanneer het nodig is.

  Ik woon op een appartement en heb geen plaats voor een container.

We sturen je eerst een brief met een voorstel van formaat restcontainer. Je krijgt dan even de tijd om deze keuze online of telefonisch aan te passen. Heb je geen ruimte om een container van 140 liter te plaatsen? Dan kan je kiezen voor een kleine container van 40 liter. Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis de keuze te veranderen. Daarna kost een wissel 50 euro.

Woon je op een appartement, heb je een officiële syndicus en wil je liever één (grote) container delen met de andere bewoners? Dat kan! Laat de syndicus van het gebouw met ons contact opnemen via diftar@ilva.be.

  Welke impact zal dit hebben op de inzamelrondes en de mobiliteit?

Een container leegmaken vergt meer tijd dan het meenemen van een gele zak. Daar staat tegenover dat er minder containers dan zakken zullen worden aangeboden (1 container voor 2,3 zakken). De vrachtwagen zal dus op minder adressen moeten stoppen en vlotter kunnen doorrijden tussen twee inzamelingen door. Bovendien leidt de omschakeling tot minder afval, en dat is het uiteindelijke doel. Door beter bewust te zijn over de prijs van afval, daalt de afvalberg. Dat heeft ook een gunstig effect op de inzameling en de mobiliteit.

  Zullen al die containers niet in de weg staan op de stoep?

Op het vlak van het terug plaatsen van de containers op de juiste plaats, zullen we een extra inspanning naar onze laders doen. Het is voor ons zonder twijfel belangrijk dat de verkeersveiligheid en mobiliteit van alle weggebruikers wordt gegarandeerd.

  Met kleine kinderen is er veel afval door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad veel en kunnen voor een hogere afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen. Sommige gemeenten voorzien een geboortepremie of een andere tussenkomst voor de aankoop van luiers. In nog andere steden of gemeenten steunt men het gebruik van herbruikbare luiers: dat is een duurzame manier om afval te vermijden.

Per gemeente of stad zal hier zeker meer info rond beschikbaar zijn in de loop van 2021.

  Wie een medisch probleem heeft, kan veel afval hebben door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad erg veel en kunnen voor een hogere afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen.

Per gemeente of stad zal hier zeker meer info rond beschikbaar zijn in de loop van 2021.

  Wat gebeurt er met mijn container(s) als ik verhuis?

De standaard restcontainer en GFT-container zijn verbonden aan je adres. Wanneer je verhuist, moeten de containers dus blijven staan. Had je een bijkomende container gekocht, dan mag je die wel meenemen.

De afvalrekening is gebonden aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van een gezin. Wanneer het gezinshoofd verhuist, dan neemt hij/zij het saldo mee naar zijn nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied. Wie verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, moet contact opnemen met ILvA.

  Wat gebeurt er met mijn compostvat als ik verhuis?

Wanneer je verhuist, moet je je compostvat laten staan.

  Mag ik plastic zakjes in mijn restcontainer gooien, zodat de container netjes blijft?

Ja, je mag zeker plastic zakjes gebruiken die je dan in je restcontainer gooit. Probeer dat uiteraard te vermijden, want hoe minder plastic we moeten verbranden, hoe beter.

In de GFT-container mogen er natuurlijk geen plastic zakjes! Wel kan je biozakjes van ILvA aankopen. Dit zijn composteerbare zakjes van 8 liter, waar je je groente- en fruitafval in kan gooien. Zo’n biozakje mag dan in de GFT-container. Opgelet, andere composteerbare zakjes (zonder ILvA-logo) mogen niet in de GFT-container. Van die zakjes zijn we immers niet zeker of ze wel 100% composteerbaar zijn.

  Mag ik plastic zakjes in mijn GFT-container gooien?

In de GFT-container mogen er geen plastic zakjes! Wel kan je biozakjes van ILvA aankopen. Dit zijn composteerbare zakjes van 8 liter, waar je je groente- en fruitafval in kan gooien. Zo’n biozakje mag dan in de GFT-container. Opgelet, andere composteerbare zakjes (zonder ILvA-logo) mogen niet in de GFT-container. Van die zakjes zijn we immers niet zeker of ze wel 100% composteerbaar zijn.

