Veelgestelde vragen

Algemeen

  Wat is gewogen diftar?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. Dit betekent dat je je restfractie zal moeten aanbieden in een container en niet langer in gele zakken en dat je afval (restfractie en GFT) gewogen zal worden. Je betaalt dan per kilogram afval die je aanbiedt. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal op die manier op een eerlijke en duurzame manier worden toegepast. Hoe meer kilogram afval iemand produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie afval voorkomt en goed sorteert, zal dus minder betalen dan wie geen inspanning levert. Fair en eenvoudig!

Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief. Dit is een moeilijke benaming voor iets eenvoudigs: afhankelijk van het type afval betaal je een ander tarief. En hoe minder recycleerbaar, hoe duurder het is.

  Wanneer voert ILvA gewichtgebonden diftar in?

In de loop van 2021 start ILvA met gewogen diftar. De invoering zal in verschillende fasen gebeuren. De timing ziet er als volgt uit:

Op 5 april 2021 starten:

 • Lede
 • Zottegem
 • Erpe-Mere
 • Geraardsbergen
 • Sint-Lievens-Houtem
 • Galmaarden
 • Herzele
 • Kluisbergen
 • Oosterzele

In juni 2021 starten:

 • Ninove
 • Haaltert
 • Affligem
 • Denderleeuw
 • Liedekerke

In oktober 2021 start:

 • Aalst
  Hoe weet ik wanneer gewogen diftar voor mij van start gaat?

Je krijgt een eerste brief met een voorstel van containerformaat (40 liter, 140 liter of 240 liter). Ben je tevreden met dit voorstel? Dan hoef je niets te doen. Niet tevreden? In de brief staat er hoe je een ander volume kan kiezen dan het voorgestelde volume. Daarna krijg je een tweede brief waarin de containerkeuze voor jouw gezin wordt bevestigd en de leverdatum dat we je container aan huis komen zetten. Er zijn dus heel wat stappen alvorens we de eerste container leegmaken volgens gewogen diftar. Twijfel je of je een brief gemist hebt? Op deze pagina vind je de timing dat we de eerste brief versturen.

  Ik heb nog geen brief gekregen. Wat nu?

Misschien is jouw gemeente nog niet aan de beurt. Op onderstaande data valt de brief in brievenbus.

FASE 1

 • Lede (tussen 5 en 13 oktober 2020)
 • Zottegem (tussen 14 en 26 oktober 2020)
 • Erpe-Mere (tussen 27 oktober en 5 november 2020)
 • Geraardsbergen (tussen 6 en 24 november 2020)
 • Sint-Lievens-Houtem (tussen 25 en 30 november 2020)
 • Galmaarden (tussen 1 en 3 december 2020)
 • Herzele (tussen 4 en 14 december 2020)
 • Kluisbergen (tussen 15 en 17 december 2020)

FASE 2

 • Affligem (begin 2021)
 • Denderleeuw (begin 2021)
 • Haaltert (begin 2021)
 • Liedekerke (begin 2021)
 • Ninove (begin 2021)

FASE 3

 • Aalst (info volgt later)

De periode van de bedeling van de brief is voorbij? Neem dan contact op via 0800 98 002.

  Waarom schakelt ILvA over op containers en gewogen diftar?

Na de uitbreiding van de GFT-regels en het toelaten van alle plastic verpakkingen in de blauwe zak, was een volgende stap nodig om de restfractieberg te doen verkleinen. ILvA heeft resoluut gekozen voor een methode waarbij de vervuiler betaalt voor zijn eigen afval. De meest correcte manier om dat te doen, is deze via gewogen diftar, waarbij je betaalt per kilogram afval die je aanbiedt. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor je eigen afvalrekening. Dit is een eerlijke methode, die ondertussen in heel wat andere steden en gemeenten in Vlaanderen heeft bewezen dat het tot een daling van de hoeveelheid afval leidt.

Containers zijn bovendien duurzaam: ze worden gerecycleerd wanneer ze stuk gaan. De gele zakken daarentegen worden mee opgebrand in de verbrandingsoven. Het lijkt voor één zak verwaarloosbaar, maar dankzij het gebruik van containers zal jaarlijks 215.000 kilogram minder plastic moeten verbrand worden.

Werken met containers is ook minder belastend voor onze collega’s van de inzameling. Ze hoeven niet langer duizenden kilo’s aan volle zakken in de vrachtwagen te gooien, maar kunnen de ergonomisch minder belastende containers mechanisch door het tilsysteem van de vrachtwagen laten heffen.

Ook administratief hebben de containers een voordeel. Dankzij de chip weet ILvA exact welke container waar staat en hoe laat hij werd geledigd. De klachtenbehandeling zal er zo nog op verbeteren.

  Voor wie wordt gewogen diftar ingevoerd?

Gezinnen

 1. Je hebt je domicilie in het werkingsgebied.

ILvA zamelt bij elk gezin dat gedomicilieerd is in het werkingsgebied restfractie en GFT in. Elk gezin heeft dus recht op een gratis GFT-container en een gratis restfractiecontainer.

 1. Je hebt een woning gekocht in het werkingsgebied en verbouwt, maar woont er nog niet.

Heb je een woning gekocht, maar ben je er nog in aan het werken en woon je er nog niet? Dan kan je al een gratis restcontainer en GFT-container gebruiken en het recyclagepark bezoeken. Neem hiervoor contact op met je gemeente of stad.

Tweede verblijven

Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van de dienstverlening van ILvA, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente

Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:

op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn

het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Enkel van toepassing voor tweede verblijven in de gemeente Kluisbergen: Een eigenaar van een tweede verblijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Bedrijven

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt uiteraard niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • Het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente
 • Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
  • Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Verenigingen

 

Net zoals bedrijven kunnen ook erkende verenigingen één restcontainer en één GFT-container aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld jeugdverenigingen.

Verenigingen kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • ILvA krijgt na de registratie een officieel akkoord van de gemeente over het recht van de vereniging op de dienstverlening
 • De vereniging moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • Op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
 • Het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA

Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

  Ben ik verplicht om mijn restfractie in een grijze restcontainer aan te bieden?

Ja. Na de invoering van gewogen diftar, wordt restfractie niet langer in gele zakken ingezameld. Gezinnen zijn dus verplicht de grijze restcontainer te gebruiken. Er is geen overgangsperiode, zodat zakken en containers niet samen gebruikt kunnen worden.

