Wat zijn de tarieven?

De kost voor de inzameling bestaat uit twee delen:

  • Een kost per kilogram
  • Een vaste aanbiedkost (va), volgens volume container. Dit betaal je elke keer dat je je container aanbiedt, ongeacht hoeveel afval er in zit.

 

Restfractie

Vaste aanbiedkost (va)

40 liter: 0,25 euro

140 liter: 0,25 euro

240 liter: 0,50 euro

Tarief per kilogram restfractie

0,25 euro/kg

GFT

Vaste aanbiedkost (va)

40 liter: 0,125 euro

140 liter: 0,125 euro

Tarief per kilogram GFT

0,085 euro/kg

VOORBEELD

Een gezin biedt een restfractiecontainer van 140 liter met 13 kg afval en een GFT-container van 40 liter met 5 kg GFT.

Restfractie

Vaste aanbiedkost (va) 0,25 euro + 13 x 0,25 euro = 3,50 euro

GFT

Vaste aanbiedkost (va) 0,125 euro + 5 x 0,085 euro = 0,55 euro