  Waarom zijn enkel ILvA-biozakjes toegelaten in de GFT-container?

Van de biozakjes met het ILvA logo zijn we 100% zeker dat ze composteerbaar zijn. Van de andere zakjes kunnen we dat niet zeker zijn en dat kan een invloed hebben op het composteringsproces.

ILvA heeft een strenge selectieprocedure met betrekking tot de biozakjes die we laten produceren.

Onze biozakjes moeten voldoen aan bepaalde strenge eisen. Ze moeten minstens over de volgende certificaten te beschikken :

 • TÜV-OK COMPOST, dat de composteerbaarheid van de materialen garandeert
 • TÜV-OK COMPOST voor de gebruikte inkten, dat de composteerbaarheid van de gebruikte inkten garandeert
 • TÜV-OK COMPOST HOME, dat de thuiscomposteerbaarheid van de materialen garandeert.
 • een attest volgens de C14 methode, dat aantoont dat het materiaal voor minstens 30 % uit hernieuwbare grondstof is vervaardigd
 • een attest van waterdampdoorlaatbaarheid, “ademende zakjes”

ILvA is verantwoordelijk voor het GFT dat samen met deze zakjes wordt aangeleverd in de composteringsinstallatie. Met dit GFT worden compost geproduceerd dat het VLACO-kwaliteitslabel continu verdient. Zonder VLACO-label kan de producent de compost niet op de markt brengen.

Door allerlei zakjes toe te laten, is deze controle weg, en kunnen wij onze composteerder ook niet langer de kwaliteit garanderen van wat wij aanleveren.

Onze biozakjes hebben bovendien de enige toegelaten grootte: 8 tot maximaal 10 liter. Andere zakjes zijn tot 20 liter of meer en zij vormen slierten in de voorbewerking in de composteringsinstallatie. Hierdoor zorgen ze voor onverantwoorde stilstanden in het productieproces én voor moeilijk composteerbare delen.

  Waar kan ik de ILvA-biozakjes kopen en wat is prijs?

De biozakjes zijn in de meeste verkooppunten ook te koop voor 2 euro per rolletje van 25 zakjes.


Wegen van je afval

  Hoe verloopt de weging van de container?

In elke container zit een chip met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. De ophaalwagens zijn uitgerust met een boordcomputer, beladingssysteem en een automatisch weegsysteem, dat volgens de Europese wetgeving geijkt wordt. Tijdens de inzameling herkent het systeem in de vrachtwagen de chip. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank. Het weegsysteem laat toe de aangeboden afvalcontainers automatisch te wegen op het beladingssysteem van de ophaalwagen. Wanneer de vrachtwagen je container leegmaakt, weegt hij die eerst met alle afval erin. Na het leegmaken, wordt de container opnieuw gewogen. Het verschil tussen beide gewichten is dus het aantal kilogram afval dat je hebt aangeboden. Is er nog wat afval achtergebleven in je container? Dan betaal je dat uiteraard niet mee.

Het weegsysteem geeft het gewicht door aan de boordcomputer. Dit gewicht wordt gebruikt om de kostprijs te berekenen. Het verschuldigde bedrag gaat automatisch van je afvalrekening af.

  Is dat wel betrouwbaar, dat wegen?

Het automatisch weegsysteem is volgens de Europese wetgeving geijkt. Onze ploegen controleren elke ochtend bij vertrek hun vrachtwagen, waarbij ook het wegen wordt gecontroleerd. De gewichten zijn dus zeker betrouwbaar.

  Hoe werkt het principe van de chip?

De chip in de container bevat een uniek nummer. Zo weten we aan welke adres en welke referentiepersoon (gezinshoofd) de container is gekoppeld. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in een databank. Zo gaat het verschuldigd bedrag van elke lediging automatisch van je afvalrekening af.

Die chip zit al in de grijze restcontainer die we je aan huis zullen leveren. We komen ook langs om een chip in je GFT-container te plaatsen. Je krijgt daar ruim op voorhand voldoende info over.

  Wat gebeurt als de container niet volledig is leeggemaakt?