Gezinnen zijn niet verplicht om GFT in de GFT-container te gooien. Ze mogen het ook in de grijze restcontainer aanbieden, maar dan zal je natuurlijk veel meer betalen (0,085 euro/kg GFT en 0,25 euro/kg restfractie). Het goedkoopst en meest milieuvriendelijke is uiteraard om thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat.

  Welk afval wordt via gewogen diftar ingezameld?

Enkel restfractie en GFT worden gewogen volgens het diftarsysteem. Je krijgt hiervoor een grijze restcontainer en een GFT-container gratis ter beschikking. Deze containers hebben een elektronische chip die het mogelijk maakt hen aan je adres te koppelen, zodat de afrekening correct van je afvalrekening kan gaan.

  Wordt GFT ook gewogen?

Met de invoering van gewogen diftar wordt ook je GFT gewogen. Om te weten hoeveel kilogram GFT je bij een lediging aanbiedt, moet een elektronische chip in de container worden geplaatst. Die chip bevat gegevens die je container koppelt aan je adres, zodat de afrekening correct kan verlopen. ILvA moet ter plaatse komen om die chip in je GFT-container te monteren. De info hierover zal in de brief staan die ook het voorstel van formaat restcontainer bevat.

  Waarom wordt ook GFT gewogen?

GFT wegen en per kilogram betalen is een eenvoudige en faire manier om iedereen de eigen verantwoordelijkheid te laten nemen voor zijn of haar eigen afval. Een GFT-sticker kost even veel of je nu 5 of 30 kilogram GFT aanbiedt. Door per kilogram aan te rekenen, laat je eenieder betalen volgens de hoeveelheid afval (GFT) die hij aanbiedt.

We willen de inwoners uiteraard ook graag aanmoedigen om zoveel mogelijk thuis te composteren. Want je kan heel wat afvalkost vermijden door je tuinafval in je eigen tuin te verwerken. Dan is het niet nodig dat een vrachtwagen langskomt en je GFT naar een installatie brengt, waar brandstof en energie nodig is om je GFT tot compost te verwerken. Thuiscomposteren is goed voor je portemonnee, maar ook voor het milieu.

  Verandert er iets voor de andere afvalsoorten?

Nee, glas, papier/karton, PMD en grofvuil worden aan op dezelfde manier en volgens dezelfde tarieven ingezameld.

  Is dit systeem wel fraudebestendig?

ILvA heeft nog nooit klachten gekregen vanuit Oosterzele, waar het systeem al sinds 2018 bestaat, over afval dat in andermans container wordt gegooid. Ook onze collega-intercommunales die met containers werken, wijzen ons er op dat dit slechts zelden gebeurt.

  Wat met mogelijke geurhinder?

Vanuit Oosterzele, waar reeds tientallen jaren containers voor restfractie worden gebruikt, is er nog nooit een klacht geweest rond geurhinder van de restcontainers. Goed sorteren kan de kans op geurhinder ook sterk doen afnemen. Veel van wat onfris ruikt, hoort namelijk bij het GFT-afval. Een container kan bovendien goed worden gesloten, zal niet scheuren of lekken, en kan niet stuk worden gekrabd door katten. De mogelijke geurhinder zal dus niet groter zijn bij een container, in vergelijking met een zak.

  Zorgt dit systeem niet voor meer zwerfvuil en sluikstorten?

Cijfers tonen aan dat er geen verband is tussen de kostprijs van afval en de toename van sluikstorten. Ook de ervaring van andere intercommunales bevestigt dat: sluikstorten is eerder een mentaliteitsprobleem. Wanneer we naar het zwerfvuil kijken, zien we het bewijs daarvan: de blikjes in de berm kunnen makkelijk aangeboden worden in de goedkope blauwe zak. Ze zomaar op straat gooien, is dus geen financiële kwestie. ILvA zal daarom blijven inzetten op preventie en advies inzake sorteren en recycleren. Samen met de steden en gemeenten wil het ook verder inzetten op communicatie en handhaving: asociaal gedrag moet bestraft worden.

  Welke impact zal gewogen diftar hebben op de hoeveelheid restfractie?

Het betalen per kilogram restfractie zorgt er voor dat je je bewust wordt van de hoeveelheid afval die je produceert. In alle gemeenten waar dit principe wordt toegepast, is er een fikse daling van de afvalberg. Ook in Oosterzele, waar ILvA in 2018 gewogen diftar heeft ingevoerd, was er een daling van de gemiddelde hoeveelheid restfractie per persoon van 127 kg naar 94,6 kg. De daling zal in de rest van het ILvA-werkingsgebied uiteraard niet zo spectaculair zijn, omdat we starten met een lager restfractiecijfer dan in Oosterzele. Toch verwachten we dat er op termijn een daling van 9% restfractie zal zijn. Op een totale restfractieberg van bijna 35 miljoen kilogram is dat toch een behoorlijke afvalwinst!

  Zal mijn afvalkost nu hoger worden?

Je hebt je eigen afvalrekening in de hand. Vermijd je afval? Sorteer je goed? Dan zal je in elk geval minder betalen dan wie dat niet doet. Of je minder zal betalen dan vandaag, hangt af van de extra inspanningen die je doet om afval te vermijden en te sorteren. Denk daarbij aan thuiscomposteren, afvalarm winkelen, herbruikbare goederen kopen in plaats van wegwerpspullen, … Je kan heel wat doen om minder afval te hebben.

Met gewogen diftar willen we 2 dingen: dat er minder afval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend. Met de gele zakken gebeurt dit laatste niet. Want je kan een gele zak met 5 kg afval aanbieden, maar ook met 15 kg afval in. De prijs is dezelfde: 1,50 euro. ILvA betaalt zelf per kilogram afval voor de verwerking ervan. Voor de inwoner met 15 kg in de gele zak betaalt ILvA dus 3 keer meer dan voor de inwoner met 5 kg in de gele zak. Niet helemaal eerlijk dus! Door de gezinnen zelf per kilogram te laten betalen, betaalt eenieder de reële kost van zijn eigen afval.

  Blijft ILvA restfractie om de 2 weken inzamelen?

Er verandert niets aan de frequentie van inzameling. Restfractie wordt ook met gewogen diftar tweewekelijks ingezameld.

  Blijft ILvA GFT wekelijks inzamelen in de zomer?

Er verandert niets aan de frequentie van inzameling. GFT wordt ook met gewogen diftar wekelijks ingezameld in de zomermaanden en tweewekelijks in de wintermaanden.