Mogelijks is er een deel vastgevroren of te hard aangeduwd. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is niet haalbaar voor ILvA om alle inhoud manueel los te wrikken van de containers, wat daarna achterblijft in de container wordt niet meegenomen. Het deel dat in de container achterbleef, zal je uiteraard niet bij die ophaalbeurt betalen.

Gelukkig gebeurt dit niet vaak, maar je kan wel helpen om dit te voorkomen. Om vastvriezen tegen te gaan, raden we aan om onderin de container krantenpapier te leggen en dan pas te beginnen vullen.


Tarieven en betaling

  Wat zijn de tarieven voor restfractie?

Het tarief voor restfractie bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost (va) en een kost per kilogram.

Vaste aanbiedkost (va) restfractie

Telkens wanneer je de grijze restcontainer aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een vaste aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

   40 liter    0,25 euro
   140 liter    0,25 euro
   240 liter    0,50 euro

Tarief per kilogram gewogen gewicht restfractie

Per kilogram restfractie wordt 0,25 euro aangerekend.

  Wat zijn de tarieven voor GFT?

Het tarief voor GFT bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost (va) en een kost per kilogram.

Vaste aanbiedkost (va) GFT

Telkens wanneer je de GFT-container aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een vaste aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

   40 liter    0,125 euro
   140 liter    0,125 euro

Tarief per kilogram gewogen gewicht GFT

Per kilogram GFT wordt 0,085 euro aangerekend.

  Waarom wordt een vaste aanbiedkost aangerekend?

ILvA wil je graag aanmoedigen om je container vol aan te bieden. Halfvolle containers leegmaken kost ILvA immers even veel moeite en energie als een volle container. Het is dus logistiek een veel betere zaak je container pas aan te bieden als hij vol is.

  Ik wil meer dan 1 container voor mijn restfractie. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 restcontainer ter beschikking, van 40, 140 of 240 liter. Deze is gratis.

Is het formaat restcontainer dat je voor je gezin ter beschikking hebt niet voldoende?

Dan heb je 2 keuzes:

 1. Je koopt een extra container aan:

Tarieven aankoop restcontainers gezinnen:

 40 liter 40 euro
140 liter 40 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende restcontainers mag maximaal 240 liter zijn. Heb je dus al een restcontainer van 240 liter, dan kan je er geen extra aankopen.

 1. Je wisselt je restcontainer voor een ander formaat:

Je kan binnen het jaar na de opstart je container 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter.

  Ik wil meer dan 1 container voor mijn GFT. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 GFT-container ter beschikking, van 40 of van 140 liter. Deze is gratis.

Is het formaat GFT-container dat je voor je gezin ter beschikking hebt niet voldoende?

Dan heb je 2 keuzes:

 1. Je koopt een extra container aan:

Tarieven aankoop GFT-containers gezinnen:

 40 liter 40 euro
140 liter 40 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende containers mag maximaal 280 liter zijn.

 1. Je wisselt je GFT-container voor een ander formaat:

Je kan binnen het jaar na de opstart je container 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 40 liter omruilen voor een groter exemplaar van 140 liter.

  Waarom is de aanbiedkost van de restcontainer duurder dan die van de GFT-container?

We willen vooral dat restfractie zoveel mogelijk wordt beperkt om zo de afvalberg te verkleinen. Hoe minder restfractie je hebt, hoe goedkoper dus.

We willen ook het thuiscomposteren stimuleren, zodat er geen transport moet ingezet worden voor de inzameling van je GFT. Wil je toch dat we langskomen, vragen we een beperkte aanbiedkost. Dit bedrag dekt niet de volledige kost, maar doet toch al nadenken om ook bewuster met GFT om te gaan.

  Is de inzameling via gewogen diftar duurder dan gele zakken en GFT-stickers?

ILvA heeft de tarieven niet meer aangepast sedert 2009. Dit was financieel niet langer houdbaar. ILvA had de keuze: ofwel de tarieven voor de gele zak en de GFT-stickers verhogen, ofwel een nieuw systeem invoeren dat de inwoners zelf verantwoordelijk maakt voor de eigen afvalrekening. Wie zijn aankoop- en sorteergedrag niet wijzigt, zal dus inderdaad meer betalen dan vroeger. Maar dat zou hetzelfde zijn bij een tariefverhoging van de gele zakken en GFT-stickers. Het grote verschil is dat je met gewogen diftar onmiddellijk resultaat ziet als je afval vermijdt en beter sorteert.