  Verandert mijn afvalkalender?

Je kan je bestaande afvalkalender gewoon blijven gebruiken, tot die afloopt eind maart 2021. Naar jaarlijkse gewoonte ontvang je je nieuwe afvalkalender tussen eind februari en begin april 2021. Daarin zal alle info staan over de inzameling van de verschillende afvalsoorten.

  Ik woon in Oosterzele. Wat verandert er voor mij?

In Oosterzele worden sinds decennia grijze restcontainers gebruikt voor de inzameling van restfractie. In 2018 werd er gewogen diftar ingevoerd. De GFT-inzameling betaal je er vandaag ook al via je afvalrekening, maar vanaf april 2021 zal ook de GFT-aanbieding per kilogram worden aangerekend en niet langer via een vast bedrag. Je krijgt over deze aanpassing een aantal weken voor de start nog voldoende info over in je brievenbus.

Na de uitvoering van gewogen diftar, zullen dus alle 15 steden en gemeenten van ILvA dezelfde tarieven en methode van afvalinzameling kennen.


Van zakken naar bakken

  Hoe geraak ik aan een grijze restcontainer voor restfractie?

We komen langs en leveren je container aan jouw adres af. Maar eerst sturen we je een brief met een voorstel van containerformaat (40 liter, 140 liter of 240 liter). We baseren dit voorstel op je gezinsgrootte en type woning. Ben je tevreden met dit voorstel? Dan hoef je niets te doen. Niet tevreden? In de brief staat er hoe je een ander volume kan kiezen dan het voorgestelde volume.

Daarna krijg je een tweede brief waarin de containerkeuze voor jouw gezin wordt bevestigd en de leverdatum dat we je container aan huis komen zetten. Je hoeft hier niet voor thuis te blijven.

  Mag ik zelf het formaat van de restcontainer kiezen?

We sturen je eerst een brief met een voorstel van formaat restcontainer. Je krijgt dan even de tijd om deze keuze online of telefonisch aan te passen. Doe je dat niet, dan leveren we de restcontainer zoals we in de brief hebben voorgesteld.

  Ik heb geen internet. Kan ik mijn keuze op een andere manier aanpassen?

Ook zonder internet vind je alle info die je nodig hebt of kan aanpassingen vragen.

Je kan de gewenste container online kiezen, maar ILvA staat je ook telefonisch te woord. Je kan ook langskomen op één van de zitdagen die we in jouw gemeente houden. Internet is dus zeker handig, maar dus niet noodzakelijk.

Daarnaast krijgt ieder gezin een persoonlijke afvalrekening. Het saldo en je verbruik kan je online nakijken nadat je de referentiepersoon van jouw gezin hebt geregistreerd op Mijn ILvA.

Voor de eerste inzameling word je per brief gevraagd een eerste overschrijving uit te voeren. Telkens je rekening onder 12,50 euro daalt, nodigen we je opnieuw uit je saldo aan te zuiveren. Die communicatie gebeurt per brief voor de mensen die geen e-mailadres hebben.

  Wanneer wordt mijn restcontainer geleverd?

Je ontvangt een brief met de exacte leverdag. Je hoeft hier niet voor thuis te blijven.

  Moet ik thuis blijven voor de levering van mijn restcontainer?

Je hoeft niet thuis te blijven voor de levering van jouw restcontainer. We plaatsen die aan jouw woning. Je herkent jouw restcontainer aan de adressticker op de zijkant.

  De restcontainer is pas geleverd, maar ik wil liever een ander formaat. Mag dat?

Het eerste jaar na ontvangst van je restcontainer, kan je je container één keer gratis wisselen. Daarna kost een wissel 50 euro.

  Mag ik de restcontainer op de openbare weg laten staan?

Nee, je mag je restcontainer enkel op de openbare weg zetten wanneer je hem aanbiedt voor de lediging ervan. Concreet is dit tussen 19u de avond voor de inzameling en 6u (5u in de zomer) de dag van de inzameling. Daarna moet je de container op privéterrein zetten.

  Mogen de gele zakken na de invoering van gewogen diftar nog gebruikt worden?

Eenmaal het systeem van de containers is ingevoerd, zullen gele zakken niet langer te gebruiken zijn. Er komt geen overgangsperiode waarin restfractie zowel in zakken als in containers zal mogen worden aangeboden.  Je overschot aan gele zakken zal je wel kunnen ruilen. Je krijgt hier nog info over.

  Wat doe ik met mijn overschot aan gele zakken na de invoering van gewogen diftar?

Je zal je overschot aan gele zakken mogen ruilen. Je krijgt hier nog info over.

  Mogen de GFT-stickers na de invoering van gewogen diftar nog gebruikt worden?

Eenmaal het systeem gewogen diftar is ingevoerd en we je GFT zullen wegen, zullen geen GFT-stickers meer gebruikt mogen worden. GFT-stickers zal je wel kunnen ruilen. Je krijgt hier nog info over.

  Wat doe ik met het overschot aan GFT-sticker na de invoering van gewogen diftar?

Je zal je overschot aan GFT-stickers mogen ruilen. Je krijgt hier nog info over.


Chippen van GFT-container

  Heeft mijn GFT-container al een chip?

ILvA moet ter plaatse komen om de chip in je GFT-container te monteren. Tot dan heeft geen enkele GFT-container een chip. De info hierover zal in de brief staan die ook het voorstel van formaat restcontainer bevat.

  Hoe krijgt mijn GFT-container een chip?

Je ontvangt een eerste brief waarin staat welk formaat restcontainer we voorstellen en welke GFT-container je volgens onze gegevens hebt. Klopt dit formaat niet of wens je een ander formaat (of een compostvat in plaats van een GFT-container, dan krijg je even de tijd om online of telefonisch deze keuze door te geven.

Daarna ontvang je een tweede brief met de datum en de instructies voor het aanbieden van de GFT-container op de stoep, zodat een medewerker van ILvA een chip kan monteren in de GFT-container. Je GFT-container moet daarvoor niet leeg zijn.

Wil je een ander formaat of een compostvat, dan nemen we je bestaande GFT-container mee en moet die uiteraard wel leeg zijn.

  Moet mijn GFT-container leeg zijn om er een chip in te plaatsen.

Je GFT-container moet niet leeg zijn om er een chip in te monteren.

  Hoe weet ik dat mijn GFT-container een chip heeft gekregen?