Met gewogen diftar willen we 2 dingen: dat er minder afval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend. Met de gele zakken gebeurt dit laatste niet. Want je kan een gele zak met 5 kg afval aanbieden, maar ook met 15 kg afval in. De prijs is dezelfde: 1,50 euro. ILvA betaalt zelf per kilogram afval voor de verwerking ervan. Voor de inwoner met 15 kg in de gele zak betaalt ILvA dus 3 keer meer dan voor de inwoner met 5 kg in de gele zak. Niet helemaal eerlijk dus! Door de gezinnen zelf per kilogram te laten betalen, betaalt eenieder de reële kost van zijn eigen afval.

Er mag vandaag 15 kg in de gele zak, en velen gebruiken dit gewicht om de prijs te vergelijken, maar uit onze resultaten blijkt dat een gele zak gemiddeld 7 kg weegt. Je neemt dat dus best als basis om de prijzen te vergelijken.

  Hoe verloopt de betaling van de inzameling?

Je betaalt via een voorschot aan ILvA. Als startbedrag op je afvalrekening stellen we een bedrag voor van 35 euro. Dit is voor een gemiddeld gezin voldoende om 6 maanden afval mee te betalen. Via een betaaluitnodiging zullen we elk gezin vragen dit bedrag te storten. Na elke inzameling gaat het bedrag van het aangeboden afval van dit saldo af.

Ook je bezoek aan het recyclagepark en het gebruik van andere betalende diensten van ILvA (zoals de inzameling aan huis van grofvuil) zal via het saldo op je afvalrekening gebeuren.

Wanneer je saldo zakt onder de 12,50 euro, sturen we je een nieuwe betaaluitnodiging met de vraag je saldo aan te zuiveren.

  Op welk rekeningnummer moet ik storten?

Je dient te storten op het rekeningnummer BE11 0960 2196 3548. Gebruik steeds de gestructureerde mededeling die bij jouw afvalrekening hoort. Je vindt die op je betalingsuitnodiging of op de pagina “Mijn afvalverbruik” op je Mijn ILvA-account.

  Waar vind ik de gestructureerde mededeling die ik moet gebruiken?

Je vindt de gestructureerde mededeling op je betalingsuitnodiging of op de pagina “Mijn afvalverbruik” op je Mijn ILvA-account. Gebruik altijd die mededeling wanneer je stort op je afvalrekening.

  Kan ik dan ook meer dan 35 euro storten?

Je zal op elk moment geld kunnen bijstorten op je afvalrekening, zolang je de correct gestructureerde mededeling gebruikt.

  Ben ik verplicht 35 euro te storten of mag ik ook een ander bedrag storten?

Je wordt uitgenodigd, maar niet verplicht, om een voorschot van 35 euro te betalen als startbedrag. Met 35 euro kan een gemiddeld gezin ongeveer 6 maanden zijn afval kwijt. Je hoeft niet het volledige bedrag te betalen als dat moeilijk ligt. Wil jij graag wat vaker een kleiner bedrag storten? Dan is dat geen probleem. Maar we vragen je toch voldoende te storten om administratie te vermijden en zeker te zijn dat je geen inzamelingen mist.

Zolang je saldo positief is, kan je afval aanbieden. ILvA stuurt je sowieso een berichtje wanneer je saldo onder 12,50 euro en onder 0 euro zakt. Je krijgt dan even tijd om te betalen en pas daarna wordt je afval niet meegenomen.

Na de start van gewogen diftar zal dit bedrag worden aangepast naar het reële verbruik van je gezin.

Je mag ook meer dan 35 euro of het voorgestelde bedrag storten, zolang je de correcte gestructureerde mededeling gebruikt.

  Kan mijn saldo onder 0 euro zakken?

Ja, je saldo kan onder 0 euro zakken.