Er zal een nieuwe adressticker op de zijkant van de GFT-container gekleefd worden, nadat de chip is gemonteerd.

  Ik heb geen GFT-container. Wat nu?

Je ontvangt een eerste brief waarin staat welk formaat restcontainer we voorstellen en welke GFT-container je volgens onze gegevens hebt. Indien je geen GFT-container hebt, kan je online of telefonisch een aanvraag voor een GFT-container van 40 liter of van 140 liter doen. Je kan ook verkiezen om geen GFT-container te gebruiken en een gratis compostvat in de plaats te laten leveren. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053/85 85 45.

  Ik wil geen GFT-container. Mag dat?

Ja, dat mag. Enkel de grijze restcontainer voor restfractie is verplicht voor gezinnen.

Je bent niet verplicht om GFT in de GFT-container te gooien. Je mag het ook in de grijze restcontainer aanbieden, maar dan zal je natuurlijk veel meer betalen (0,085 euro/kg GFT en 0,25 euro/kg restfractie). Het goedkoopst en meest milieuvriendelijke is uiteraard om thuis te composteren. Je kan hiervoor je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat.

  Ik wil een compostvat en geen GFT-container. Kan dat?

Dat kan! Je kan je GFT-container inruilen voor een gratis compostvat. Je vindt hier alle info over in de eerste brief die je ontvangt waarin staat welke GFT-container je volgens onze gegevens hebt. Daarna kan je online of telefonisch de ruil aanvragen voor een gratis compostvat.

  Ik wil zowel een compostvat als een GFT-container. Kan dat?

Je hebt recht op 1 standaard GFT-container of een compostvat. Je kan wel een extra GFT-container aankopen (40 euro).

  Is er een beluchtingsstok bij het compostvat?

Nee, een beluchtingsstok dien je zelf aan te kopen.

  Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Krijg ik daarnaast nog een container voor restfractie?

Nee, de ondergrondse afvalsystemen blijven verplicht voor de bewoners voor wie deze bestemd zijn.

  Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Krijg ik daarnaast nog een groene container voor GFT?

Dat kan. We raden het je zeker aan, omdat je GFT dan gecomposteerd in plaats van verbrand wordt. Het kost ook een pak minder per kilogram in vergelijking met restfractie. Wil je voor de start van dit project al een GFT-container, zodat je sowieso minder restfractie hebt? Neem dan contact op met ILvA via info@ilva.be of via 053/85 85 45.

  Ik maak gebruik van ondergrondse containers voor mijn afval. Wordt mijn restfractie dan ook per kilogram aangerekend?

Nee, het gebruik van de ondergrondse containers blijft op dezelfde manier werken als vandaag.

  Ik heb in het verleden bij ILvA een bijkomende GFT-container gehuurd. Wat gebeurt daarmee?

We sturen je een afzonderlijke brief, waarin we je meedelen of je die container nog kan gebruiken of wat er best mee gebeurt.

  Ik heb in het verleden bij ILvA een bijkomende GFT-container gekocht. Wat gebeurt daarmee?

We sturen je een afzonderlijke brief, waarin we je meedelen of je die container nog kan gebruiken of wat er best mee gebeurt.


Containerinfo

  Welke restcontainers zijn er beschikbaar?

Er zijn 3 types restafvalcontainers: 240 liter – 140 liter – 40 liter.

  Welke GFT-containers zijn er beschikbaar?

Er zijn 2 types containers voor GFT: 140 liter – 40 liter.

  Welk formaat restcontainer wordt mij aangeraden?

Afhankelijk van je woningtype en gezinssamenstelling stellen we een formaat van container voor. Je zal de mogelijkheid hebben om een ander volume te kiezen dan het voorgestelde volume.

Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis te wisselen. Daarna kost een wissel 50 euro.

  Welk formaat GFT-container wordt mij aangeraden?

Heb je geen of een kleine tuin? Dan is een GFT-container van 40 liter waarschijnlijk de beste keuze. Composteer je thuis en wil je vooral je etensresten aanbieden? Dan heb je met een GFT-container van 40 liter genoeg.

Heb je een grote tuin en je composteert niet of slechts beperkt, dan is een GFT-container van 140 liter het meest geschikt.

Bovendien is het binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis te wisselen. Daarna kost een wissel 50 euro.

  Hoe groot en breed zijn de verschillende container?

140 liter

Hoogte: 108 cm

Breedte: 51 cm

Diepte: 56 cm

40 liter

Hoogte: 51 cm

Breedte: 50 cm

Diepte: 34 cm

240 liter

Hoogte: 106 cm

Breedte: 58 cm

Diepte: 72 cm

  Hoeveel kilogram restfractie mag ik aanbieden per keer?

Onze medewerkers moeten in staat zijn een container tot aan de vrachtwagen te rollen voor lediging. Daarom is er  een maximaal gewicht volgens het formaat van de container:

40 liter: maximaal 15 kg

140 liter: maximaal 60 kilogram

240 liter: maximaal 110 kilogram

De restcontainer mag gerust vol worden aangeboden, maar hou je wel aan het gewicht! Containers die zwaarder zijn, worden geweigerd.

  Hoeveel kilogram GFT mag ik aanbieden per keer?

Onze medewerkers moeten in staat zijn een container tot aan de vrachtwagen te rollen voor lediging. Daarom is er  een maximaal gewicht volgens het formaat van de container:

40 liter: maximaal 15 kg

140 liter: maximaal 70 kilogram

De GFT-container mag gerust vol worden aangeboden, maar hou je wel aan het gewicht! Containers die zwaarder zijn, worden geweigerd.

  Hoeveel containers krijg ik ter beschikking?

Elk gezin krijgt standaard 1 gratis restcontainer en 1 GFT-container te beschikking. Je zal wel 1 extra restcontainer en 1 extra GFT-container kunnen aankopen.

Er is een maximum volume dat je in totaal mag hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter.

De aankoopprijs voor een extra container is 40 euro voor containers van 40 en 140 liter.

  Ik heb een groot gezin. Is 1 container dan voldoende?

Elk gezin krijgt standaard 1 gratis restcontainer en 1 GFT-container te beschikking. Bestaat je gezin uit meer dan 6 personen? Dan heb je recht op een gratis extra restcontainer en GFT-container. Voor gezinnen met meer dan 6 personen is het totaalvolume van alle restcontainers samen dus 480 liter (2 x 240 liter) en van alle GFT-containers samen 560 liter (2 x 280 liter). Voor grote gezinnen is het hebben van 2 restcontainers en/of 2 GFT-containers uiteraard geen verplichting. Wil je graag een extra rest- en/of GFT-container? Dan moet je wel eerst aanvragen.