Een voorbeeldje:

Stel dat er nog 4 euro op je afvalrekening staat. Je biedt je restcontainer van 140 liter aan met 17 kg restfractie in. ILvA maakt die leeg. Er gaat 4,50 euro van je afvalrekening af (0,25 euro vaste aanbiedkost + 17 x 0,25 euro/kg = 4,50 euro). Je saldo komt dus negatief te staan: -0,50 euro. Je krijgt dan nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn worden je containers niet meer leeggemaakt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark en kan je geen inzameling van grofvuil aan huis meer aanvragen.

  Wat gebeurt er als mijn saldo onder 0 euro zakt?

Zakt je saldo onder 0 euro, krijg je nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn worden je containers niet meer leeggemaakt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark en kan je geen inzameling van grofvuil aan huis meer aanvragen.

Opgelet! De betalingstermijn geldt niet voor de toegang tot het recyclagepark. Van het ogenblik dat je saldo onder 0 euro komt, heb je geen toegang  meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld er wel aan de zuil betalen, zodat je toch nog binnen kan.

  Mijn saldo is onder 0 euro gezakt, kan ik nog naar het recyclagepark?

Zakt je saldo onder 0 euro, krijg je nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn heb je geen toegang meer tot het recyclagepark. Je kan je schuld er wel aan de zuil betalen, zodat je toch nog binnen kan.

  Kan ik de betalingsuitnodigingen digitaal ontvangen?

De eerste betalingsuitnodiging bij de start van het project zal je op papier ontvangen. Daarna zal je je online kunnen registreren en vragen om alle verder informatie digitaal te ontvangen. Zo vermijden we papier, dus raden we dit zeker aan.

  Kan ik via domiciliëring betalen?

Het is niet mogelijk om je afvalrekening via domiciliëring te betalen.

  Hoe weet ik hoeveel saldo er op mijn afvalrekening staat?

Via Mijn-ILvA, het account van jouw gezin bij ILvA, zal je alle ledigingen, bezoeken aan het recyclagepark en andere betalende diensten kunnen raadplegen. Je vindt je verbruik ook op de brief met de betalingsuitnodiging die wordt gestuurd wanneer je saldo te laag wordt.

  Hoe kan ik Mijn-ILvA raadplegen?

Via www.ilva.be kan je de referentiepersoon registreren voor jouw gezin. Daarna kan je inloggen en je persoonlijke gegevens, zoals het saldo op je afvalrekeningen en je afvalverbruik nakijken.

Referentiepersoon is een andere naam voor gezinshoofd. ILvA richt alle communicatie aan deze persoon.

  En wat met mijn privacy?

In elke container zit een elektronische chip. Daarmee lezen we aan onze vrachtwagen het nummer van je container, dat we koppelen aan het gewicht van het afval. In onze software koppelen we het chipnummer en het gewicht aan jouw adres. Je adres en je gezinssamenstelling halen we uit het Rijksregister, dat ILvA mag consulteren, of krijgen we van het gemeentebestuur (omdat je er een tweede verblijf hebt geregistreerd). Op die manier kunnen we je ook toegang geven tot het recyclagepark, en weten we bijvoorbeeld of de leden van jouw gezin al 100 kilogram gratis hebben aangebracht of niet. Via de software van onze verwerker rekenen we je verbruik aan op je afvalrekening. Het spreekt voor zich dat die omgeving goed beveiligd wordt. Op basis van je verbruik kunnen we, net zoals dat voor water en elektriciteit gebeurt, in de toekomst een aangepast voorschot vragen, al bepaal je altijd zelf welk bedrag je wanneer oplaadt. We kunnen je ook laten weten of je veel of weinig afval verbruikt, in vergelijking met andere mensen. Maar meer gebeurt er nooit: er zijn geen beloningen of sancties, en je gegevens worden nooit aan (commerciële) organisaties of andere bedrijven doorgegeven. Je kan je gegevens ook steeds zelf nakijken, via het portaal. Wil je meer in detail weten hoe het zit, dan kan je hier onze privacy-verklaring nalezen.

  Ik weet niet wie de referentiepersoon is van mijn gezin. Hoe vind ik dat terug?