  Hoe kan ik een extra container aankopen?

Naast de standaard gratis rest- en GFT-container, kan elk gezin 1 extra restcontainer en 1 extra GFT-container aankopen. Dit zal je pas na de opstart van het project kunnen doen, via je Mijn ILvA-account.

Er is een maximum volume dat je in totaal mag hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter.

De aankoopprijs voor een extra container is 40 euro voor containers van 40 en 140 liter.

  Mag ik een onbeperkt volume aan restcontainers hebben?

Nee, je mag maximaal 2 restcontainers hebben. Het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Heb je een container van 140 liter, dan mag je dus maximum een container van 40 liter aankopen. Je kan binnen het jaar na de opstart je container ook 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter.

  Mag ik een onbeperkt volume aan GFT-containers hebben?

Nee, je mag maximaal 2 GFT-containers hebben. Je mag dus twee GFT-containers gebruiken (1 standaard en 1 die je moet aankopen). Het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter. Je kan binnen het jaar na de opstart je container ook 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 40 liter.

  Mag ik twee restcontainers van 140 liter hebben?  

Nee, het totaalvolume voor restcontainers (alle containers samengeteld) is 240 liter. Heb je een container van 140 liter, dan mag je dus maximum een container van 40 liter aankopen. Heb je niet voldoende met een container van 140 liter? Je kan binnen het jaar na de opstart je container 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter.

  Mag ik twee GFT-containers van 140 liter hebben? 

Ja, het totaalvolume voor GFT-containers (alle containers samengeteld) is 280 liter. Je mag dus twee GFT-containers van 140 liter gebruiken (1 standaard en 1 die je moet aankopen).

  Ik wil graag een slot op mijn restcontainer? Kan dat?

Bij de opstart van het project, kan je nog geen slot aankopen voor je container.

Uit de ervaring van meer dan 115 Vlaamse gemeenten waar met diftar-containers wordt gewerkt, weten we dat het storten van afval in iemand anders zijn container zelden gebeurt. Het risico wordt zeker overschat, en bovendien kost een slot behoorlijk veel geld (35 euro). De investering weegt wellicht niet op tegen de kost van het risico. Bij de opstart van het project worden dus containers zonder slot aangeboden. Wanneer na de opstart van het project gezinnen toch problemen met sluikstorten hebben, kan contact opgenomen worden met ILvA. Ten vroegste kan je na 1 januari 2022 een slot aanvragen.

  Ik wil een slot op mijn GFT-container. Kan dat?

Nee, op een GFT-container wordt geen slot geplaatst.

  Wat doe ik als ik uitzonderlijk veel restfractie heb en het niet in de container kan?

Je zal uitzonderlijk 1 extra zak afval bij de container kunnen plaatsen. De voorwaarde is wel dat dit afval is aangeboden in één verpakking die in jouw container past. In een container van 140 liter mag je dus één zak naast zetten die in de container past. Dit afval zal ook worden gewogen en aangerekend per kilogram. Je bent verplicht dit vooraf te melden aan ILvA. De juiste aanvraagprocedure wordt nog gecommuniceerd. Wie regelmatig meer afval heeft, kan ook de aankoop van een extra container overwegen. Die kost 40 euro (voor 40 of 140 liter) en kan aangeboden worden wanneer het nodig is.

  Ik woon op een appartement en heb geen plaats voor een container.

We sturen je eerst een brief met een voorstel van formaat restcontainer. Je krijgt dan even de tijd om deze keuze online of telefonisch aan te passen. Heb je geen ruimte om een container van 140 liter te plaatsen? Dan kan je kiezen voor een kleine container van 40 liter. Na de activatie van deze container zal het bovendien binnen het eerste jaar nog mogelijk zijn om eenmalig gratis de keuze te veranderen. Daarna kost een wissel 50 euro.

Woon je op een appartement, heb je een officiële syndicus en wil je liever één (grote) container delen met de andere bewoners? Dat kan! Laat de syndicus van het gebouw met ons contact opnemen via diftar@ilva.be.

  Welke impact zal dit hebben op de inzamelrondes en de mobiliteit?

Een container leegmaken vergt meer tijd dan het meenemen van een gele zak. Daar staat tegenover dat er minder containers dan zakken zullen worden aangeboden (1 container voor 2,3 zakken). De vrachtwagen zal dus op minder adressen moeten stoppen en vlotter kunnen doorrijden tussen twee inzamelingen door. Bovendien leidt de omschakeling tot minder afval, en dat is het uiteindelijke doel. Door beter bewust te zijn over de prijs van afval, daalt de afvalberg. Dat heeft ook een gunstig effect op de inzameling en de mobiliteit.

  Zullen al die containers niet in de weg staan op de stoep?

Op het vlak van het terug plaatsen van de containers op de juiste plaats, zullen we een extra inspanning naar onze laders doen. Het is voor ons zonder twijfel belangrijk dat de verkeersveiligheid en mobiliteit van alle weggebruikers wordt gegarandeerd.

  Met kleine kinderen is er veel afval door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad veel en kunnen voor een hogere afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen. Sommige gemeenten voorzien een geboortepremie of een andere tussenkomst voor de aankoop van luiers. In nog andere steden of gemeenten steunt men het gebruik van herbruikbare luiers: dat is een duurzame manier om afval te vermijden.

Per gemeente of stad zal hier zeker meer info rond beschikbaar zijn in de loop van 2021.

  Wie een medisch probleem heeft, kan veel afval hebben door luiers. Is daar een oplossing voor?

Luiers wegen inderdaad erg veel en kunnen voor een hogere afvalrekening zorgen. Het is een initiatief van de aangesloten steden en gemeenten om hier een regeling rond te treffen.

Per gemeente of stad zal hier zeker meer info rond beschikbaar zijn in de loop van 2021.

  Wat gebeurt er met mijn container(s) als ik verhuis?

De standaard restcontainer en GFT-container zijn verbonden aan je adres. Wanneer je verhuist, moeten de containers dus blijven staan. Had je een bijkomende container gekocht, dan mag je die wel meenemen.

De afvalrekening is gebonden aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van een gezin. Wanneer het gezinshoofd verhuist, dan neemt hij/zij het saldo mee naar zijn nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied. Wie verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, moet contact opnemen met ILvA.