De referentiepersoon is het gezinshoofd van een gezin. Dit is de persoon aan wie ILvA alle communicatie richt. Op de brief die je hebt ontvangen, vind je dit dus terug.

  Wat gebeurt er met mijn containers wanneer ik verhuis?

De standaard restcontainer en GFT-container zijn verbonden aan je adres. Wanneer je verhuist, moeten de containers dus blijven staan. Had je een bijkomende container gekocht, dan mag je die wel meenemen.

Eens je elders bent ingeschreven, of meteen nadat je je verhuis uit de woning hebt bij je stad of gemeente, worden de containers onmiddellijk geblokkeerd. Ze kunnen dus niet meer aangeboden worden. Je kan bij de stad of gemeente waar je woonde, wel vragen om ze nog enkele weken actief te houden.

  Ben ik mijn saldo op de afvalrekening kwijt als ik verhuis?

De afvalrekening is gebonden aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van een gezin. Wanneer de referentiepersoon verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, wordt het resterende saldo na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer.

Wanneer de referentiepersoon verhuist binnen het werkingsgebied van ILvA, dan neemt hij/zij het saldo mee naar zijn nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied, tenzij dit niet is gewenst. Wie wil dat het saldo toch wordt teruggestort, moet zich afmelden als referentiepersoon. Dit kan via een formulier op deze pagina: https://www.ilva.be/gewogendiftar/afmelding-referentiepersoon/

  De referentiepersoon verhuist, maar ik blijf in de woning. Wat gebeurt er met de afvalrekening?

De referentiepersoon behoudt steeds de afvalrekening en het saldo dat er op staat. Wanneer de referentiepersoon uit de woning vertrekt, dan neemt hij/zij de afvalrekening mee naar het nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied. Wanneer de referentiepersoon verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, wordt het resterende saldo na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer.

De persoon die achterblijft, wordt de nieuwe referentiepersoon op dit adres en krijgt dus een nieuwe afvalrekening waar een saldo op gestort moet worden. Hij of zij hoeft daar niets voor te doen. Van zodra containers worden aangeboden, verzendt ILvA een betalingsuitnodiging met alle informatie.

  Ik verhuis, maar de referentiepersoon blijft in de woning. Wat gebeurt er met de afvalrekening?

Wanneer de referentiepersoon in de woning blijft, behoudt hij/zij de afvalrekening en het saldo dat er op staat. Dit kan via een formulier op deze pagina: https://www.ilva.be/gewogendiftar/afmelding-referentiepersoon/

  Ik verhuis naar een woning waar een gemeenschappelijke oplossing bestaat. Krijg ik mijn saldo terug?

Wie verhuist naar een woning waar een gemeenschappelijke oplossing voor het afval is voorzien, zoals een woonzorgcentrum, kan vragen dat het saldo van op de afvalrekening teruggestort wordt. Dit kan via een formulier op deze pagina: https://www.ilva.be/gewogendiftar/afmelding-referentiepersoon/

  Wat is de procedure bij een overlijden?

In het geval van een overlijden hangt de procedure af van het al dan niet referentiepersoon zijn van de overledene.

Een overlijden van een niet-referentiepersoon heeft geen impact op de afvalrekening. De afvalrekening blijft dan op naam van de referentiepersoon staan.

Indien de referentiepersoon overlijdt, kunnen de containers nog maximaal 6 weken gebruikt worden. De inzameling wordt dan nog betaald via de bestaande afvalrekening. Wie wil dat de containers vroeger geblokkeerd worden, kan dit aanvragen via 0800 98 002. Het saldo van de afvalrekening wordt na 6 weken automatisch teruggestort op het laatst gebruikte rekeningnummer. Dit saldo wordt nooit overgedragen aan anderen.

De containers worden dus als volgt geblokkeerd:

 • automatisch na 6 weken
 • na aanvraag vroegere blokkering dan 6 weken (via 0800 98 002)

Wanneer een ander gezinslid de nieuwe referentiepersoon van het gezin wordt, zal die een eigen afvalrekening krijgen, waar een voorschot op gestort moet worden. De containers kunnen direct gebruikt worden en na de eerste inzameling wordt een betalingsuitnodiging gestuurd om het voorschot te betalen.