  Wat gebeurt er met mijn compostvat als ik verhuis?

Wanneer je verhuist, mag je je compostvat meenemen.


Wegen van je afval

  Hoe verloopt de weging van de container?

In elke container zit een chip met een uniek nummer, dat extern gekoppeld is aan een databank met adresgegevens en een referentiepersoon. De ophaalwagens zijn uitgerust met een boordcomputer, beladingssysteem en een automatisch weegsysteem, dat volgens de Europese wetgeving geijkt wordt. Tijdens de inzameling herkent het systeem in de vrachtwagen de chip. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in de databank. Het weegsysteem laat toe de aangeboden afvalcontainers automatisch te wegen op het beladingssysteem van de ophaalwagen. Wanneer de vrachtwagen je container leegmaakt, weegt hij die eerst met alle afval erin. Na het leegmaken, wordt de container opnieuw gewogen. Het verschil tussen beide gewichten is dus het aantal kilogram afval dat je hebt aangeboden. Is er nog wat afval achtergebleven in je container? Dan betaal je dat uiteraard niet mee.

Het weegsysteem geeft het gewicht door aan de boordcomputer. Dit gewicht wordt gebruikt om de kostprijs te berekenen. Het verschuldigde bedrag gaat automatisch van je afvalrekening af.

  Is dat wel betrouwbaar, dat wegen?

Het automatisch weegsysteem is volgens de Europese wetgeving geijkt. Onze ploegen controleren elke ochtend bij vertrek hun vrachtwagen, waarbij ook het wegen wordt gecontroleerd. De gewichten zijn dus zeker betrouwbaar.

  Hoe werkt het principe van de chip?

De chip in de container bevat een uniek nummer. Zo weten we aan welke adres en welke referentiepersoon (gezinshoofd) de container is gekoppeld. Alle wegingen worden geregistreerd en centraal verzameld in een databank. Zo gaat het verschuldigd bedrag van elke lediging automatisch van je afvalrekening af.

Die chip zit al in de grijze restcontainer die we je aan huis zullen leveren. We komen ook langs om een chip in je GFT-container te plaatsen. Je krijgt daar ruim op voorhand voldoende info over.

  Wat gebeurt als de container niet volledig is leeggemaakt?

Mogelijks is er een deel vastgevroren of te hard aangeduwd. Tijdens de lediging wordt de container tweemaal ‘geschud’ om de inhoud los te maken. Het is niet haalbaar voor ILvA om alle inhoud manueel los te wrikken van de containers, wat daarna achterblijft in de container wordt niet meegenomen. Het deel dat in de container achterbleef, zal je uiteraard niet bij die ophaalbeurt betalen.

Gelukkig gebeurt dit niet vaak, maar je kan wel helpen om dit te voorkomen. Om vastvriezen tegen te gaan, raden we aan om onderin de container krantenpapier te leggen en dan pas te beginnen vullen.


Tarieven en betaling

  Wat zijn de tarieven voor restfractie?

Het tarief voor restfractie bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost (va) en een kost per kilogram.

Vaste aanbiedkost (va) restfractie

Telkens wanneer je de grijze restcontainer aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een vaste aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

   40 liter    0,25 euro
   140 liter    0,25 euro
   240 liter    0,50 euro

Tarief per kilogram gewogen gewicht restfractie

Per kilogram restfractie wordt 0,25 euro aangerekend.

  Wat zijn de tarieven voor GFT?

Het tarief voor GFT bestaat uit 2 delen: een vaste aanbiedkost (va) en een kost per kilogram.

Vaste aanbiedkost (va) GFT

Telkens wanneer je de GFT-container aanbiedt om leeg te laten maken, betaal je een vaste aanbiedkost, afhankelijk van het formaat van je container:

   40 liter    0,125 euro
   140 liter    0,125 euro

Tarief per kilogram gewogen gewicht GFT

Per kilogram GFT wordt 0,085 euro aangerekend.

  Waarom wordt een vaste aanbiedkost aangerekend?

ILvA wil je graag aanmoedigen om je container vol aan te bieden. Halfvolle containers leegmaken kost ILvA immers even veel moeite en energie als een volle container. Het is dus logistiek een veel betere zaak je container pas aan te bieden als hij vol is.

  Ik wil meer dan 1 container voor mijn restfractie. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 restcontainer ter beschikking, van 40, 140 of 240 liter. Deze is gratis.

Is het formaat restcontainer dat je voor je gezin ter beschikking hebt niet voldoende?

Dan heb je 2 keuzes:

 1. Je koopt een extra container aan:

Tarieven aankoop restcontainers gezinnen:

 40 liter 40 euro
140 liter 40 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende restcontainers mag maximaal 240 liter zijn. Heb je dus al een restcontainer van 240 liter, dan kan je er geen extra aankopen.

 1. Je wisselt je restcontainer voor een ander formaat:

Je kan binnen het jaar na de opstart je container 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 140 liter omruilen voor een groter exemplaar van 240 liter.

  Ik wil meer dan 1 container voor mijn GFT. Kan dat?

Standaard krijgt elk gezin 1 GFT-container ter beschikking, van 40 of van 140 liter. Deze is gratis.

Is het formaat GFT-container dat je voor je gezin ter beschikking hebt niet voldoende?

Dan heb je 2 keuzes:

 1. Je koopt een extra container aan:

Tarieven aankoop GFT-containers gezinnen:

 40 liter 40 euro
140 liter 40 euro

Let wel: het volume verdeeld over de verschillende containers mag maximaal 280 liter zijn.

 1. Je wisselt je GFT-container voor een ander formaat:

Je kan binnen het jaar na de opstart je container 1 keer gratis wisselen, daarna kost een wissel 50 euro. Je kan bijvoorbeeld je container van 40 liter omruilen voor een groter exemplaar van 140 liter.

  Is dit duurder dan gele zakken en GFT-stickers?

ILvA heeft de tarieven niet meer aangepast sedert 2009. Dit was financieel niet langer houdbaar. ILvA had de keuze: ofwel de tarieven voor de gele zak en de GFT-stickers verhogen, ofwel een nieuw systeem invoeren dat de inwoners zelf verantwoordelijk maakt voor de eigen afvalrekening. Wie zijn aankoop- en sorteergedrag niet wijzigt, zal dus inderdaad meer betalen dan vroeger. Maar dat zou hetzelfde zijn bij een tariefverhoging van de gele zakken en GFT-stickers. Het grote verschil is dat je met gewogen diftar onmiddellijk resultaat ziet als je afval vermijdt en beter sorteert.

Met gewogen diftar willen we 2 dingen: dat er minder afval is (door afval te vermijden en door beter te sorteren) en dat de reële kosten voor de inzameling en de verwerking van je afval correct worden aangerekend. Met de gele zakken gebeurt dit laatste niet. Want je kan een gele zak met 5 kg afval aanbieden, maar ook met 15 kg afval in. De prijs is dezelfde: 1,50 euro. ILvA betaalt zelf per kilogram afval voor de verwerking ervan. Voor de inwoner met 15 kg in de gele zak betaalt ILvA dus 3 keer meer dan voor de inwoner met 5 kg in de gele zak. Niet helemaal eerlijk dus! Door de gezinnen zelf per kilogram te laten betalen, betaalt eenieder de reële kost van zijn eigen afval.

  Hoe verloopt de betaling van de inzameling?

Je betaalt via een voorschot aan ILvA. Het startbedrag is 35 euro. Dit is voor een gemiddeld gezin voldoende om 6 maanden afval mee te betalen. Via een betaaluitnodiging zullen we elk gezin vragen dit bedrag te storten. Na elke inzameling gaat het bedrag van het aangeboden afval van dit saldo af.

Ook je bezoek aan het recyclagepark en het gebruik van andere betalende diensten van ILvA (zoals de inzameling aan huis van grofvuil) zal via het saldo op je afvalrekening gebeuren.

Wanneer je saldo zakt onder de 12,50 euro, sturen we je een nieuwe betaaluitnodiging met de vraag je saldo aan te zuiveren.

  Kan ik dan ook meer dan 35 euro storten?

Je zal op elk moment geld kunnen bijstorten op je afvalrekening, zolang je de correct gestructureerde mededeling gebruikt.

  Kan mijn saldo onder 0 euro zakken?

Ja, je saldo kan onder 0 euro zakken.

Een voorbeeldje:

Stel dat er nog 4 euro op je afvalrekening staat. Je biedt je restcontainer van 140 liter aan met 17 kg restfractie in. ILvA maakt die leeg. Er gaat 4,50 euro van je afvalrekening af (0,25 euro vaste aanbiedkost + 17 x 0,25 euro/kg = 4,50 euro). Je saldo komt dus negatief te staan: -0,50 euro. Je krijgt dan nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn worden je containers niet meer leeggemaakt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark en kan je geen inzameling van grofvuil aan huis meer aanvragen.

  Wat gebeurt er als mijn saldo onder 0 euro zakt?

Zakt je saldo onder 0 euro, krijg je nog even de tijd om je saldo in orde te brengen, maar na het verstrijken van de betalingstermijn worden je containers niet meer leeggemaakt, heb je geen toegang meer tot het recyclagepark en kan je geen inzameling van grofvuil aan huis meer aanvragen.

  Mijn saldo is onder 0 euro gezakt, kan ik nog naar het recyclagepark?

Nee! Wanneer je saldo onder 0 euro zakt, kan je geen gebruik maken van het recyclagepark.

  Kan ik de betalingsuitnodigingen digitaal ontvangen?

De eerste betalingsuitnodiging bij de start van het project zal je op papier ontvangen. Daarna zal je je online kunnen registreren en vragen om alle verder informatie digitaal te ontvangen. Zo vermijden we papier, dus raden we dit zeker aan.

  Kan ik via domiciliëring betalen?

Het is niet mogelijk om je afvalrekening via domiciliëring te betalen.

  Hoe weet ik hoeveel saldo er op mijn afvalrekening staat?

Via Mijn-ILvA, het account van jouw gezin bij ILvA, zal je alle ledigingen, bezoeken aan het recyclagepark en andere betalende diensten kunnen raadplegen. Je vindt je verbruik ook op de brief met de betalingsuitnodiging die wordt gestuurd wanneer je saldo te laag wordt.

  Hoe kan ik Mijn-ILvA raadplegen?

Via www.ilva.be kan je de referentiepersoon registreren voor jouw gezin. Daarna kan je inloggen en je persoonlijke gegevens, zoals het saldo op je afvalrekeningen en je afvalverbruik nakijken.

Referentiepersoon is een andere naam voor gezinshoofd. ILvA richt alle communicatie aan deze persoon.

  En wat met mijn privacy?

In elke container zit een elektronische chip. Daarmee lezen we aan onze vrachtwagen het nummer van je container, dat we koppelen aan het gewicht van het afval. In onze software koppelen we het chipnummer en het gewicht aan jouw adres. Je adres en je gezinssamenstelling halen we uit het Rijksregister, dat ILvA mag consulteren, of krijgen we van het gemeentebestuur (omdat je er een tweede verblijf hebt geregistreerd). Op die manier kunnen we je ook toegang geven tot het recyclagepark, en weten we bijvoorbeeld of de leden van jouw gezin al 100 kilogram gratis hebben aangebracht of niet. Via de software van onze verwerker rekenen we je verbruik aan op je afvalrekening. Het spreekt voor zich dat die omgeving goed beveiligd wordt. Op basis van je verbruik kunnen we, net zoals dat voor water en elektriciteit gebeurt, in de toekomst een aangepast voorschot vragen, al bepaal je altijd zelf welk bedrag je wanneer oplaadt. We kunnen je ook laten weten of je veel of weinig afval verbruikt, in vergelijking met andere mensen. Maar meer gebeurt er nooit: er zijn geen beloningen of sancties, en je gegevens worden nooit aan (commerciële) organisaties of andere bedrijven doorgegeven. Je kan je gegevens ook steeds zelf nakijken, via het portaal. Wil je meer in detail weten hoe het zit, dan kan je hier onze privacy-verklaring nalezen.

  Ik weet niet wie de referentiepersoon is van mijn gezin. Hoe vind ik dat terug?

De referentiepersoon is het gezinshoofd van een gezin. Dit is de persoon aan wie ILvA alle communicatie richt. Op de brief die je hebt ontvangen, vind je dit dus terug.

  Ben ik mijn saldo op de afvalrekening kwijt als ik verhuis?

De afvalrekening is gebonden aan de referentiepersoon (gezinshoofd) van een gezin. Wanneer het gezinshoofd verhuist, dan neemt hij/zij het saldo mee naar zijn nieuwe adres binnen het ILvA-werkingsgebied. Wie verhuist naar een gemeente of stad buiten ILvA, moet contact opnemen met ILvA.