Wanneer een ander gezin komt inwonen, zal het saldo van de afvalrekening van dit gezin worden gebruikt of zal een betalingsuitnodiging worden verstuurd om een voorschot te storten na de eerste inzameling.

  Ik verhuis, maar ik wil dat de containers aan mijn oude woning nog leeggemaakt kunnen worden.

Wanneer je je verhuis uit de woning meldt bij je stad of gemeente, worden de containers onmiddellijk geblokkeerd. Ze kunnen dus niet meer aangeboden worden. Je kan wel aanvragen of ze tijdelijk nog actief te laten. Neem daarvoor contact op met ILvA.

  Ik ben verhuisd en er staan geen containers in mijn nieuwe woning.

Contacteer ILvA via het gratis nummer 0800 98 002.

  Ik ben verhuisd. Kan ik de aanwezige containers al gebruiken?

Wanneer je domicilie in orde is, kan je de aanwezige gechipte containers gebruiken. De kostprijs van de inzameling zal van je afvalrekening af gaan nadat we de container een eerste keer hebben leeggemaakt. Heb je nog geen afvalrekening? Dan sturen we de referentiepersoon van je gezin een betalingsuitnodiging na de eerste keer dat we je container hebben leeggemaakt.

  Ik ben aan het verbouwen. Hoe kan ik containers aanvragen?

Wie in het werkingsgebied van ILvA een woning aan het verbouwen is, kan al containers aanvragen, zodat er een oplossing is voor het afval in de periode van de verbouwing. Deze aanvraag verloopt via de gemeente.


Andere doelgroepen

  Ik heb een tweede verblijf in een ILvA-gemeente. Kan ik een GFT-container en een container voor restfractie krijgen?

Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van een gratis rest- en GFT-container en van de dienstverlening van ILvA, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente
 2. Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn
 • het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Wil je een restcontainer en/of een GFT-container op het adres van je tweede verblijf? Dan moet je je eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Ben je eigenaar van een tweede verblijf in Kluisbergen en je wil een rest- en/of GFT-container? Neem contact op met ILvA via 0800 98 002. 

  Wat met mijn bedrijf? Kan ik een ILvA-container krijgen voor restfractie en voor GFT van mijn bedrijf?

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt uiteraard niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • Het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente
 • Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
  • Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

  Met onze vereniging hebben we soms ook afval. Kunnen wij ook een GFT-container of een container voor restfractie krijgen?

Erkende verenigingen kunnen 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld jeugdverenigingen.

Verenigingen kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • ILvA krijgt na de registratie een officieel akkoord van de gemeente over het recht van de vereniging op de dienstverlening
 • De vereniging moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • Op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
 • Het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA

Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.


Varia

  Hoe kan ik afval voorkomen?

Restfractie

Zorg dat je zo weinig mogelijk restfractie hebt!

Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze restcontainer. Gooi er dus geen papier, karton, glas, GFT en PMD in. Breng afgedankte elektrische en elektronische apparaten naar het recyclagepark! En weet je dat (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel naar De Kringwinkel mag, zolang het niet vervuild is?

Trouwens, GFT is zwaar. Composteer dus thuis of gebruik de GFT-container. Maar gooi het niet in de grijze restcontainer, want dan betaal je een pak meer.

Nog beter dan recycleren is natuurlijk afval vermijden!

 • Koop enkel wat je nodig hebt en haal niet te veel in huis.
 • Misschien kan je wel apparaten huren of delen in plaats van ze aan te kopen?
 • Koop geen wegwerpproducten (bestek, bekers, zakdoeken, …).
 • Onderhoud je producten goed. Probeer duurzame spullen aan te kopen.
 • Ga eens naar een Repair Café en laat je spulletjes repareren.
 • Gebruik een eigen boodschappentas.
 • Verspil geen voedsel!

GFT

Composteer thuis: eenvoudig en gratis! En het is de beste oplossing voor het milieu, want vrachtwagens die om GFT komen, zijn bijlange niet zo milieuvriendelijk als een compostvat of -bak in je tuin.