De standaard restcontainer en GFT-container zijn verbonden aan je adres. Wanneer je verhuist, moeten de containers dus blijven staan. Had je een bijkomende container gekocht, dan mag je die wel meenemen.


Andere doelgroepen

  Ik heb een tweede verblijf in een ILvA-gemeente. Kan ik een GFT-container en een container voor restfractie krijgen?

Als eigenaar van een tweede verblijf kan je gebruik maken van een gratis rest- en GFT-container en van de dienstverlening van ILvA, maar je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen:

 1. het tweede verblijf is officieel geregistreerd bij de gemeente
 2. Een tweede verblijf kan pas gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • op het adres van het tweede verblijf geen personen gedomicilieerd zijn
 • het adres van het tweede verblijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Wil je een restcontainer en/of een GFT-container op het adres van je tweede verblijf? Dan moet je je eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

Ben je eigenaar van een tweede verblijf in Kluisbergen en je wil een rest- en/of GFT-container? Neem contact op met ILvA via 0800 98 002. 

  Wat met mijn bedrijf? Kan ik een ILvA-container krijgen voor restfractie en voor GFT van mijn bedrijf?

ILvA zamelt huishoudelijk afval in, dit is het afval dat van gezinnen afkomstig is. Maar ook “met huishoudelijke afvalstoffen vergelijkbaar bedrijfsafval” wordt meegenomen. Dit is bedrijfsafval dat ontstaat door “huishoudelijke activiteiten” van het bedrijf. Het is qua aard, samenstelling en hoeveelheid vergelijkbaar met huishoudelijk afval. Alle andere bedrijfsafval wordt uiteraard niet door ILvA ingezameld.

Bedrijven kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het bedrijf moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • Het bedrijf heeft een officiële vestiging in een ILvA-gemeente
 • Het bedrijf kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
  • Op het adres van deze vestiging geen personen gedomicilieerd zijn
  • Het inzameladres van het bedrijf op een inzamelronde van ILvA ligt

Een bedrijf krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je bedrijf recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.

  Met onze vereniging hebben we soms ook afval. Kunnen wij ook een GFT-container of een container voor restfractie krijgen?

Erkende verenigingen kunnen 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Dit kan handig zijn voor organisaties met een eigen lokaal, zoals bijvoorbeeld jeugdverenigingen.

Verenigingen kunnen van de dienstverlening van ILvA gebruik maken, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • ILvA krijgt na de registratie een officieel akkoord van de gemeente over het recht van de vereniging op de dienstverlening
 • De vereniging moet over een ondernemingsnummer beschikken
 • De vereniging kan enkel gebruik maken van de inzameling aan huis als:
 • Op het inzameladres van de vereniging (dit is het adres waar containers voor aangevraagd zouden worden), mogen geen personen gedomicilieerd zijn
 • Het inzameladres van de vereniging ligt op een inzamelronde van ILvA

Een vereniging krijgt geen gratis container ter beschikking, maar kan enkel 1 restcontainer en 1 GFT-container aankopen. Tarief: 40 liter en 140 liter: 40 euro; 240 liter (enkel restfractie): 60 euro.

Om te weten of je vereniging recht heeft op de dienstverlening, moet je het eerst online registreren. ILvA onderzoekt deze registratie en stuurt een mail met een beslissing. Er wordt bij een gunstig advies een pincode bezorgd, waarmee je kan inloggen en een container aanvragen.


Minder afval!

  Hoe kan ik afval voorkomen?

Restfractie

Zorg dat je zo weinig mogelijk restfractie hebt!

Houd dus recycleerbaar afval uit de grijze restcontainer. Gooi er dus geen papier, karton, glas, GFT en PMD in. Breng afgedankte elektrische en elektronische apparaten naar het recyclagepark! En weet je dat (herbruikbaar én niet herbruikbaar) textiel naar De Kringwinkel mag, zolang het niet vervuild is?

Trouwens, GFT is zwaar. Composteer dus thuis of gebruik de GFT-container. Maar gooi het niet in de grijze restcontainer, want dan betaal je een pak meer.

Nog beter dan recycleren is natuurlijk afval vermijden!

 • Koop enkel wat je nodig hebt en haal niet te veel in huis.
 • Misschien kan je wel apparaten huren of delen in plaats van ze aan te kopen?
 • Koop geen wegwerpproducten (bestek, bekers, zakdoeken, …).
 • Onderhoud je producten goed. Probeer duurzame spullen aan te kopen.
 • Ga eens naar een Repair Café en laat je spulletjes repareren.
 • Gebruik een eigen boodschappentas.
 • Verspil geen voedsel!

GFT

Composteer thuis: eenvoudig en gratis! En het is de beste oplossing voor het milieu, want vrachtwagens die om GFT komen, zijn bijlange niet zo milieuvriendelijk als een compostvat of -bak in je tuin.

Al eens gedacht aan kippen? Die eten maar al te graag je etensresten op. Dat ze je eitjes geven, is een mooie bonus bovenop!

Nog beter dan recycleren is natuurlijk afval vermijden!

Let goed op de houdbaarheidsdatum als je iets koopt.

Denk aan het verschil tussen “ten minste houdbaar tot” en “te gebruiken tot”. In het eerste geval mag je het product zeker nog opeten na de vermelde datum. Je koekjes zijn dan misschien al een klein beetje zachter geworden, maar voor je gezondheid kan het zeker geen kwaad. Je hoeft dit product dus niet weg te gooien. Met een “te gebruiken tot”-datum is dat anders. Dit staat op verse producten zoals vlees of vis. Eenmaal de vermelde datum is overschreden, kan je dit niet meer consumeren.

Tuinafval

 • Hergebruik je tuinafval! Denk maar aan een takkenwal of een schutting met wilgen.
 • Mulch je gras in plaats van het te maaien. Je maaisel wordt dan niet opgevangen maar fijn versnipperd zodat het kan blijven liggen en verteren. Het verbetert de bodem en is goed voor de kwaliteit van het gazon.
 • Vorm (een deel van) je gazon om tot een bloemenweide.
 • Vermijd te sterke groeiers en woekeraars.
 • Strooi blaadjes of fijn haagscheersel tussen vaste planten of heesters. Die laag beschermt de tuingrond tegen uitdroging en wordt langzaam door het bodemleven afgebroken.