Al eens gedacht aan kippen? Die eten maar al te graag je etensresten op. Dat ze je eitjes geven, is een mooie bonus bovenop!

Nog beter dan recycleren is natuurlijk afval vermijden!

Let goed op de houdbaarheidsdatum als je iets koopt.

Denk aan het verschil tussen “ten minste houdbaar tot” en “te gebruiken tot”. In het eerste geval mag je het product zeker nog opeten na de vermelde datum. Je koekjes zijn dan misschien al een klein beetje zachter geworden, maar voor je gezondheid kan het zeker geen kwaad. Je hoeft dit product dus niet weg te gooien. Met een “te gebruiken tot”-datum is dat anders. Dit staat op verse producten zoals vlees of vis. Eenmaal de vermelde datum is overschreden, kan je dit niet meer consumeren.

Tuinafval

 • Hergebruik je tuinafval! Denk maar aan een takkenwal of een schutting met wilgen.
 • Mulch je gras in plaats van het te maaien. Je maaisel wordt dan niet opgevangen maar fijn versnipperd zodat het kan blijven liggen en verteren. Het verbetert de bodem en is goed voor de kwaliteit van het gazon.
 • Vorm (een deel van) je gazon om tot een bloemenweide.
 • Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
 • Strooi blaadjes of fijn haagscheersel tussen vaste planten of heesters. Die laag beschermt de tuingrond tegen uitdroging en wordt langzaam door het bodemleven afgebroken.
  Mogen kattenbakkorrels in de GFT-container?

Kattenkorrels worden in principe geweigerd in de GFT-container, zelfs als de verpakking vermeldt dat de korrels composteerbaar zijn. Heel vaak bevat kattenbakvulling immers micro plastic deeltjes, die via het composteerproces in de compost en dus de grond zouden terechtkomen. Ben je echter helemaal zeker dat de korrels ecologisch en composteerbaar zijn en geen plastic (micro-)deeltjes bevatten, mag je ze in de GFT-container gooien. We rekenen daarbij dus op de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Want twijfel je zelf, gooi ze dan liever bij de restfractie. Tenslotte willen we geen plastic in de grond.

Wanneer je kattenbakvulling in de GFT-container gooit waarvan zeker is dat die niet ecologisch en composteerbaar is, zal je GFT-container niet leeggemaakt worden.

  Blijven de eerste 100 kilogram recycleerbaar afval per jaar gratis op het recyclagepark?

Ja, dat blijft. Jaarlijks mag elk gezin de eerste 100 kg recycleerbaar afval gratis brengen. Je mag tijdens die bezoeken enkel recycleerbaar afval brengen. Niet-recycleerbaar afval dien je te betalen.

  Kan ik met mijn restfractie naar het recyclagepark?

Neen, restfractie is niet toegelaten op het recyclagepark. De sorteerregels voor restfractie veranderen niet, enkel de manier van aanbieden (van de gele zak naar een grijze restcontainer).

  Blijven de sorteerregels hetzelfde?

De sorteerregels voor restfractie en GFT blijven hetzelfde, enkel de manier van aanbieden en betalen verandert.

 • Grijze restcontainer ipv gele zak
 • Groene restcontainer met chip ipv GFT-stickers
  Ik wens geen gebruik meer te maken van de ILvA dienstverlening. Wat moet ik doen?

Indien je als referentiepersoon (van een gezin, tweede verblijf, vereniging of onderneming) geen gebruik meer wenst te maken van de dienstverlening van ILvA, kan je een terugbetaling van je resterend saldo op je afvalrekening aanvragen. Enkele voorbeelden:

 • Je verhuist naar een woonzorgcentrum.
 • Je verkiest, als onderneming, een privé-inzamelaar.

Vul het aanvraagformulier in en bezorg het ons terug via de post of per mail.

Opgelet! Dit formulier is niet geldig voor wie verhuist buiten het werkingsgebied en een terugbetaling van het resterende saldo op de afvalrekening wenst. ILvA zal dit saldo zes weken nadat de verhuis officieel bij het lokaal bestuur is gemeld, automatisch terugbetalen op het rekeningnummer dat laatst gebruikt werd om saldo te storten.